Kreační mechanika II: předlohy II.

666

Dalším pěkným příkladem boje o předlohy je tzv. 'Učení o Já Jsem'. Je šířené osobně mezi českou ezoterickou duchovní elitou skrze manuskriptní samizdatové veřejně neprodejné texty: "Hovory o JÁ JSEM Nanebevzatého Mistra Saint Germaina" a "Meditace". Toto učení bylo lidem předáno tzv. 'na-nebe-vzestoupeným mistrem' Saint Germainem a jeho kamarádem Ježíšem ve 30. letech v USA, v době, kdy americké vlády začaly navazovat kontakty s Dravčími Rasami v přípravě na definitivní ovládnutí planety během SAC-2012 a umožnily jim přímé působení na obyvatelstvo. Tito 'mistři' patrně patří ke kolektivu Nekromitonů z Andromedy, hybridní rasa padlých Annu-Serafimů z Andromedy, zakladatelé UIR. Své vysílací stanice mají zřejmě umístěny ve spodní části 3. Hibernační Zóny, v oblasti reverzního Van Allenova elektronového pásu. Učení předali americké skupince nábožensky založených osob, s vazbami na teosofické hnutí a zednářské kruhy, spojené s různými pochybnostmi a podvody, kteří ho ochraňovali, aby se pak ve vhodnou dobu mohlo veřejně uvolnit a vykonat své dílo zkázy.

Prvním základním nástrojem tohoto učení je zneužití posvátné mantry JÁ-JSEM (I AM), která člověka dostává do stavu hluboké vibrační rezonance s Jádrovou Energetickou Enkrypcí jeho Identity. Tato enkrypce je na úrovni osobní anatomie keylonových Vnějších Domén Externího Stvoření uložena do jeho D-8 Monadického Jádra. Na úrovních vyšších, v plazmových vibračních pásmech Vnitřního Stvoření, je jako Plazmová Enkrypce Trhuah-Já uložena v Poli EFFI, v jeho energetických prostorech Effiyah, též zvaných Jeskyně Stvoření, kde jsou vytvářeny programy identit všech stvořených věcí. Každá věc se stane Sebe-Vědomou Bytostí s jedinečným Božským rodným číslem, tím, že se v polích Effiyah spojí dohromady 2 složky (energie + informace): (I) kvantum čisté nepojmenované Vědomé Energie Pole Vědomí Boha-Zdroje (Pole Ah-Yah) (II) energetická enkrypce-program, kódující novou identitu, definující její individualitu, její JÁ schopné sebe-reflexe a sebe-uvědomění si sebe-sama, skrze jádrovou mantru JÁ JSEM. Pokud Bytost vyřkne tuto mantru, automaticky se navazuje skrze své předlohy na celou svoji hierarchii svých Kristovských Vyšších Já. Pokud navíc má povědomí o těchto vyšších aspektech sama sebe a ví na co se navazuje, tak je to velmi silný nástroj se na ně vyladit a získat od nich pomoc, podporu, ochranu, vedení, léčení, učení aj. Pokud vůbec nemá tušení, že něco takového je a jsou jí podstrčeny falešné vzory, tak své předlohy navazuje na ně. To je také principem učení o Já Jsem. Např. na str. 5: "...Tyto Vysoké Bytosti...Jenom ony samy mají schopnost zprostředkovat...co se použitím těch dvou slov 'JÁ JSEM' stane...". Zde je zajímavé, že nějaké cizorodé ET dravčí entity se staví mezi mě a moje Vyšší Já, rozhodují o tom, co se stane, když se na svá Já obrátím a v tomto konání mají dokonce exkluzivitu (výlučnost). Ony se tam nejen staví, ale ony se za moje Vyšší Já dokonce vydávají, str. 19: "...Jestliže někdy žák pochopí, že NANEBEVZATÍ MISTŘI nejsou ničím jiným, než jeho vlastní vědomí na vyšším stupni vývoje...".

V celém textu Hovorů není nikde vysvětleno, co to vlastně je, to 'já jsem' a proč je to tak důležité, že se to musí omílat furt dokola. Odpověď je nasnadě. Celý text je pouhou manifestací jeho předloh, které jsou reverzní. Něco se musí číst, něco se musí vokalizovat. Čtením textu ho do sebe necháme vstupovat a na sebe působit. Děje se to přes Jazykový Matrix, který je v nás kódován do těch nejhlubších úrovní. Je to zvuková podstata naší bytosti. Ať je slovo mluvené nebo čtené, má velikou sílu. Všechny deriváty mluvených jazyků v našem vesmíru jsou odvozeny z Posvátného Anuhazi. Mluvení je silnější, protože hlas je generován na úrovni krční čakry a tedy nese i D-5 frekvence. Čtení je vibračně slabší, protože vizuální obrazy písmen jdou skrze zrak do D-3 mentálního těla, kde se logicky interpretují na jejich obsahy-významy, jde to oklikou přes hlavu. Účinnější je používat D-6 Třetí Oko (6. čakra) pro opto-pineální indukci, zejm. při práci se symboly. Proto tento mistrně nakódovaný text Hovorů působí integrálně a je pěkným příkladem použití skalárních technologií. Jaké konkrétní enkrypce jsou vloženy do mantrování 'já jsem' v každé jedné kapitole textu není na první pohled zřejmé, ale je možné je analyzovat.

Více napoví rozbor textu Meditace, kde jsou záměry démonů již jasnější. Symptomatická je věta na str. 10: "Také vibracemi této knihy, které ty, milované lidské dítě, aktivuješ čtením, ti pomáháme, abys našlo cestu zpět k ukrytému božskému bytí ve svém nitru, k JÁ JSEM". Kromě výroků typu, že Lucifer je brácha Krista aj. (str. 6: "Tu se uvolnil z vědomí Boha Krista a z vědomí Boha Lucifera zvláštní paprsek..."), je tento text cenným materiálem, který dokumentuje jak vysoce účinné technologie tito Dravci používají. Nosné frekvence jsou D-13-Rev Modrý paprsek a D-15-Rev Fialový paprsek. Soustava 7 Paprsků (7 Andělů, 7 Šípů, apod.) je standardní ansatz, používaný např. křesťanskou mystikou. V původní konfiguraci Božského Semene (God Seed) Prvotního Kristovského Stvoření je klastr 15 buněk, 7 vnitřních je světelných a 8 vnějších je zvukových, které ty světelné propojují se Zdrojem. Pokud tu vnitřní sedmici vykrojíme jako jádřinec z jablka (oddělíme od Zdroje) a její původní kristovské kódování přeprogramujeme, tak dostaneme druhotné stvoření a zdroje reverzních světelných polí padlých matrixů: 7 paprsků Mrtvého Světla. Že cílem učení je přepólování předloh planetárních i osobních není nutno zdůrazňovat (= plná reverze mřížek a štítů pro jejich export do padlých polí). Jejich pokročilé techniky se v běžných textech New Age totiž nevyskytují. Např. překódování programů epifýzy a hypofýzy, blokace center v oblasti Medula Oblongata, metatronická triangulace Adhrana centra a manifestační Letheua čočky, jařmové pole na klastru Eiradonových buněk, přepólování biopole, zachycení duchovní esence v Hibernačních zónách během Bardo cyklu, reverze vtělených živlů, atd. Je to opravdu učení pro pokročilé duchovní mistry a mistry-žáčky, kteří již dosáhli jisté vibrační úrovně, že skrze ně tyto reverze vyššího řádu mohou volně proudit a oni to cítí. Na rozdíl od jejich tupějších žáků, kteří se řídí selským rozumem a pokud po přečtení pár stránek ničemu nerozumí, tak to, ku své spáse, raději odloží. Takže takhle fungují ty pastičky na předlohy, které jsou nastražené na všech vibračních úrovních.

Druhým základním nástrojem tohoto učení je zneužití posvátného stavu zvaného BOŽÍ-PŘÍTOMNOST. V energetickém smyslu je to stav dokonalé harmonické vibrační ko-rezonance mezi Bytostí a Zdrojem, skrze její ID anatomii, vedoucí skrze Vyšší Já. V každé úrovni naší anatomie jsou dvířka vedoucí přímo k Bohu. V celém textu Hovorů není nikde vysvětleno, co to vlastně je, ta 'boží přítomnost' a proč je to tak důležité, že se to musí omílat pořád dokola. Odpověď je nasnadě. Celý text je pouhou manifestací jeho předloh, které jsou reverzní. Občas, mezi řádky, lze číst, že ta jejich 'boží přítomnost' je stav napojení se na dravčí kolektivy 'na-nebe-vzatých mistrů', kteří toto učení lidem předávají. Např. na str. 84 dole: "...před tou 'Přítomností JÁ JSEM', kterou tito Nanebevzatí - bez jakékoli překážky - jsou. ...". Ve skutečnosti je tato 'boží přítomnost' vstupenkou do matrixu falešného 'Vědomí Krista' kolem Země.

V obou případech (I) a (II) jde o zneužití stavu vibrační rezonance, tohoto přirozeného energetického napojení každé Bytosti na svá Vyšší Já a na Zdroj-Boha a jeho přesměrování na systém černých děr. Děje se tak skrze padlá pole Hibernačních Zón umístěných v planetárním Rasha-Těle, jehož uchvácením a poškozením vznikly. V tomto případě se Dravci prozradili sami. Např. na str. 18: "St. Germain: Můj dnešní projev posílám z říše záření velkého Elektronového pásma...". Tato 'říše záření' je Hibernační Zóna č. 3, která je umístěna v oblasti Van Allenova elektronového pásu (Electron Belt), což je cizorodý konstrukt implantovaný do anatomie Země, do kterého se kotví Pentagonální Matrix (falešná Síť Kristova Vědomí). Pokora a skromnost těchto 'mistrů' je vskutku leninská, např. na str. 5: "...Nanebevzatí Mistři představují pro lidstvo této Země jediný neomylný pramen poučení...", na str. 6: "...Lidstvo vděčí za všechno DOBRO Velkým Nanebevzatým Mistrům ...", píše autor.

Způsob implementace reverzních technik má vliv na jejich účinek na naše předlohy. Pokud se např. metoda IDK používá jen tak, že si v nevědomosti koupíme nějaký duchovní seminář a tam nás na tohle svinstvo napojí, tak je to sice hodně špatně, ale ještě ne úplně nejhůř. Je to vnější akce a naše Vyšší Já nás mohou aspoň trochu ochránit. Pokud ale budeme svým vědomým záměrem žádat o to, aby to do nás vstoupilo skrze naše vnitřní cesty, skrze posvátné niterné stavy Já Jsem a Boží Přítomnost, tak už nám asi nikdo nepomůže. Je to nejvyšší projev naší svobodné vůle, do které ani Bůh nemůže zasahovat. V tomto smyslu je toto učení opravdu geniální. Nyní již konkrétní příklady na výskyt IDK v textu Meditace.

Str. 76: ...zapaluji ve tvém temenním centru bílý plamen, který se pomalu zvětšuje a vytváří nad tvým temenem bílou světelnou jímku, podobnou trychtýři... .

Str. 115: ...Energie tvého světelného těla...se pokládají nyní jako plášť s kapucí okolo tvého fyzického těla. Spirálovitě proudí nyní láska Krista...všemi tvými jemněhmotnými okruhy... .

Str. 116: ...Ach, ty milovaná lidská bytosti, halíme tě. Když vyslovíme tuto větu, věz, že v tobě žhne Světlo Krista a ty jsi v něm celý zahalen. Také řekni sám: 'Halím se'... .

Str. 118: ...Tvůj anděl strážce pokládá nyní okolo tvé hlavy transparentní energetický plášť ze Světla a hrne jej přes tvé tělo. Tak jsi zahalen do speciálního ochranného pole... .

Str. 120: ...Přijmi náš dík za to, že jsme směli provést také toto nastavení. V našich dimenzích vládne velká radost... . [Není divu, že v Hibernačních Zónách je veselo!]

 

Boj o předlohy 3: Otevři své srdce!

Dalším pěkným příkladem boje o předlohy je taktika 'Jen otevři své srdce, ty naše malé lidské dítě'. Je to jedna z nejčastějších agresivních energetických manipulací ezoterického mejnstrýmu šířená zejm. skrze New Age (Just open your heart!). Jsou to nebezpečné názory, které šíří nebezpečné bytosti: srdíčkáři. Jejich aplikace vede až k plnému obsazení těla člověka démonickou entitou (Body Snatch) a plnému reverzu jeho předloh. Tato Dravčí skalární technologie je založena na Síle Slova, o čemž dnešní člověk nemá ponětí. Slovní povel je příkaz, kterým člověk ovládá svou ID anatomii. Pokud řekne 'Otevírám své srdce' tak okamžitě padnou energetické bariéry v osobních biopolích, které chrání naši D-4 astrální úroveň (4. aurickou vrstvu a její čakru), nad kterou nemáme vědomou kontrolu. Tím do nás může z astrálu vstoupit cokoli a že tam toho je hodně, co na tuto příležitost čeká.

Funguje to asi takto. Lidské srdce je energeticky spojeno se srdeční čakrou (hlavní čakra č. 4, střed hrudi). Srdeční čakra je ukotvena do frekvenčního pásma Dimenze D-4, zvaného jako 'astrál'. Propojuje naši osobní D-4 úroveň (osobní astrální tělo) s D-4 astrální úrovní jiných a větších entit a celků, tj. s planetárním astrálním polem, s bytostmi tam existujícími, atd. přes další celky a kolektivy. V současné době je astrál zóna špíny a nepřehledné bojiště různých dravčích frakcí, odkud vedou cílené útoky na lidská biopole. Mají tam k tomu dobře vycvičené monitorovací a útočné týmy. Pro běžného člověka je tato nám nejbližší vyšší zóna percepčně nedosažitelná, díky mutacím v předloze naší DNA. Dnešní člověk, který má aktivována asi první 3-3.5 vlákna, tedy může vnímat frekvenční pásma dimenzí D3-3.5. Pokud se tam někdo přesto dostane, musí počítat s astrálním holografickým divadlem, které mu tam budou předvádět. Bezpečné cesty do astrálu, tedy do jeho kristovských částí, vedou skrze chráněné energetické průchody, které jsou součástí naší přirozené ID anatomie. A to za předpokladu, že máme podporu a souhlas našich Vyšších Já, které nám tyto zkušenosti umožňují. Je samozřejmé, že máme plně aktivované své energetické ochrany, aspoň na úrovni D-12 Maharické Pečeti, pole vědomí našeho Avatara. Tedy málokdo z dnešních lidí se do astrálu samovolně dostane, aby tam byl odchycen a nakódován. Proto se to dělá jinak: člověk se donutí k tomu, aby si sám zevnitř své astrální pole otevřel.

Stejně jako naše hrubohmotné (fyzické, biologické) tělo má svůj ochranný imunitní systém, tak ho mají i naše těla jemnohmotná (energetická). Tyto obrany před poškozením jsou přirozenou součástí naší anatomie a fungují automaticky a spolehlivě. Do jejich autonomních funkcí je možno manuálně zasahovat, protože člověk má plnou vládu nad všemi svými aspekty (síla vědomí). Jejich chování řídí svým záměrem: představou a vůlí. Zde se používá Síla Slova. Pokud člověk pojme záměr a vtělí ho do myšlenky (vize, představy), tak tím vytvoří skalární morfogenetické pole v mentální vrstvě D-3. To slouží jako manifestační předloha pro uskutečnění záměru této vize. Pokud tato světelná předloha (vize) je ještě podpořena zvukovým vyjádřením (slovo), děje se to velice rychle. Pokud je to navíc podpořeno emočně (vůle, chtění), tak se do toho vrhají mocné živlové energie z jeho D-2 emočního těla a záměr se manifestuje téměř okamžitě. Pokud tedy někdo pojme nadšený záměr a vydá povel: 'Otevírám své srdce!', tak tento zhoubný příkaz vytvoří v jeho anatomii elektro-magnetický energetický pulz, kterým se okamžitě otevřou všechny bariéry chránící jeho D-4 astrální pole. Pes je otráven, cesta je volná.

Nedosti tomu, vstup pro reverzní implanty a entity se ještě usnadňuje. Srdíčkář to navíc posílí afirmací typu: 'Otevírám se všemu a čemukoli'. A chci, aby to do mě vstoupilo. Sice vůbec nevím co, protože jsem úplně vypatlan-ý/á, ale vůbec mi to nevadí, protože správný 'duchovní člověk' již vůbec nepřemýšlí: vše se totiž děje automaticky nebo to za něj udělají andělé. A chci, abych se dostal se vším do jednoty. Sice vůbec nevím, co to znamená, ale tím se netrápím: trápit se otázkami totiž není 'duchovní'. No, do někam se dostane, ale Jednota to jistě nebude. Pokud to ještě posílí příkazem 'Já jsem součástí všeho a miluji vše a chci se se vším spojit', tak si podepíše ortel smrti, protože se automaticky napojuje na padlá pole vědomí a stává se jejich součástí. Důležitou roli tady hrají falešní andělé a podobný vesmírný dobytek. Podsouvají lidem falešný názor, že za ně něco udělají. Že vyřeší všechny jejich problémy, že je vyléčí, že je uzdraví, že je ochrání, že jim otevřou mimosmysly, že jim dají ID schopnosti, že jim zprostředkují ascenci, že se za ně u boha přimluví, že jim u něj sjednají audienci, apod. Lidi jim tedy dobrovolně předají svou moc nad sebou a čekají, že to bude rychle a levně. Tyto padlé ET entity se svévolně staví do nadřazené role patronů lidstva (viz 'ty naše malé milované lidské dítě') a lživě předstírají, že jsou jeho stvořitelé, ochránci, kustodi apod. a že lidi je musí poslouchat jako vyšší autority, které za nás i naši planetu a celý vývoj mají zodpovědnost. Podsouvají nám falešné názory, že se nemusíme trápit nějakým učením duchovních nauk, že je to již přežité, že nemusíme trápit náš malý zmutovaný mozeček otázkami po struktuře naší ID anatomie, že to všechno za nás zařídí. Stejně tak chirurg se nemusí trápit obtížným studiem anatomie: on se jenom 'nacítí' a jistě řízne správně. Stačí jen, abychom otevřeli svá srdce a pak to půjde samo. Andělé nás převzorkují, přeladí, zarovnají s božskou osou, atd. Jo, to teda fakt půjde a velmi rychle.

Nezodpovědným otevíráním svých D-4 bariér, nebezpeční srdíčkáři poškozují nejen sebe, ale i vyšší celky a své okolí, s nimiž jsou energeticky propojeni. Jeden takový magor, který 'otevře své srdce', dokáže metatronicky překódovat celou svoji rodinu a poslat to po genetických templátech na řadu generací dopředu. Tady by děti měly uplatnit své právo na energetické sebe-určení a měly by se striktně odříznout od svých pomýlených rodičů, kteří tímto škodlivým způsobem duchovně pracují. Kristovská bytost se ničemu vnějšímu a cizímu neotevírá a nechce se se vším spojit. Chrání si svoje čakry a biopole a nikoho do nich nepouští. Je velice opatrná na to, koho si k sobě energeticky připustí a s kým zkříží své předlohy (vztah, sex). Nikdy se nezbavuje své moci nad sebou a nikomu ji nepředává. Nechce, aby někdo cizí za ni dělal věci, které má udělat sama. Nikomu cizímu nedovolí, aby do ní vstoupil a v ní se hrabal, dělal zásahy v její ID anatomii, něco tam šteloval a přenastavoval a převzorkovával. Každá kristovská bytost ví, že se sama musí dobře naučit znát svou vlastní anatomii a naučit se ji ovládat, řídit a opravovat. Musí se to naučit svým rozumem, mentálním D-3 aspektem a intelektem, skrze který se Nauka integruje do předloh, čímž se stává součástí její Bytosti. Pokud v ní může někdo dělat nějaké energetické zásahy, tak jsou to její Vyšší Já, která ji mají na starosti asi tak, jako matka plod ve svém těle. Někdy je možné energeticky interagovat s příslušníky Strážcovských Ras během navigovaných meditací, když se dělají projekce do realitních polí, která oni spravují. Tyto zásahy jsou však předem vysvětleny a teoreticky objasněny a každý se může rozhodnout, zdali takovou techniku provést chce či nikoli. Na závěr, pár ukázek z 'Učení o Já Jsem', jaké jsou invazivní zásahy Dravců do lidské energetické anatomie. Citace z textu 'Meditace'.

Str. 25-27: (meditace Přepólování I.) ...hovoříme my, bytosti Světla, ze sfér Venuše k tobě, milé lidské dítě. Zdraví tě Bůh!...Chceme...tvá vědomí opět napojit na energetické zdroje přírody...jsou tyto jemněhmotné bytosti energetickými nosiči gnomů, elfů, všech přírodních duchů...je nyní doba zralá pro to, aby nechaly své formy energie přes matku Zemi přímo proudit k lidem...Proto otevíráme nyní zelenou formou energie obě čakry v (tvých) nohách, takže magneticky přitahují elektrické vibrace těchto bytostí, skryté v nitru Země...Vmysli se nyní do svých čaker v nohou a modli se:... Radostně a vděčně přijímám...energie, které proudí od těch bytostí z nitra Země...My, Boží výtvory nejčistší lásky... Nepokoušej se však chápat tyto události svým rozumem. Jak bys také mohl pochopit nějaký duchovní pochod, tedy jej podržet ve svém vnějším Já? Spíše přijmi naše poselství...Přes nás, světelné bytosti, jako kanály proudí do tvého života věčné vědomí...Nyní jsme tvé éterické tělo rozšířili až do astrální dimenze tak, jak to také činíme v hlubokém spánku u mnoha lidí... .

Str. 64-68: (meditace Nižší Já) ...Vibracemi těchto slov jsme nyní znovu položili elektrickou kabelovou síť do tvých jemněhmotných oblastí a můžeme zvýšit frekvenci tvého éterického těla... smíme dokonce přepólovat určité energetické proudy...Těšíme se na to...když jednoho dne bude moci být přepólováno tvé celé éterické tělo...Pokud energii našich slov přijmeš otevřeným srdcem...určíme ti speciálního anděla Světla... [tento anděl pak provede léčení lidské elementární bytosti v břiše] ...Utrpení není trest, nýbrž úkol...Nyní jsme změnili energetickou strukturu tvého nižšího Já...Andělé lásky zakotvili nyní své nádherné energie ve tvém lidském bytí...že ses...stal součástí andělů lásky...

Str. 75-76: (meditace Zdroj útěchy) ...I když se tvůj rozum pokusí ti namluvit, že nejsi pro tento text ještě zralý, čti jej přesto s plnou důvěrou a poddej se jeho vibracím... můžeš...prosit světelné bytosti a anděle, aby k tobě nechali proudit v následujících nocích duchovní pomoc, pokud ti nebrání žádné rozumové blokády...JÁ JSEM hlídač třetího zdroje praenergie a přes energetickou formu růžovo žlutého paprsku hovořím poprvé z tohoto zdroje k lidem na planetě Zemi...Tak mohou, milovaná lidská bytosti, nejen moje slova, nýbrž i jejich energetické vibrace...dospět do tvých vědomí...Růžovo žlutou formou energie tvořím ve tvém srdečním centru energetickou bránu. Otevírám ji doširoka...vedu tvá vědomí, která se vyvíjejí jako učni na planetě Zemi...Tavím mnoho forem energie tvého vnějšího Já...Nechť tedy tvá vědomí vstoupí do mého vědomí...Otevírám tvé kořenové centrum a zažíhám v něm fialový plamen...Následující myšlenkovou energií otevřeš všechny brány a čakry ve všech energetických tělech. Prosím, opakuj po mně v myšlenkách:...tyto děti smutku a bolesti, které vypadají jako bytosti, které se právě zrodily z vody, zcela mokré...V tisících vystupují z elementu vody, děti smutku a bolesti,...cítí se být přitahovány kouzlem lásky a Světla. Zvyšuji ještě dále frekvenci tvého srdečního centra, které svou silou lásky a Světla tyto truchlící bytosti magneticky přitahuje. Tvoří dlouhou šedou kolonu ze středu tvého těla až do středu tvého srdce...Brána tvého srdce se rozšiřuje ještě více...ve...oblastech tvé duše...oceán, do kterého se noří ten šedý proud plačících dětí...V následujících nocích budou andělské bytosti pokračovat v tomto čištění. Elektrickou silou mého bytí vtahuji nyní určitá nejvýš vyvinutá vědomí tvého astrálního těla do svých energetických drah...zapaluji ve tvém temenním centru bílý plamen, který se pomalu zvětšuje a vytváří nad tvým temenem bílou světelnou jímku, podobnou trychtýři...Z kolektivního vědomí lidstva nyní odnímám energetické formy o nízké frekvenci či zvyšuji jejich vibrace. Takové čištění lidských myšlenek, které jsou Světlem nepropustné, často způsobí, že se Země lehce chvěje. Někdy se dokonce tyto otřesy objeví na škále měřících přístrojů...

sac 

Astrál: zóna špíny a bojů

Astrální úroveň D-4 je místo, kde prodlévají duševní esence (Duše, HU-2), které se pak vtělují do naší Hustoty (HU-1). Je to hustě obydlená sféra a je tam leccos. Jsou tam týmy Dravců, speciálně trénované na manipulaci s lidským vědomím a na likvidaci lidských předloh. Dokáží se skrze nechráněné a otevřené D-4 lidské biopole dostat do fyzického těla, ukotvit tam své dravčí vědomí a postupně vymazávat z našich manifestačních předloh krystovské kódy. Výsledkem pak je nucená záměna duší, jako vrcholný projev spirituálního terorizmu. Démon se zcela integruje do lidské biologie a má tak v plném nepoznání přímý vliv na vývoj planetární situace. Toto je vyvrcholení post-atlantských hybridizačních programů, kdy se během asi 20 tisíc let vyladila lidská a dravčí genetika natolik, aby se démoni mohli inkarnovat přímo do lidských těl. Tyto entity dnes tvoří temnou sílu ovládající naši planetu, ve všech aspektech. Přes otevřený astrál se do lidí dostávají různé věci. Jen pár příkladů. Stínový Tanečník (Shadow Dancer) je vysoce inteligentní speciálně trénovaná Dravčí entita používaná pro likvidaci krystovského lidstva. Stínový Elementál (Elemental Attachment) je reverzovaný živlový přívažek, který se implantuje do lidských biopolí, paralyzuje je, vysává z nich energii a posílá ji do černých děr, odkud pochází. Stínové Figmenty (Shadow Figments) jsou autonomní bytosti ve tvaru myšlenkových forem, které vznikají mentální činností všech bytostí, jako jejich názory, utkvělé představy, záměry, umanutí, apod. Jsou to energetické vampirické útvary, které se přilepí na cokoli a vysávají energii.

Astrální úroveň D-4 je místo, které je silně kontaminované a nedoporučuje se, se tam bez ochrany vydávat. Jsou tam silné bojové jednotky, které čekají na příchod těch výše vibrujících lidiček (zejm. tzv. samozvaných duchovních učitelů), kteří mají to štěstí (nebo smůlu), se do astrálu dostat. Jen pár příkladů z Dravčího arzenálu.

  • RIT Teams (Remote Interactive Teams). Organizované čety dravčích entit pocházejících ze systémů Černých děr (náš Fantom + cizí Wesedak) a jejich pozemských Iluminátských spolupracovníků, speciálně vytrénovaných pro práci v astrálu, zejm. služba Remote Viewing, tedy bezkontaktní špionáž. Do těchto složek jsou verbovány i běžné lidské bytosti, které mají dostatečnou astrální mobilitu a schopnost sloužit zlu. Např. v Rusku je veřejně známá škola, kam se takto nadaní žáci stahují a trénují pro vojenské účely. V Česku byly psychotronické aktivity rázně zlikvidovány po státním převratu, protože ani prodávající (Moskva) ani kupující (Washington) strana si nepřály, aby jim do jejich špinavých karet někdo viděl. A měly k tomu dobrý důvod. V Česku ty schopnosti byly.
  • Tag Teams (Tagovací Týmy). Jedna divize RITu, specializovaná na implantové označování (tagování) vybraných živých cílů. Jedná se o příslušníky Dravčích ras a vycvičených Iluminátských lidských inkarnátů pocházejících z matrixu Černých děr, kteří slouží jako implantovací týmy. Jsou schopni projekce do meziprostoru (void) oddělujícího náš živoucí matrix a padlý matrix černých děr. Je to el-mag bariéra v rámci Reion pole. Cílem je, aby tam zasazovali virové reverzní implanty do Radiálních těl a aurických polí vybraných živých cílů. Jsou to energetické štěnice vytvořené z krystalických forem zvuku, napojené na reverzní pole PIN-ových sítí NET. Tyto NET-štěnice slouží k dálkovému monitorování lidských a zvířecích bytostí a k zesílení transmisí psycho-tronické a bio-tronické manipulace a kontrole jejich radiálních těl.

Dalším cílem jsou specifické cílené energetické útoky na štítové předlohy vybraných osob, které způsobí monadický zvrat v jejich DNA (totální reverz). Do takto zvrácené identity se již mohou připojit příslušníci Dravčích ras z černých děr, neboť jsou s ní kompatibilní.

Prvním stupněm je ovládnutí člověka pomocí jeho Stínové struktury, kdy Stínový Tanečník plně obsadí a ovládne Stínové tělo a tím získá kontrolu nad Radiálním tělem a tím nad celým Hova tělem a tedy nad chováním celé identity inkarnáta.

Druhým stupněm je, když dravčí vědomí Stínového Tanečníka plně obsadí lidskou biologickou formu a vymýtí z jejích předloh veškeré kristovské kódování a zvrátí její duchovní esenci (full body possession, DNA take-over, body snatching). Toto je zcela reálné a skutečně se to děje. Je totiž fyzikálně možné obsadit cizí tělo a zlikvidovat jeho duši, která ho obývala.

Je také možné vyměnit duchovní esenci (duši, identitu) v daném těle. Inkarnace metodou Walk-In, Soul-Exchange (záměna duší). Má se to dít na základě společné dohody. Různé Rasy mívají na Zemi řadu náhradních biologických nosičů pro jejich vědomí, pro případ potřeby. Tyto záměny jsou popsány v různých tradicích.

Je také možné, že dvě rozdílné duše se inkarnují do jednoho těla. Např. Indigo typu 3: na základě duchovního kontraktu 2 duší o regeneraci dojde k tomu, že kristovská duše souhlasí s tím, že bude jedno tělo obývat společně s duší nějaké padlé entity /obv. Nephilim/, která má skutečný zájem o regeneraci svých předloh. Pak se společně inkarnují do téhož těla a začnou zjišťovat, že to, co si slíbily 'tam nahoře' někde v Astrálu, se jeví a prožívá úplně jinak 'tady dole' ve hmotě a na Zemi v HU1. Zde je kořen schizmatických a schizoidních typologií (Mr. Džekyl x Dr. Hajd), které často končí prohrou kristovského aspektu a jeho reverzem. Doporučuje se tedy pro ty, kteří budou stát před touto inkarnační volbou, aby důrazně požádali svá Vyšší Já o jejich názor a ten plně respektovali. Ona totiž vidí všechny Pravděpodobnostní událostní horizonty možného vývoje takovéhoto 'manželství' (dvoj-domek) a moudře posoudí, zdali krystovská složka je natolik silná, moudrá a nezištná (tj. je zcela prosta démonického samaritánského komplexu typu 'já ti pomůžu') aby tuto roli zvládla. Také posoudí, zdali touha padlé bytosti po regeneraci je opravdu bytostná ('myslím to upřímně'), nebo je to jen úhybný manévr jak se vyhnout tvrdým karmickým sankcím.

