JAK SPRÁVNĚ MYSLET

MAGIE JE, KDYŽ SE SPOJÍ SÍLA VŮLE A SÍLA MYŠLENKY! MAGIE JE POSVÁTNÉ UMĚNÍ A VĚDA KRÁLOVSKÁ. DĚLÍ SE NA PSYCHURGII A TEURGII. PSYCHURGIE PRACUJE S MYSLÍ, TEURGIE SE SLOVEM. POZITIVNÍ MYŠLENÍ, PROGRAMOVÁNÍ PODVĚDOMÍ, OBJEDNÁVÁNÍ Z VESMÍRU JSOU PŘEDSTUPNĚM PSYCHURGIE. MANTRY ZASE PŘEDSTUPNĚM TEURGIE.

Samozřejmě než dosáhnete skutečně pozoruhodných výsledků, budete muset projít různými etapami. To podle vašich schopností a vytrvalosti potrvá kratší či delší dobu. Na co si dát nejvíce pozor? Na negativní myšlenky, které přitahují zápor a ten zase přitahuje negativní myšlenky... a proto je třeba vyjít z tohoto začarovaného kruhu, osvobodit se od břemene strachů a obav. Důležité je – myslet pozitivně.

Nestačí si myslet „jsem šťastný/á" nebo „mé problémy jsou vyřešeny" (nebo se vyřeší) nebo „potkám někoho koho budu milovat a kdo bude milovat mě", aby se tak stalo! Navíc je třeba, aby v sobě tato myšlenka měla vroucnost srdce. Jak se říká: míváme často sklon k tomu, že mechanicky opakujeme stejné věci jen proto, že je děláme příliš často. Na to dávejte pozor, protože právě síla našeho myšlení je hnacím motorem!!! To, na co v myšlení upřeme svou sílu, se nakonec vždycky stane konkrétní skutečností. My však nemyslíme dostatečně pozitivně, abychom v našem životě vyvolali skutečnou pozitivní a účinné reakce. Alespoň většina z nás.

NESTAČÍ TEDY JEN MYSLET, NÝBRŽ I VĚDĚT JAK, ABY SE VAŠE MYŠLENKY STALY AKTIVNÍMI!

Jednou z nejúčinnějších metod, jak zkonkretizovat svou myšlenku (existuje i celá řada dalších metod) je vytvořit si její obraz! Tedy vizuálně si znázornit jakoukoliv situaci, kterou si člověk přeje. Není třeba si představovat nějaké dlouhé scénáře, stačí jediná scéna, která skutečně vystihuje zhmotnění vašich přání. Musíte ji mít před sebou se všemi podrobnostmi tak, že uvěříte, že je to skutečnost a ztotožníte se s ní.

Na začátku se nedoporučuje vyhledávat „neuskutečnitelné" plány. Naučte se ovládat sílu svého myšlení postupně. Dokud si nezdokonalíte svůj výrobní nástroj, nemůžete si myslet, že se vám podaří získat během chvíle závratnou částku nebo zlikvidovat všechny potíže. Než se pustíte do nejtěžší, jistě před tím začněte s nejjednodušší, pak přejděte na těžší atd. A také si nemyslete, že učení musí trvat dlouho. Tj. právě příklad negativního myšlení, kterého se musíte zbavit především. Pokroky můžete dělat rychle, dokonce velmi rychle. Je však nutné, abyste si to opravdu přáli a abyste věřili v to co děláte!!!

„Víra hory přenáší!" – tj. pravda, kterou je třeba vždycky znovu a znovu si opakovat!!!

VAŠE SLOVA JSOU ZDROJEM ÚSPĚCHU ČI NEÚSPĚCHU!

Také zjistíte, že vaše slova a to nejen ta, která vyslovíte, ale i ta, která připravujete vyslovit, jsou významným pramenem úspěchu či neúspěchu. Ke změně vám pomohou dvě slova. Je to „chci" a „můžu". Formulovat myšlenky jako „jsem bohatý/á" nebo „jsem zdráv/a" nemá zcela zřejmě žádný smysl (kromě situace, kdy si představujete nějakou budoucí situaci), je-li člověk chudý nebo nemocný.

Říci a myslet si: „Chci se stát bohatým a mám k tomu dost síly", říci a myslet si: „Chci zvítězit a mám schopnosti, abych toho dosáhl/a", už zní realističtěji.

Svým způsobem však tento realismus nemá přímo nic společného s obvyklým chápáním tohoto pojmu. Neboť tento realismus spočívá ve vytváření reality. Tím, že se naučíme, jak změnit náš způsob formulovat věci a tím, že měníme naši vnitřní realitu, měníme tak i naší realitu vnější!!!

Nejčastěji si sami přivoláváme to, z čeho máme strach. Naše myšlení ovládá strach a manipuluje s ním tak, až se skutečně stane to, s čím jsme se střetávali v našich obavách...

KAŽDÝ OKULTISTA VÁM ŘEKNE, ŽE NEJDŮLEŽITĚJŠÍM KOUZLEM JE KOUZLO MYŠLENEK!

Naše doba má sklon zaměňovat bojovnost, efektivnost a agresivitu. A právě agresivita v rozporu s tím, jak by se mohla jevit, je prvkem působícím proti štěstí a úspěchu a to i tím, že vyvolává stres, který je zdrojem četných chorob. Věčná žárlivost, zatrpklost a lakomství se nikdy nevyplácejí. Ani krátkodobě ani dlouhodobě. Být ctižádostivý neznamená přestat být čestný a velkorysý, což jsou vlastnosti, které se z dlouhodobého hlediska vyplácejí, neboť vyvolávají důvěru., která zvyšuje vaši důvěru ve vlastní schopnosti a navíc značně urychluje běh věcí.

Velcí vůdci nemusejí být nutně krásní a bohatí, ale mají důvěru sami v sebe a získávají lásku tím, co dělají. Ti, kteří opovrhují ženami, které svádějí, mohou mít jistě úspěch, ale stávají se postupně zahořklými a zatrpklými. Mnoho lidí si myslí, že nepoctivost a lakomství může něco přinést, k tomuto názoru je vede to, že velký počet čestných lidí žije buď ve velmi skromných podmínkách nebo mají celou řadu problémů. Říct si, že jenom lakomost a nepoctivost umožňují získat bohatství především znamená, že se umožní, aby se takový stav stal skutečností. Je třeba si neustále připomínat, že MY SAMI SI UTVÁŘÍME SVOJÍ BUDOUCNOST A ŽE TO, CO SE STANE VE SKUTEČNOSTI, EXISTUJE PŘED TÍM V NAŠEM MYŠLENÍ!!! A jestli chcete např. zemřít na rakovinu, nikdo vám nebrání, aby jste si to zkusili... U často uváděných příkladů lze sledovat dvě věci. Všímejte si čestných a velkorysých lidí, kteří žijí skromně. Často zjistíte, že nejsou nijak ctižádostiví a že se jim přesto podařilo uskutečnit co si přáli. Pokud jde o osoby s mnoha problémy, jsou to většinou lidé, kteří mají negativní myšlení, jsou plni žárlivosti na své soupeře a žijí ve strachu, že ztratí to co mají!!!

My jsme si však řekli, že na sebe přivoláváme právě to, čeho se obáváme, protože tím, že svojí myšlenku zaměříme na negativní události, ty se nepozorovaně stanou hmatatelnou skutečností. Myslet si „To se mi nepodaří", je již předurčením k neúspěchu. MYSLET ZNAMENÁ KONAT! Nebo-li: „Svět byl stvořen z hudby a ti, kteří přijdou na Zem, musejí zhmotnit, co si předem vytvořili ve svých představách jako předobraz!"

Cílem této školy je naučit se urychlovat běh věcí tak, aby byly harmonicky sladěné a rozvíjely se. Ale tohoto rozvoje všech možností a schopností, které v sobě máte, ale většinou jste je zanedbávali, nemůžete dosáhnout, pokud byste nerozvíjeli svou vlastní osobnost. Jak sami zjistíte, štěstí je přísná disciplína, je to učení. Existuje totiž mechanizmus, jakási dynamika štěstí. Štěstí přitahuje štěstí, neštěstí přitahuje neštěstí. Zdá se to být samozřejmou věcí, avšak uplatňovat ji v každodenním životě je obtížnější. K tomu je potřeba mít určitou metodu. Tou je bezpochyby optimismus. Je třeba naučit se myslet jinak, než je zvykem a ve všem nacházet pozitivní část. Ta existuje všude, i v tom nenegativnějším je vždy cosi povzbudivého.

Z neúspěchu je potřeba se poučit, ale nelze se s ním jen tak smířit a najít ve svém neštěstí smysl své existence. Právě ve chvíli, kdy „nic nevychází", se musíme co nejvíce cvičit v optimismu a pozitivním myšlení. To rozvíjí i naší vůli, která je další hnací silou, která mění náš osud a je hlavní silou magického rituálu!!!

MYSLET NA ŠTĚSTÍ V PŘÍTOMNOSTI ZNAMENÁ PŘIPRAVOVAT ŠTĚSTÍ V BUDOUCNOSTI.


Předem procítit budoucí pocity a tím je vyvolat, to je jedno z koleček soukolí tohoto mechanismu. Jedno kolečko pohání druhé. Musíme nechat události uzrát a živit je našimi myšlenkami!

Indiáni v Severní Americe občas používali některé magické jevy, ne však s cílem zneužít jich, protože si jich byl každý vědom, nýbrž s cílem vyvolat skutečné události, přivolat je. Nejdůležitější je pochopit sílu takovéto techniky. Představit si, že jsem zdravý neznamená vyvolat zdraví. Nezabývejte se však podrobnostmi, tedy podobou, v níž se věci projeví. Tak byste jen zbytečně zaměstnávali svojí obrazotvornost. Podstatné je uvolnit sílu vašeho duchovního myšlení. To zmůže nesmírně mnoho, ať už v oblasti zdraví, bohatství nebo lásky. Všechno spočívá v tom, nenechat se zavalit skutečnou nemocí současné společnosti.

 

JAK USPĚT V LÁSCE

„Každá myšlenka je čin!" Každá myšlenka má svůj účinek. Silnější či slabší, záleží na tom, zda se opakuje nebo ne, zda ji vysílá jedna nebo více osob. Naše myšlenky se zaznamenávají a mají odezvu tím či oním způsobem. Lze to jednoduše a jasně ukázat v případě zdraví. Udělejte si tento test: Každé ráno v určitou dobu vstávejte s myšlenkou: „Dnes se necítím dobře, jde na mě nějaká nemoc." Ve více než 90% případů budete nejdříve pociťovat nesmírnou únavu a později přímo depresi. A nakonec, pokud nepřestanete přemýšlet tímto způsobem, se choroba skutečně objeví ve své organické podobě. To je „test", který bohužel mnozí z nás provádějí, aniž by si ho v nejmenším uvědomovali.

Teď obrátím smysl věty. Od rána si říkejte: „Dnes se cítím výborně. Všechno, co mě potká, bude pozitivní a dosáhnu všeho, co budu chtít!" Nesmí to být jen obyčejný proud vět, které pro vás nic neznamenají. Myslete na všechno, co ve vás může vzbudit optimizmus a považujte to za existující skutečnosti. Tím se mimo jiné zvýší váš vliv na ostatní, protože nebudete plýtvat myšlením a nebudete podrývat své nadšení, aniž by to někomu bylo k něčemu dobré. Může se to zdát na první pohled překvapující, tento postup však lze uplatňovat v oblasti profesní i citové.

Vaše myšlení působí dvěma směry – na lidi a události! V telepsychice (ovlivňování na dálku) se však často dělají některé chyby. Nestačí pouze myslet na osobu, kterou milujeme, protože většinou myslíme obecně na osobu, již milujeme a ne na lásku, kterou by k nám mohla pocítit, případně na to, jak by se tato láska mohla začít projevovat. V tom je právě ta chyba, protože by se mohlo stát, že byste dosáhli právě opačného výsledku. Jestliže tato osoba není předem příliš nakloněna vaší lásce, pak není vhodné, abyste jí neustále dávali najevo, že dosáhnete svého za každou cenu. Tím byste jí mohli ještě více odradit! Chcete-li, aby vám nějaká osoba zatelefonovala, neznamená to, že budete myslet na to, že vám musí zavolat a že vám opravdu zavolá, ale musíte si to umět představit (musíte ji vidět, jak zvedá sluchátko a telefonuje vám). Ve chvíli, kdy máte před sebou obraz osoby, kterou chcete ovlivnit, buďte sami v sobě přesvědčeni, že vaše myšlenky na ni budou mít vliv!

Myslet si neustále „miluji tě" a zaměřit se při tom na určitou osobu, není k ničemu. Představit si však tuto osobu, vidět ji před sebou, jak vám říká „miluji tě" – to už znamená zisk!

Další chybou, která se často dělá, je rozptýlení myšlenek mnoha směry, např. snahou někoho o něčem přesvědčit, což vyčerpává vaše síly. Je to dost běžný postoj. Avšak většinou tomu, kdo chce druhého za každou cenu o něčem přesvědčit, se to podaří (jestliže se mu to vůbec podaří!) jen za cenu nesmírné námahy. A právě tato vynaložená energie dokazuje, že on sám není přesvědčen o tom, co tvrdí nebo o své schopnosti přesvědčit o tom někoho jiného. Jinak by ho přirozeně mohl přesvědčit, aniž by do toho musel vložit tolik zápalu. V tom právě spočívá tajemství velkých podnikatelů a velkých svůdců. Zamiloval jste se a zdá se, že na nevhodném místě? Mluvte o tom co nejméně, vyhněte se touze někomu se svěřit, byť by to byl váš nejlepší přítel. Máte uzavřít nějaký důležitý obchod? Nechte si ho pro sebe. Nedávejte o tom žádné informace, ani ty nejméně významné. Proč? Budete-li o tom totiž mluvit, ztratíte energii, kterou potřebujete k uskutečnění vašeho plánu. A stejně tak špatnou milostnou taktikou je, myslíte-li neustále na jednu a tutéž osobu! Mnoho času a sil ztrácíme neužitečnými slovy. Omezte se tedy jen na ta nejnutnější. Jakmile se dozvíme nějakou novinku, nemáme na práci nic jiného, než abychom ji ihned sdělili někomu dalšímu. Je to neskutečné plýtvání energií. Nepodlehnete-li takové vlastnosti, zesílíte tím svůj osobní magnetismus a budete mít větší vliv na druhé! Naučte se co možná nejvíc mlčet!!!

VYJADŘUJTE SE JASNĚ, PŘESNĚ A STRUČNĚ!

Ale vraťme se do oblasti citů. Říkáte si „myslím na tuto osobu" a samozřejmě tak pochybujete o vlivu, který může mít vaše myšlenka. Ta přestane mít vliv právě proto, že takto na to neustále myslíte. Rozptylujete se v moři snů a blouznění, až vám nezbyde potřebná duchovní energie k dosažení skutečného vlivu. Chtít udolat člověka tisícem skleněných koulí je možné. Jestliže však budete házet jednu po druhé, pak je malá naděje, že by se vám to podařilo!

Musíte tedy silně vysílat energii. Za tím účelem se v počátečním období vyvarujte toho, abyste na příslušnou osobu mysleli průběžně mnoho hodin. Jakmile se vám objeví myšlenka, která by se jí týkala, bez milosti jí odežeňte. Přinuťte se k přísnému časovému řádu, který by vám nenechal čas na snění. Taková „duchovní výchova" se samozřejmě zpočátku může zdát obtížná. Skutečně vyžaduje úplnou duševní převýchovu. Rovněž je nutné o tom nemluvit.

JE DŮLEŽITÉ NASBÍRAT SÍLU PRO PŘÍPAD POTŘEBY

Krátce řečeno – první zásadou je zadržet sílu, kterou v sobě máte, kdykoliv vás chce jakýmkoliv způsobem opustit. Tomu se říká „dobrovolné přerušení myšlení", které umožňuje potřebné soustředění ve chtěném okamžiku.

Je rovněž zapotřebí dodržovat velmi strohé chování. Nevyhledávat zvláštní příležitosti k setkání s příslušnou osobou (ani se jí nevyhýbat) a je-li případně přítomna, chovat se lhostejně, nicméně dvorně.

Může se zdát, že zaujmout takovýto postoj je obtížné. Nicméně za tuto cenu můžete dosáhnout úspěchu. S určitými obměnami, přinášejí tyto vlohy rovněž dobré výsledky zejména v oblasti profesního života a ve společenském životě vůbec. Zvláště pokud k tomu pracujete i magicky.

MYŠLENKY A PENÍZE

MYŠLENÍ JE „ZBRAŇ" TĚŽKÉHO KALIBRU A JE TŘEBA JE UMĚT POUŽÍVAT!!! Ti, kteří byli schopni získat své bohatství, uvažovali takto: „Byl jsem schopen získat bohatství poprvé. Neexistuje žádný důvod, abych neměl tuto možnost i podruhé. Chci se dostat znovu nahoru a mám dost síly na to, aby se mi to podařilo!"

Jestliže však pociťujete závist, dokonce snad nesnášenlivost vůči jiné osobě, pak chcete-li mít úspěch, musíte se soustředit pozitivním způsobem. Jakákoliv zloba, závist nebo zášť znamenají velký výdej energie. Nezávidět – to není projev dobrosrdečnosti, tolerance nebo odpuštění. Znamená to zejména rozhodně odmítnout ztrácet čas a sílu, které potřebujeme, abychom mohli jednat účinně. Přát štěstí a úspěch druhému je nejen důkazem o dobrotě a lidumilnosti, ale zejména to znamená směřovat své myšlenky na to, aby „peníze" dostávaly v našem životě pozitivní postavení. Zároveň to k nám také přitahuje všechny myšlenky směřující týmž směrem. Svým způsobem to tedy znamená tvořit konstruktivní dílo pro více lidí, což má vždy větší šanci na úspěch než práce, kterou někdo vykonává sám. Tohle dobře znají všichni okultisté, kteří často provádějí praktiky ve skupině, kdy vytvářejí společnou aktivní energii, která je spojením energie všech účastníků skupiny. Vaše myšlení je duchovní síla vyživovaná vašimi myšlenkami.

Přesvědčovat se o svém vlastním úspěchu již znamená ujít velkou část cesty k úspěchu. Večer, než půjdete spát si opakujte: „Mám schopnosti stát se bohatým/tou a všechno, co k tomu můžu přispět, se co nejdříve objeví!" Můžete si najít nějakou jinou větu, která se vám bude zdát vhodnější. Důležité ale je, aby obsahovala tyto pojmy: vaší touhu zvítězit, vaše schopnosti dosáhnout toho a prostředky, které vás k tomuto úspěchu dovedou.

Někdy stačí jen velmi málo a mechanismus jde opačným směrem. Každý smolař se může stát dítětem štěstěny, ovšem s podmínkou, že si to opravdu přeje, což někdy znamená tvrdé uvědomění si skutečnosti. Někteří lidé nacházejí skutečné potěšení v tom, že je někdo lituje. Chtějí, aby se jimi někdo zabýval, aby se o ně někdo staral. Je-li tohle váš případ a nechcete svůj postoj změnit, nemá smysl, aby jste pokračovali dál.

Rychlost vašich výsledků závisí hlavně na vaší schopnosti využívat potenciál štěstí. Neumíte-li rozpoznávat prostředky (často velmi různorodé) určené pro zlepšení vaší citové a finanční situace nebo vašeho zdravotního stavu, jakož i vnímat signály k vám vysílané právě ve chvíli, kdy jsou vysílány, musíte vyčkat chvíle, až bude tento signál vyslán znovu a vaše vnímání ho zachytí. To může zabrat hodně času. Ale právě tohle rozvíjí naší vůli a zároveň i naší intuici! Někdy musíme vidět dále než jen na špičku vlastního nosu, abychom mohli využít svůj kapitál štěstí.

JAK SI VZÍT PONAUČENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH NEÚSPĚCHŮ

Kdo z nás nelituj, že neudělal to či ono, že se nevydal tím či oním směrem, který se mu nabízel? Někteří lidé však prožijí život jen tím, že litují, co všechno neudělali. Pokuste se trochu pozměnit směr vašeho myšlení. Říkáte si, že můžete v kteroukoliv chvíli udělat to, co chcete vy, že v kteroukoliv chvíli můžete změnit směr. Život není nezměnitelný a jednolitý. Je spokojen se změnou, s pohybem. Přemíláním našich neúspěchů přivoláváme stále další neúspěchy. A v tom se skrývá velké nebezpečí. Znovu opakujeme, že strach a obavy jsou našimi největšími nepřáteli!!! Řekněte si: „Tento neúspěch mě poučil o tom, co nesmím dělat. Teď, když jsem se poučil, se k tomu znovu vrátím a budu mít stoprocentní úspěch!" Jen tak můžete jít kupředu!

ODSTRAŇTE PŘEKÁŽKY, KTERÉ STOJÍ MEZI VÁMI A PENĚZI

Strach z neúspěchu je velmi často paralyzující a je nejvýznamnějším činitelem vedoucím k neúspěchu. Takový strach však může mít daleko záludnější podoby. Např. ho pociťujete před někým, kdo je klíčem k vašemu budoucímu bohatství nebo je jeho hlavní překážkou. Tato osoba má na vás vliv a vy se neodvažujete odkázat ji do patřičných mezí, dělat jako že tu není, nemít z ní strach nebo ji odstranit z cesty.

Chcete-li však dosáhnout úspěchu, musíte nejdřív zvítězit, odstranit všechny překážky, které stojí mezi vámi a penězi. Přirozeně jste již přišli na to, že největší překážkou jste samozřejmě vy sami! Chceme-li mít úspěch v tom, co děláme, musíme to dělat s láskou. Práce vykonaná s láskou dopadne vždycky lépe, než stejně dobře odvedená práce, vykonaná však s lhostejností!

 

CVIČENÍ OVLIVŇOVÁNÍ NA DÁLKU:

Vstaňte o hodinu dřív, sice ho lze dělat v jakoukoli hodinu, ale nejúčinnější je hodinu před zahájením vaší pracovní činnosti. Máte před sebou program vašeho pracovního dne. Nejdříve si představte každý jednotlivý moment dne. Pak můžete přejít k druhé fázi, tedy k představování si obrazů v duchu – ve chvíli, kdy se vám objeví obraz muže nebo ženy, jež chcete přesvědčit, vaše myšlení už na ně začíná působit! Teď si ze shluku osob, s nimiž přicházíte každý den do styku vyberte ty, které mohou být důležité pro uskutečnění vašich budoucích plánů, ty, jejichž rozhodnutí může být zásadní a nechte převážit jazýček vah ve váš prospěch. Postupně si tyto osoby představujte jednu po druhé. Vůbec nezáleží na tom jak. Podržte si před sebou obraz každé z nich několik minut. Během této doby si jasně představujte, co chcete, aby tyto osoby cítily, připustily, chápaly, rozhodly a udělaly. Sami si stanovte pořadí, které vyhovuje vašemu rozhodnutí. Je známo, že myšlenky mají větší sílu, než kterou představují ve chvilkovém obraze. Rovněž může být do značné míry účinné, budete-li pozorovat mimiku osob, které chcete přesvědčit. Jste-li schopni znázornit vaše myšlenky ve fyzickém projevu, bude to mít ještě větší dopad.

 

NENECHTE SE UTISKOVAT

Cítíte, že se dusíte, myslíte si, že vaše plány blokuje nějaká konkrétní osoba nebo více osob, které vám závidí? Braňte se! Ne černou magií, ale touhle metodou se lze zbavit vlastních komplexů, obav, zmenšit sílu, kterou vás ovládají jiné osoby a zvýšit váš osobní vliv na ně.

Cvičení:

Pohodlně se usaďte, představujte si osoby, které škodí vašim plánům, které vám stojí v cestě nebo jejichž pohrdání je vám odporné. Začněte těmi „nejodolnějšími". Na těchto obrazech, které si představujete v duchu, si také uvědomujte svůj hlas, gesta a postoje. Ztište svůj hněv, pusťte se (alespoň v představách) do té osoby, zacloumejte s ní, nafackujte jí, když se vám bude chtít, sražte jí k zemi. Řekněte jí všechno, co máte na srdci a přikažte jí, aby už vám nekladla žádné překážky a chovala se k vám pokorněji. Ukažte jí důrazně, že jste tvrdí jako žula a že si na vás vyláme zuby, jestli vás nenechá na pokoji. Postoj této osoby (nebo těch osob) se k vám velmi rychle změní a navíc, budete-li toto cvičení opakovat každý den, upevní to vaší jistotu a to se nazývá „osobním magnetizmem".

Jde pouze o první základy postoje vedoucího k podstatným úspěchům a k odstranění překážek stojících mezi penězi a vámi. Ale je vhodné si nejdříve říci tyhle základní principy.

MYŠLENKY A ZDRAVÍ

Samozřejmě, jakmile se pustíme do „otázek" zdraví, narazíme na nejzávažnější problém – je totiž zřejmé, že pomocí metod, které zde uvedeme, je nepravděpodobné, že by bylo možné léčit závažné organické poruchy. Proč nepravděpodobné? Protože vždy záleží na tom, o jaký případ jde a každý člověk je zvláštní případ, pro který je třeba určit zvláštní léčbu. I sami lékaři se shodují na tom, že značná část chorob jsou psychosomatického původu, tedy že jsou vyvolány naším duševním stavem (hovoří se o 80%).

Na začátku byl stres! Nashromáždění stresů vede k jejich somatizaci, tzn., že se začnou projevovat na lidském těle a stanou se z nich skutečné choroby napadající nejchoulostivější orgány, zejména vnitřnosti – žaludek, játra, střeva...

Ale podotkneme nejdůležitější na co si dávat pozor! STRACH Z NEMOCI – PŘIVOLÁVÁ NEMOC!!! Každá myšlenky je „nositelkou" činu a může mít konkrétní následky v hmotném světě. A to platí oběma směry. Jestliže myšlenka na uzdravení vyvolává uzdravení – pak myšlenka na chorobu vyvolává chorobu! Kolik jen lidí onemocnělo poté, co si přečetli lékařskou encyklopedii?! Znovu tedy připomínáme, že myšlení může přímo ovlivnit tělo! A je důležité upozornit na to, že oběma směry!!! Jste-li zdravý, nemyslete pořád na nemoci. Naopak, využívejte síly svých myšlenek k posílení těla, aby ho nemohlo nic poškodit. Pravidelně si myslete: „Mé tělo je každým dnem vyrovnanější a mé zdraví je stále pevnější." Výsledky vás překvapí. Je však třeba, aby jste neměli sebemenší pochyb, aby ve vašem uvažování nebyla sebemenší skulina, protože právě v tom je obvykle naše slabina!

 

JAK ZESÍLIT SVÉ MYŠLENKY

Co jsou to fosgeny? Jsou to světelné jevy, které pozorujeme po zhasnutí světelného zdroje. Lze díky nim posílit vůli, rozvoj představivosti, pro vyvolání parapsychologických jevů atd. A fosfénový mix znamená smísení myšlenky, většinou převedené do obrazu s fosgenem.

Postup je jednodušší, než by se zdálo. Vezměte si noční lampičku, na kterou dosáhnete i na dost velkou vzdálenost a která má žárovku 75W. Usaďte se na několik cm od žárovky a několik vteřin do ní upřeně hleďte (většinou stačí 30 vteřin) a pak jí zhasněte. Teď budete v naprosté tmě. Za chvilku se vám objeví fosgeny, většinou oranžové barvy (jejich barva může částečně kolísat). Neztraťte odvahu, jestliže zmizí, protože se zase okamžitě objeví. Jakmile se fosgeny objeví, soustřeďte se a promíjejte si v duchu své myšlenky na svou pomyslnou obrazovku. Pokud možno si je představujte způsobem, jak jsou zachyceny uvnitř fosgenu. Tuto operaci (trvá asi 15 min.) opakujte každý den, pokud možno dvakrát až třikrát denně. Vaše myšlení začne být velmi brzy vyrovnanější, ucelenější a jeho materiální projev bude tím větší, čím silnější ve vás bude přesvědčení, jistota, že se to tak stane.

Využívání fosgenů posiluje vůli a zvyšuje sílu telepsychického přenosu!

Můžete se při tom např. zaměřit na bohatství, ale můžete i bez fosgenů – záleží co vám více vyhovuje – večer si jděte lehnout a myslete – můžete si také představovat, že si šťastně přepočítáváte bankovky nebo že vlastníte předmět vystavující vaší materiální sílu – pouze na slovo „bohatství" jako by to byla nějaká ukolébavka. Důležité je, aby ve vašich myšlenkách byla radost z tohoto bohatství. Nenasytná a chorobná honba za penězi směřující pouze k tomu, aby jste se sami obohatili a získali tím moc nad druhými, anebo se někomu pomstili, má skutečně velmi malou šanci na úspěch. Touha po pomstě, po odplatě vyžaduje opravdu velký výdaj nesmírně silné energie. Zřejmě právě z toho důvodu jsme tak vnímaví na drobná, ale hojná štěstí, umíme-li si je uvědomovat. Příliš často naši představivost zaměstnáváme spíše destrukcí, což nás zbavuje značné dávky síly, kterou máme k dispozici právě pro konstrukci. To je základní klíč, který je třeba si dokonale osvojit nejen psychicky, ale i fyzicky – řekli bychom „organicky". Jestliže usoudíte, že budete-li si pouze myslet slovo „bohatství", nestanete se v žádném případě bohatými, je zbytečné to zkoušet. Ve skutečnosti si tak vy sami uzavřete cestu k jeho uskutečnění.

Mějte absolutní důvěru v to, co děláte!!!

Pozor! Nemyslete si však, že tato duchovní příprava vás zprošťuje toho, aby jste sami jednali. V tom právě dělá mnoho lidí velkou chybu. Vaše práce usnadní věci. Připravíte si terén, přitáhnete k sobě věci, lidi a události, ale pak je ještě třeba umět je uvědoměle „využít". Dobře si uvědomte, že každá osoba, každá situace s kterou se setkáváte je „nástrojem" vašeho úspěchu!

 

JAK SI CVIČIT VŮLI: 

Velkou část naší energie promrháme tím, že se snažíme dělat věci, které vzbuzují uznání druhých. Nesnažte se ho získat za každou cenu. Potlačte v sobě tento sklon. Důležité je, aby vaše činy byly v souladu s vámi samými, aby jste je považovali za správné. Nestarejte se tolik o názor druhých! Buďte uzavřeni, aniž by jste byli chladní. Nemluvte sami o sobě, ni o tom, co chcete udělat! Pokud jde o váš soukromý život, buďte co nejtajemnější a málomluvní. Neodhalujte své chování hned prvnímu, kdo se objeví. Tím se také vyvarujete toho, aby nad vámi získal/a vliv, aby vás lépe poznal/a a střetl/a se s vámi. Nechte ostatní, aby o sobě mluvili a vy sami mluvte co nejméně. Tak nashromáždíte obrovské množství energie, kterou potřebujete pro uskutečnění svých plánů. A vaše slova pak budou mít daleko větší váhu. Čím budete stručnější, tím víc budete vyhledáváni jako společníci. Načte se ovládat slova! Mluvte jedině pomalu a nikdy neztrácejte klid!

Pocítíte-li, že nervozita stoupá a že by jste mohli ztratit půdu pod nohama, hluboce se dvakrát až třikrát nadechněte, uvolněte svaly a představujte si uklidňující věci. Myslete na to, že všechno se zklidňuje a že jste mimo rozruch. Že se ve vás rozhostil klid. Jestliže vám to pomáhá, můžete si představovat, že vás obklopuje modrá barva, protože je to barva uklidňující. Vůle, která je hlavní hnací silou tvořivého myšlení, jak jsme ji již definovali se může rozvíjet.

 

ROZVÍJENÍ VŮLE

Už jsme si řekli, že je lepší nemluvit o plánech a dobrých zprávách, protože v opačném případě přijde nazmar energie, kterou nám přinesly. Ze začátku, samozřejmě kromě pracovních povinností, dozvíte-li se nějakou zprávu, která se vám zdá být důležitá, mimořádná, zajímavá nebo neobvyklá, nechte uplynout alespoň jednu hodinu, než jí někomu sdělíte. Dále odřekněte si tu radost a neotvírejte dopis ihned. Pozorujte ho několik minut a snažte si představit obsah. Takové pokyny se můžou zdát podivné, ale přispívají k růstu vaší vůle!

Největší překážkou při získávání větší síly sugesce – a tedy i síly vysílání tvořivého myšlení – je zvědavost!!! Vzdejte se dobrovolně všeho, co by bylo způsobeno zvědavostí. To spadá do oblasti, kterou nazýváme „ovládání slova" a která je nesmírně významná. A dále připomínáme i strach, který je velkou překážkou na cestě k vašemu štěstí a rozvoji! Ovládejte své okamžité podněty a naučte se je rozlišovat. Tím také získáte daleko větší sílu a budete mít více času na přemýšlení. Po dobu 10ti minut se upřeně dívejte na určitý předmět, aniž by jste uhnuli pohledem! Dále si vezměte nějaký předmět a analyzujte všechno, co vás při tom právě napadá. Ale pozor, vaše myšlenky se nesmějí nechat svést vedlejšími myšlenkami a nesmějí se týkat ničeho jiného než příslušného předmětu, jeho nejčastějšího použití, jak a z čeho byl vyroben.

Přečtěte si celé noviny a nepřeskakujte zprávy, které vás zajímají. Čtěte všechno, až do konce. Když si vezmete nějakou knížku, odolejte nutkání podívat se na konec!

Proč dělat taková cvičení, která se mohou zdát rozvleklá? Naši pozornost neustále rozptylují události každodenního života, vnější vlivy a účinek našeho myšlení může být také mnohdy pohlcen cizími myšlenkami. Často se obtížně soustřeďujeme. A právě soustředění je nezbytné, abychom mohli správně řídit duchovní sílu našich myšlenek. Objeví-li se během našeho cvičení nějaká cizí vnější myšlenka uchopí naše myšlení, v tu rámujeme v jiném vlaku a netušíme, kam nás veze, ovšem rozhodně ne k žádoucímu cíli, od něhož se čím dál tím víc vzdalujeme. Jestliže myslíte na slovo „peníze" a právě projíždějící auto vám náhle odvede myšlenky na daně, nikdy se vám nepodaří správně si v duchu představit své myšlenky. Ať se děje ve vašem okolí cokoli, musíte zůstat neochvějní a udržet myšlení zaměřené na stále stejný cíl! V takovém případě, i když máte trochu sklon k rozptýlenému myšlení, budete dělat pokroky v učení!

 

Důležité je zkonkretizovat si svá přání

Jestliže nějaký předmět nebo fotografie může být symbolem vašeho přání a pomůže vám soustředit myšlenky na žádoucí cíl, použijte je při vašich cvičeních!

Ovšem prvně si musíte položit otázku: „Co chci?" Není nic jasnějšího. Mnoho z nás neví co chce, ať jde o jakoukoliv oblast. Naučit se stanovit si přání je už velkým krokem na cestě k jeho realizaci. Jakmile si stanovíte skutečná přání, můžete na ně zafixovat své myšlenky! Doporučujeme si konkrétní přání napsat na kartičku. Např. „Chci, aby mé nepříjemnosti s tou a tou osobou skončily." Nebo: „Chci, aby ta a ta osoba o mně měla příznivé mínění." Nebo: „Chci, aby mé potíže s penězi skončily." Když sami v sobě pocítíte klid, usaďte se pohodlně do křesla a intenzivně se zaměřte na cíl napsaný na bílé kartičce. Teď musí odvést předběžnou práci vaše myšlení: Co je zdrojem vašich nepříjemností? Jakým způsobem by mohly skončit? Jaké podněty by jste mohli vnuknout osobě, kterou chcete ovlivnit, aby na vás změnila názor? Podle odpovědí na tyto otázky můžete jednat a řídit své myšlení žádoucím směrem. Pozor – teď ještě svého odpůrce nesmíte „ovládnout". Jestliže ho lépe poznáte, budete ho moci lépe ovlivňovat a vnuknout mu příslušné podněty, až sami podle své povahy budete mít pocit, že by to tak měl udělat.

 

JAK OVLIVNIT ROZHODNUTÍ NEZNÁMÉHO

Víte, že určitá osoba je rozhodující pro to, co si přejete uskutečnit a že je nutné jí o tom přesvědčit hned při prvním setkání, aby jste mohli směřovat k tomu, co si opravdu přejete. Jenže vy tu osobu neznáte ve skutečnosti. Jistě vám jí však někdo popsal. Máte tedy potřebné prvky, aby jste mohli nechat pracovat svojí představivost. Vytvořte si osobu odpovídající obrazu, který jste si o ní udělali. Důležité je, aby jste skutečně ztotožnili takto vytvořený obraz s příslušnou osobou. Jakmile bude váš obraz jasný, nechte pracovat své myšlenky, představujte si svá přání a také si představte příslušnou osobu, jak je příznivě nakloněna vašim přáním. Přikažte jí, aby se jim povolila. Nebojte se přikázat! Výsledek vás překvapí!

Stejným způsobem můžete postupovat, chcete-li mít větší vliv při setkání, z něhož máte obavy: opakujte si argumenty, případně připomínky a vaše odpovědi. Přestavte si v duchu tuto scénu na vaší „pomyslné obrazovce" a ujistěte sami sebe, že jste v ní naprosto přesvědčiví. Samozřejmě, že bude třeba provést určité úpravy, protože repliky vašeho protějšku nemusejí být přesně takové, jak jsme si je v duchu představovali, ale když si znovu projdete děj na své „pomyslné obrazovce", zjistíte, že veškerý strach zmizel a že díky tomu máte daleko větší schopnost někoho přesvědčit a ovlivnit.

 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení