Panel uživatele

INTERNATIONAL MAGIC ON-LINE SERVICES

MEZINÁRODNÍ MAGICKÉ ON-LINE SLUŽBY - USA, Kanada, Argentina, Brazílie, Mexiko, Austrálie, Belgie, Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Slovensko, Rusko, Nový Zéland, Dánsko, Finsko, Island, Itálie, Španělsko, Velká Británie, Irsko, Švédsko atd. - specializujeme se na exorcismus (odstranění paktů s démony, či jejich přímé posedlosti, ceny se pohybují dle obtížnosti, v případě potřeby výjezdu se hradí dle vzdálenosti - letecky, os. automobilem), dále se specializujeme na odstranění uřknutí, prokletí, očarování, přivtělených duší, larev, fantomů, energetických upírů, negativních zón (psychosomatických a patogenních), na ochranné zápisy do aury (základní čištění aury - zdarma), na ochranná kouzla a na partnerské vztahy

Školu magie v praxi otevřeme opět od 1. září 2021 a další semináře na SAC 2000 - 2022 plánujeme na prosinec 2021 pro Českou republiku, budeme se přesouvat do Californie, Los Angeles, takže Českou republiku budeme dělat pouze okrajově, hlavně naše stálé klienty, kteří jsou našimi členy. Nové klienty budeme brát pouze zřídka v akutních případech, děkujeme za pochopení 

uir-666 - sac

Žádné náhody neexistují a všechno má svůj důvod. Události mají své kořeny a příčinu a v tomto smyslu se skutečně nic náhodného neděje... Máme za sebou přelom tisíciletí a spolu s ním skončily 2000 let věku ryb a ryba je znamením Ježíše. Věk ryb započal v dobách narození Krista. Základní myšlenkou tohoto období bylo přesvědčení, že člověka musí řídit vyšší moc, protože sám za sebe nedokáže myslet. Bylo to tudíž období rozmachu náboženství. Nyní jsme vstoupili do věku vodnáře, který slibuje, že lidé poznají pravdu a naučí se uvažovat samostatně. Církev tohle období nazývá koncem dnů.

SAC 2000 - 2022 = DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA = KRIST JE I ANTIKRIST V JEDNOM = BAFOMET

OBCHOD S LIDMI = OTROCTVÍ

ŠELMA

Ježíš byl zasvěcenec ve smyslu dokonalý člověk. Uměl magii, proměnil vodu ve víno, 5 rybami nakrmil zástupy, tedy je zmnožil, uměl chodit po vodě, levitovat, vrátit 3 dny mrtvého Lazara do života... Křesťanství vzniklo až po jeho smrti - tedy po odchodu z tohoto světa. A to ještě 100 let po něm a ti co sepisovali bibli, už ho vůbec nezažili a vlastně ani dost dobře nevěděli o čem píší... Ježíš se znovu inkarnoval, aby pomohl lidstvu přejít do věku vodnáře, což je věk hodně duchovní oproti věku ryb. S ním se inkarnovali i jeho pomocníci, co mu v tom pomáhají. Jednak jsou to tzv. paprsky ducha, to jsou lidi co jsou duchovně hodně vysoko, jsou to ti nejbližší, kteří ho obklopují, něco jako v biblických dobách byli jeho učedníci, tentokrát je jich víc a potom tzv. indigové děti, to jsou duše nové generace, které jsou už připraveny na rok vodnáře, intuitivně chápou souvislosti a jako základ mají různé duchovní schopnosti. Když lidstvo produchovní, bude míň podrazáků, víc lásky, míň falše a bude lepší život... Křesťanství, islám, judaismus = tři náboženství, která se mnohdy nemohou "ani cítit" a ve jménu kterých umírali tisíce lidí. Přitom všechna tři uznávají stejného Boha a zjednodušeně řečeno se odlišují pouze ve způsobu jeho uctívání!

SVATÝ GRÁL = je to osoba = je to žena. Legenda praví, že svatý grál je kalich, pohár, ale tj. jen alegorie, která má skrýt skutečnou podstatu grálu. Kalich je v tomto případě metafora pro něco mnohem důležitějšího = pro ženu = grál neboli kalich představuje obecně ženství a svatý grál je symbolem bohyně, posvátného ženství, i když všechny tyto významy se už dávno vlivem církve vytratily z obecného povědomí. Žena byla kdysi pro svoji moc a schopnost dát vzniknout novému životu velice váženou a uctívanou bytostí, ale protože její kult ohrožoval křesťanskou církev zastupovanou převážně muži, začala ji církev démonizovat jako nečisté stvoření. Žena kdysi vzývaná dárkyně života, se stala nepřítelem. Představa ženy jako dárkyně života byla základem všech dávných náboženství. Porod byl mocnou, tajemnou událostí. A grál je symbolem téhle ztracené bohyně. Křesťanská filozofie se rozhodla popřít biologickou danost a za stvořitele prohlásila muže. V Genesis se píše, že Eva byla stvořena z Adamova žebra. Z ženy se stala pouhá odnož muže a navíc hříšná odnož. Kniha Genesis je začátkem konce pojmu bohyně. Legendy o rytířských výpravách za ztraceným grálem ve skutečnosti líčily tajné hledání zapovězeného principu posvátného ženství. Když rytíři prohlašovali, že pátrají po kalichu, chránili se touto metaforou před církví, která zotročovala ženy, zapovídala bohyně, upalovala nevěřící a zakazovala pohanské uctívání posvátného ženství.

SAC 2000 - 2022 (Stellar activations cycle - Hvězdný aktivační cyklus) = přirozené a cyklicky přicházející období - přirozený cyklus. V současné době vrcholí (nejen na planetě Země, ale na ní zejména). Je to ohromný řetězec událostí, který započal kdysi a kdesi jinde, v prehistorických dobách na jiných planetách, s jinými účastníky, ale s dodnes účinkujícími a na dnešní lidstvo dolehlými důsledky.

Prameny popisují proces tvoření centrálního zdroje jako energetickou emanaci sama sebe v podobě individualizovaných, jedinečně signovaných (podepsaných) částí energie, které se metaforicky řečeno chovají či mají chovat jako vzduch v procesu dýchání. Tedy s výdechem ze systému vystupují a s nádechem se zase vracejí.  

HIERARCHIE: centrální zdroj (yunasai), prvotní kvazi-energetické pole, vesmíry, galaxie, hvězdné systémy, hvězdy, planety, nehmotné bytosti a hmotné bytosti.

Lidská bytost je multidimenzionální energetický útvar s 12-ti prvkovou/úrovňovou anatomií, těchto 12 aspektů není náhodných a koresponduje jednak se strukturou kristovské duchovní rodiny a druhak s dimenzionální strukturou našeho vesmíru. Je potřeba rozlišovat mezi lidským vědomím a lidským tělem. V principu dnes platí inkarnační mechanismus, kdy se vědomí vtěluje do těla, ale tají se přitom dvě klíčové věci...

V naší troj-dimenzi (1-3) si lidské vědomí projektuje/tvoří rasové, holografické tělo v biologické podobě, založené na prvku uhlíku, ve vyšší troj-dimenzi (4-6) pak v biologické podobě založenou na dvou prvcích - uhlíku a křemíku, v ještě vyšší troj-dimenzi (7-9) pak v biologické podobě založené na prvku křemíku. A v ještě vyšší troj-dimenzi (10-12) již operuje pouze v podobě tekutého/plazmatického světla.

METATRON - který byl posléze skrze umělý reverzní systém YHWH vtažen až do centrálního anti-kristovského systému Wesedaku, kde je dodnes a spolupodílí se na tzv. 6:6:6 energetických triangulačních vazbách mezi jednotlivými systémy, které jsou ve hře... 

 

no alt
no alt

 

Angelina Jolie

 

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

paypal

neteller

DHL

ppl

česká pošta

krejčí

Krejčí kniha

SAC 2000-2022

SAC

SAC 2000-2022

SAC 2000 - 2022

SAC 2000-2022

Přihlášení