  • Hit Teams (zásahové skupiny, úderné jednotky). Je to součást RIT Teams a fungují jako nadřízená výkonná složka Tag Teams. Jsou to pokročilé sestavy entit z Černých děr a dobře vycvičených lidských Iluminátů, s dobrým vibračním vybavením. Jsou schopni nejen astrální projekce, ale i trvalého přebývání v meziprostoru, tj. Void poli (Reion Field) mezi naším a reverzním matrixem. Jsou zacíleni na vybrané lidi, živočichy a důležité environmentální cíle: energetické prostorové lokality. Jsou rozmístěni na klíčových energetických ID průchodech. Když dojde k přirozené expanzi našeho vědomí do radiálních těl osobních či planetárních (aktivace DNA předlohy nebo průchod smrtí - Bardo cyklus), členové Hit Týmů číhají u vzestupných portálů a zachytávají nepoučené, nezkušené a nevědomé duchovní esence do svých tenat. Napojují je na systém NET, vtahují je do stínového těla a následně je násilně unášejí do Fantomového matrixu. Členové Hit Týmů mají úžasné schopnosti a dokáží ve svých obětech vytvořit hologramy falešných vzpomínek a fantaskních zážitků na různé úrovni: Radiální těla, D3 mentální těla, D2 emočně-živlová těla. Typické podvody jsou různé vize, že jsem či jsem byl: ježíšem, apoštolem, veleknězem, bohyní, faraonem, dalajlámou, na-nebe vzestoupeným mistrem, apod. Tím, že oběť přijme tyto vize za své, tak vnitřně souhlasí s jejich vnitřním reverzním energetickým kódováním a dostává se do stavu plně submisivní bez-odporové vibrační rezonance s frekvencemi černých děr, kam je také díky této vibrační shodě plně vtahována.

Členové Hit Týmů často vytvářejí holografická divadla pro umírající lidi. Promítají je do jejich Radiálních těl, jak to po smrti v tom nebi vypadá. Děje se to za pomoci jejich vlastních falešných a utkvělých náboženských představ, které jsou do nich záměrně a nekompromisně vštěpovány po tisíciletí. Nevědomé lidské oběti pak slepě následují tyto vize a jdou přímo do chřtánu černých děr. Hit Týmy rovněž pravidelně sklízejí vědomí nižších životních polí, kdy vtahují bytosti zvířecí, rostlinné a elementální do Černých děr, pomocí pole NET. Někdy je možné bytosti padlé do Černé díry vytáhnout zpět, pokud je lze za něco chytit: za pevný kus kristovského kódování v jejich štítech. Jsou zde i Strážcovské Týmy pracující v astrálu. Jen pro představu jedna ukázka.

  • SWAT Teams (Special Wisdom and Tactics). Jsou to skupiny Strážcovských ras, z mnoha různých vesmírných lokalit (naše Ecka-Veca a Eckasha), kteří ve své současné etapě vývoje slouží jako Strážci Chrámového Komplexu a Hvězdných Bran, ve všech vibračních úrovních. Mají plně aktivovanou D-12 Božskou předlohu. Mají speciální výcvik, který jim umožňuje pomáhat různým živoucím entitám, aby nepadly do pasti NET a nebyly vtaženy do Černých děr. SWAT týmy slouží také jako strážci hvězdných bran a portálů. Slouží také jako strážci NET reverzního pole a pomáhají těm, kteří do něj byli chyceni se z něho osvobodit. V současné době jsou SWAT týmy nasazeny také na planetu Zemi, kde hlídkují a stráží lidskou populaci. Díky přívalu mocných kristovských frekvencí dochází ke spontánnímu probouzení se lidí v masovém měřítku. Ale lidé na to nejsou připraveni ani náležitě poučeni. SWAT ochraňují lidi před zachycením se ve dravčí síti NET během spánku, kdy v průběhu snového stavu dochází k výrazné expanzi vědomí do astrálu, kde v současné době není bezpečno. Pomáhají lidem při průchodu hvězdnými branami. Pracují s dušemi těch, kteří zemřeli, aby přirozeně prošli Bardo cyklem. Pomáhají mentálnímu tělu (D-3 Ego), aby se bezpečně přesunulo do radiálního těla a jeho expanzí se vyhouplo do astrálních úrovní, kde po shlédnutí a zhodnocení své předešlé životní zkušenosti bude dále pokračovat ve svých inkarnačních povinnostech dle svého evolučního záměru a doporučení Vyšších Já. Pomáhají také těm, kteří se z různých důvodů inkarnují do vysoce rizikových zón (např. oblasti pokryté NET sítí - to je planeta Země od r. 25 500 BC, apod.), aby se jejich duše bezpečně integrovala do plodu (embrya) a nebyla během tohoto klíčového citlivého kroku zachycena do NET sítě. Právě zde číhají dravčí vědomí na možnost zvrácení procesu fetální integrace a obsazení a uchvácení nové biologické formy plodu. Během důležitých evolučních období se členové SWAT týmů často fyzicky inkarnují přímo na danou planetu a slouží tam stejně jako ve své netělesné formě a navíc ochraňují planetární chrámový komplex.
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení