WORLDWIDE SERVICES | MAGIC & UFO

Worldwide Services UIR Ltd. | Magic & UFO - naší hlavní činností jsou SEMINÁŘE SAC 2000 - 2022, dále se specializujeme na exorcismus (odstranění paktů s démony, či jejich přímé posedlosti, ceny se pohybují dle obtížnosti, v případě potřeby výjezdu, se hradí dle vzdálenosti - letecky, os. automobilem), magická postižení (odstranění uřknutí, prokletí, očarování, přivtělených duší, larev, fantomů, energetických upírů, negativních zón - psychosomatických či patogenních), na ochranné zápisy do aury a na ochranná a vztahová kouzla. SLUŽBY ZDARMA: poradna pro parafyzické jevy, výklad karet, základní čištění aury, support servis 24h/7 (k veškerým magickým úkonům) a pro lidi s vibrací 5 škola (včetně LIVE přednášek) konzultace (pomoc ke zjemnění osobní vibrace, odstranění karmických bloků, aby nic nebránilo k cestě k vyšším vibracím).  Pozn. žlutě označená slova vás přesměrují na příslušné podstránky. Přehled našich služeb je ke stažení zde

Další semináře SAC 2000 - 2022 plánujeme na červen 2022 pro Českou republiku (dle situace s COVID-19), budeme se přesouvat do Californie, Los Angeles - z tohoto důvodu, bude škola probíhat už jen LIVE (youtube LIVE/facebook LIVE).

UPOZORNĚNÍ: Někteří klienti vyvozují z našeho názvu uir-666, že nabízíme služby černé magie. Nikoliv, všechny magické úkony jsou na hranici šedé, tudíž bezpečné a pro klienty i pro nás - bez karmických postihů. Je zbytečné nám o černou magii psát, nikomu jí neposkytujeme - my jí naopak odstraňujeme (magická postižení, exorcismus-pakty atd.). 

Ti klienti, kteří k nám přešli od někoho jiného, pošlete jim prosím odkaz na můj web, děkuji  zde (Kontakt/Ti ostatní - z oblasti magie - co nejednají s lidmi fér)                 

WORLDWIDE CANCER STOP LTD (charitativní společnost - naše cíle: 1. Celosvětově zastavit rakovinu (z 80% zbylá procenta jí vzhledem ke své karmické zátěži - musí podstoupit) - pracujeme, ale i z velké části financujeme -  projekt STOP CANCER! 2. Obchod s lidmi (žen a dětí) - STOP! - celá Evropa, 3. Konec podvodů v oblasti magie - celosvětově! - více v odkazu Kontakt/ti ostatní) - The Registrar of Companies for England and Wales. Company Number 13523524, Kemp House, 160 City Road, EC1V2NX, London, UK -  www.worldwide-cancer-stop.co.uk 

kouzla lásky

Lidé s vibrací 5 - v tomto čase musí na sobě velmi pracovat, fyzické tělo očišťovat a energie dolaďovat. Vysvětlíme si o co tady vlastně jde: planeta v tomto časoprostoru postoupila do vibrace šest. V ní zůstane mnoho desítky let. Zhruba 250 - 350 tisíc let. Podle toho jakou vibraci planeta má, takovou vibraci z vesmírného zdroje přijímá. Na ostatní energie vytvořený štít ve své auře má (atmosféře) nyní se tedy atmosféra mění, štít slábne a nový se utváří. Lidé, kteří se sem inkarnují, potřebují mít shodné vibrace. Jenom tak mohou zde ve zdraví žít. PLANETA MÁ VIBRACI 6. Na planetě je polovina lidí s vibrací čtyři! Proto tito lidé, zde dál ve zdraví žít nemohou. Lidé s vibrací 4, které na planetě jsou, přišly sem, aby si tu karmické vazby s jinými lidmi vyřešili, aby mohli v klidu jít dál cestou svou, byť pomalou. Oni se pak do jiného časoprostoru narodí, v čase zpět a půjdou znovu s planetou. Ten čas ještě potřebují, energie vodnáře jim velmi škodí, někteří jí vůbec nesnesou. Když se však inkarnovali na tuto zem, do tohoto času, přijali tento úděl. Někteří přijali svou smrt předčasnou, jiní onemocněli nemocí zlou. Je to jejich volba svobodná. Ti také naší pomoc nepotřebují, nebyla by účinná. Těchto lidí bylo 50%, ale už jich hodně  odešlo. Zbývajících 30% jsou lidé s vibrací 5. Aby nedocházelo k omylu, tak jen upozorňuji, že vibraci nezměníte během pozemského života, jen jí produchovníte. Pro změnu vibrace musí proběhnout reinkarnace. A aby vám to bylo jasné, v jedné vibrační řadě je mnoho odstínů a mnoho tónů, jak na hudební stupnici. A jednou vibrační řadou člověk prochází mnoho mnoho inkarnací. Proto šestky jsou už velmi staré duše. Je 20% lidí s vibrací 6. Děti se rodí už s vibrací šest. Ti, kteří potřebují radu, pomoc zjemnit osobní vibraci orgonem atd. - nebo potřebují zkontrolovat karmické bloky, jestli vám nebrání na cestě k vyšší vibraci - případně je i odstranit - tak tyto služby, jsou v rámci SAC 2000-2022, pro všechny zcela ZDARMA

ZÁKL. ČIŠTĚNÍ AURY S KOMPL. VEDENÍM VČ. DUCH.PRÁCE (S KATHAR.MR.) = TYTO SLUŽBY JSOU ZCELA ZDARMA AŽ DO KONCE ROKU 2022. VZHLEDEM K OBROVSKÉMU ZÁJMU, vás poprosíme o trpělivost. A ti, kteří se mnou už live odpoledne a večery mají, tak je to mnohem lepší, pro všechny strany a hlavně rychlejší. Z každé skupiny se nabídli klienti, že by pomohli těm, kteří by nevěděli jak. A ještě vás poprosím, aby jste se přihlásili včas, je vás hodně, tak ať skupina po vás zase nemusí čekat. Všechny otázky co budete na mě mít, tak si pište už v průběhu dne na papír, ať někdo zase na něco nezapomene :-)

kouzla lásky

Žádné náhody neexistují a všechno má svůj důvod. Události mají své kořeny a příčinu a v tomto smyslu se skutečně nic náhodného neděje... Máme za sebou přelom tisíciletí a spolu s ním skončily 2000 let věku ryb a ryba je znamením Ježíše. Věk Ryb započal v dobách narození Krista. Základní myšlenkou tohoto období, bylo přesvědčení, že člověka musí řídit vyšší moc, protože sám za sebe nedokáže myslet. Bylo to tudíž období rozmachu náboženství. Nyní jsme vstoupili do věku Vodnáře (tj.  právě SAC 2000 - 2022, který probíhá - přechod trvá 22 let, než na plno začne věk Vodnáře působit), který slibuje, že lidé poznají pravdu a naučí se uvažovat samostatně. Církev tohle období, nazývá koncem dnů.

Ježíš byl zasvěcenec ve smyslu dokonalý člověk. Ovládal magii, levitovat... Křesťanství, vzniklo až po jeho smrti - tedy po odchodu z tohoto světa. A to ještě 100 let po něm. Ti, co sepisovali bibli, už ho vůbec nezažili a vlastně, ani dost dobře nevěděli, o čem píší... Ježíš se znovu inkarnoval, aby pomohl lidstvu přejít do věku vodnáře, což je věk hodně duchovní, oproti věku ryb. S ním se inkarnovali i jeho pomocníci, co mu pomáhají. Jednak jsou to tzv. paprsky ducha, to jsou lidi, kteří jsou duchovně hodně vysoko, jsou to ti nejbližší, kteří ho obklopují, něco jako v biblických dobách, byli jeho učedníci, tentokrát je jich víc a potom tzv. indigové děti, to jsou duše nové generace, které jsou už připraveni, na rok vodnáře, intuitivně chápou souvislosti a jako základ mají různé duchovní schopnosti. Když lidstvo produchovní, bude míň podrazáků, víc lásky, míň falše a bude lepší život... Křesťanství, islám, judaismus = tři náboženství, která se mnohdy nemohou "ani cítit" a ve jménu kterých umírali tisíce lidí. Přitom všechna tři, uznávají stejného Boha a zjednodušeně řečeno se odlišují pouze ve způsobu jeho uctívání!

SAC 2000 - 2022 (Stellar activations cycle - Hvězdný aktivační cyklus) = přirozené a cyklicky přicházející období - přirozený cyklus. V současné době vrcholí (nejen na planetě Země, ale na ní zejména). Je to ohromný řetězec událostí, který započal kdysi a kdesi jinde, v prehistorických dobách, na jiných planetách, s jinými účastníky, ale s dodnes účinkujícími a na dnešní lidstvo, dolehlými důsledky. 

Prameny popisují proces tvoření centrálního zdroje, jako energetickou emanaci sama sebe, v podobě individualizovaných, jedinečně, signovaných (podepsaných) částí energie, které se metaforicky, řečeno chovají, či mají chovat, jako vzduch, v procesu dýchání. Tedy s výdechem ze systému vystupují a s nádechem se zase vracejí.  

HIERARCHIE: centrální zdroj (yunasai), prvotní kvazi-energetické pole, vesmíry, galaxie, hvězdné systémy, hvězdy, planety, nehmotné bytosti a hmotné bytosti.

Lidská bytost je multidimenzionální energetický útvar s 12-ti prvkovou/úrovňovou anatomií, těchto 12 aspektů není náhodných a koresponduje jednak se strukturou kristovské duchovní rodiny a druhak s dimenzionální strukturou našeho vesmíru. Je potřeba rozlišovat mezi lidským vědomím a lidským tělem.

V naší troj-dimenzi (1-3) si lidské vědomí projektuje/tvoří rasové, holografické tělo v biologické podobě, založené na prvku uhlíku, ve vyšší troj-dimenzi (4-6) pak v biologické podobě založenou na dvou prvcích - uhlíku a křemíku, v ještě vyšší troj-dimenzi (7-9) pak v biologické podobě založené na prvku křemíku. A v ještě vyšší troj-dimenzi (10-12) již operuje pouze v podobě tekutého/plazmatického světla.

PŘEKVAPILO MĚ, KOLIK KLIENTŮ, MNĚ A ANGELÍNĚ FANDÍ... A NĚKTEŘÍ SE MĚ ČASTO PTÁTE, PROČ, ANGELINA JOLIE? ODPOVÍM VÁM TEDY VEŘEJNĚ A VE ZKRATCE, AŤ SE MĚ UŽ NEMUSÍTE PTÁT: PROTOŽE JE ANGELÍNA NEJLEPŠÍ ZE VŠECH!!! A TÍM, BYCH TO UZAVŘELA, DÁL TJ. JEN MEZI MNOU A ANGELÍNOU...

no alt
no alt

Angelina Jolie

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

paypalzpůsob dopravy UIR 666kouzla láskykouzla lásky supportsupport

exorcismus

sac dragons

kathara healing

UIR 666 VIP CARD

SAC 2000 - 2022magie sac

SAC 2000-2022

Přihlášení