Panel uživatele

Reverzy


VERZE. Původní Prvotní Přirozené Kristovské Tvůrčí Síly Zdroje, Pole a Kolektivy Vědomí a
Kristovské Bytosti jedou na Kristovském Kódu a jsou jeho projevem (manifestací). Výsledkem
jejich práce je Prvotní Stvoření. Jsou to zcela dokonalé nesmrtelné a věčné kristovské vesmíry a
jejich kristovské civilizace. Taková kdysi byla i naše planeta Země, její Lidstvo a všechny její
Bytosti - životní pole a jejich formy.


RE-VERZE. Tyto původní božské tvůrčí síly a jejich nositelé však mohou selhat a padnout a stát se
Bytostmi Anti-Kristovskými. Pak začnou tvořit své vlastní vesmíry a civilizace podle
pozměněného kódu, který již není původní, ale je nějakým způsobem poškozen (zvrácen,
pervertován, zreverzován). Jejich tvůrčí produkty se nazývají Druhotné Stvoření, které již není
dokonalé a proto podléhá zkáze. Dokonalost totiž nelze vylepšit. Proto dokonalost nepodléhá
změnám a módě. Každá změna je k horšímu. To, co podléhá změnám a módě je zkázné. Známe
mnoho příkladů z různých duchovních tradic, kdy tzv. bůh něco zkoušel, testoval, vylepšoval, dělal
různé chyby, pak je napravoval, učil se, hrál si na velkého šéfa, apod. Vše to je pouze manifestace
zvrácených a padlých tvůrčích sil a jejich nositelů.

 

Reverzy

Jakýkoli zásah do dokonalého Kristovského Kódu tam vnáší nežádoucí změny a chyby, které se
nazývají reverzy, tedy poškozeniny. Jako kdyby v nějaké srozumitelné větě někdo vyměnil písmena

1 Za každým okultním řádem stojí nějaká ID dravčí entita, která mu propůjčuje svoji magickou sílu a moc a používá ho
jako svůj prodloužený hmotný nástroj na přímé ovlivňování planetárního vývoje. Symbolicky je to zpracováno v
příběhu spolupráce Fausta s Ďáblem. Na stejném principu funguje SVS a všechny její pobočky. Čistá bytost si
nepotřebuje draze propachtovávat malé kousky cizí moci a temné síly službou démonům. Má nekonečnou moc přímo
od Boha a v neomezeném množství.

 

Pokud by to pořadí tvůrčích znaků záměrně obrátil, tak by se celý smysl
věty úplně otočil (zreverzoval). Původní věta je "Dědeček má rád babičku" a její reverze (perverze)
by např. byla "Babička nenávidí dědečka". To je proti-kladem (anti-tezí) jejího původního
významu. Pokud se tvůrčí KRIST-Kód použije reverzním způsobem, tak vše, co je takto vytvořeno
je protikladem původního Božího Stvoření. A obsahuje v sobě možnost pádu, která se vždy po
určitém čase nějakým způsobem projeví. Tvůrčí Kód je silový tvůrčí nástroj, jako programovací
jazyk, on stále tvoří a může být použit různým způsobem: jak k dobru tak ke zlu. Není to vina
Kódu, ale toho, kdo ho používá. Kód je jako sekera: dá se s ní postavit dům, ale dá se s ní také
zabít. Dravci používají technologie založené na reverzním kódování pro dobývání nových teritorií.
Udělají umělý zásah do energetických struktur (předloh) ID anatomie své oběti, což může být
libovolná bytost (vesmír, galaxie, hvězda, planeta, biologický druh, člověk, atd.) a vloží tam
reverzní kódy. Přepíší části původních kristovských programů v jejích Evolučních Templátech tak,
že se ta bytost bude samovolně vyvíjet nikoli směrem dopředu ke Zdroji, ale dozadu směrem od
Zdroje, čímž se dostala na cestu pádu. Nedochází tedy k přirozené expanzi evolučního potenciálu
bytosti, tj. k vývoji do své plnosti a k integraci svých vyšších aspektů (Vyšší Já) přes všechny
vibrační úrovně až ke Zdroji (ascence). Dochází k nepřirozené kontrakci a zúžení vývojových
možností cestou degenerativní destrukce a odpojení od Zdroje (descence). Přepsáním krystovských
programů Prvotního Stvoření tak vzniká Stvoření Druhotné, které je poškozené. Různé Dravčí linie
používají různé reverzní kódy, aby oběť nasměrovaly na svou cestu pádu, aby šla jako energetická
potrava do jejich černých děr (a ne do konkurenčních).


V našich vesmírných lokalitách je tradičně nejvíce rozšířena reverzní technologie založena na tzv.
Metatronickém Kódu aplikovaná skrze BEAST systém a jeho Modrý Meč. Je velice silná a účinná,
protože vznikla zneužitím původně obranných vysokých strážcovských technologií pro záchranu
padajících vesmírů. Použitím BEASTu došlo k reverzi předloh našich i paralelních vesmírů přes
několik Hustotních úrovní a jejich vývoj byl nasměrován do soustavy padlých černo-děrných polí
Fantomu a Wesedaku, kde tito zejm. Anunnačtí a Jehoviánští dravci žijí. Konkurenční a trochu
slabší je technologie Kopí Osudu (Spire of Destiny) s nimi soupeřících Drakoniánských ras ze
sousedního Wesedraku. Oba tyto padlé Wese-Dak/Drak Veca kvadranty patří do téže Wesalla
Ekaši. V současné době se navíc aktivovaly mocné technologie super-dravčích ras Bourgha & spol.
(Time Rip, Threshold), které se částečně propojily s předešlými Wese-systémy. Dále sem patří
nástroje New Age (různé léčivé a transformační energie získané čenelingem, zasvěcování,
vylaďování, harmonizace) a náboženství (černo-magické rituály křestu, zádušní servis, apod.).
Tyto systémy spočívají na Skalární štítové mechanice, v níž byly poškozeny původní matematicko-
geometrické programy Stvoření obsažené v KRIST Kódu. Kristovské Posvátné Geometrie přesně
určují vzájemné proporce mezi polaritami, fázování prvotních Partiki částic, geometrii světelně-
zvukových Keylonových Krystalů, architekturu z nich vytvořených polí skalárních vln, která slouží
jako morfogenetická pole a manifestační předlohy, struktury deflexních polí, frekvence a orientaci
rotací merkabických spirál, hodnoty spinových vektorů ARPS částic Polí Vědomí, proudů
Životních Sil a z nich manifestovaných Ionických Částic, struktury do sebe vložených Hologramů a
jejich rotace ('kola v kolech'), struktury repulzních zón oddělujících různá vibrační pásma, aktivace
jejich průchodů, struktury Dimenzních pásem a Hustotních realitních polí na všech úrovních,
struktury a funkce ID anatomií všech věcí, vesmírných i osobních, Evoluční templáty pro všechny
stvořené věci, rytmy časových cyklů, ascenční procesy bytostí, prostě úplně všechno co ve Stvoření
existuje a funguje.

Na Metatronické bázi byla vytvořena reverzní Ne-Posvátná geometrie, která se dnes opět šíří. Jedná
se např. o tyto věci: zlatý řez a jeho spirála, Fibonacciho posloupnost a spirála, kabalistický strom
smrti, květ smrti, vesica-piscis, anti-kristovská merkaba, apod. Podle této zvrácené geometrie byly
postaveny chrámy, kostely, vytvořeny symboly a další různé věci. Fungují jako energetické antény,
zesilovače a vysílače a také jako energetické vysavače a reverzéry.


Každý geometrický prvek (tvar, symbol, barva, gesto, pohyb, písmeno, číslo) má obrovskou moc a
funguje jako přijímač, zesilovač a vysílač ID energií. Je součástí Manifestační Sekvence, skrze
kterou se proudy čisté tvůrčí energie Zdroje ohýbají a polarizují a kódují a nakonec tyto informace

vnáší do projevených forem. Geometrie jsou silné skalární technologie a slouží jako energetické
čočky. Jsou to antény, které stahují a zesilují a vyzařují kódované frekvence do osobních biopolí,
planetárního prostředí a zemských mřížek, nebo je z nich odsávají.


Přehled revezní metatronické geometrie, na které jsou vystavěny thothiánské Atlantské Vědy Smrti
(Atlantean Death Sciences) po jejím pádu je podán např. v knize D. Melchizedek: Prastaré tajemství
květu života. Sbírka symbolů používaných dnešním ezoterickým mejnstrýmem k poškozování
osobních předloh a biopolí je obsažena např. v knize D. Stelzl: Kosmické symboly.

 

Co s reverzy?


Je třeba si uvědomit, že tyto poškozeniny byly vyrobeny zneužitím KRIST-Kódu, což je
programovací jazyk Boha-Zdroje, tedy nejmocnější nástroj co ve Stvoření existuje, jehož pomocí se
vlastně celé Stvoření stvořuje. Je zřejmé, že tyto nemoci našich biopolí samy nezmizí tím, že je
budeme ignorovat či popírat jejich existenci. Na jejich odstranění se musí použít stejné nástroje,
pomocí kterých byly vytvořeny. Tedy ID skalární technologie založené na KRIST-Kódu. Tyto
mocné technologie Světla a Zvuku tvořily jádro všech čistých duchovních nauk, které se na naši
planetu v historii dostávaly. Proto také byly przněny a likvidovány. Některé jejich zbytky se v různé
formě zachovaly dodnes v některých duchovních tradicích a zasvěcovacích systémech. V plné verzi
sem přicházely periodicky, kdy toho bylo třeba (např. Betlémské období). Dnes se sem dostávají
znovu.

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení