Panel uživatele

Struktura interního stvoření

Na začátku o čem to všechno je - je o Vnějších Doménách a Schodech do Nebe,
které skrze ně šly a nahoře končily v Yunasai, což byl prakticky Bůh-Zdroj. Yunasai v sobě
obsahoval Kosmický Matrix (Energetický Matrix, Tělo Boha-Eukatharaista, Kosmický Krist) v
němž byly vloženy 15-Dim Časové Matrixy. Pak se to rozšířilo horizontálně, s tím, že Yunasaiem
to končí, ale že jsou tam 4 vrstvy - 4 domény, z nichž jsou 3 vnitřní (úrovně Raša). Pak se to

 

Planetární Rasha Tělo Země a Urtha pro Dimenzi D-2: zóny HZ a AZ

rozšířilo vertikálně, s tím, že 4 Domény zůstávají, ale že Yunasaiem to nekončí a nad ním jsou ještě
vyšší úrovně: pracovně zvané úrovně Nad-Kosmické. Princip je stejný jako u Schodů do Nebe.
Několik menších celků je vloženo a zarámováno do celku většího, nadřazeného. Třeba Ecka-Veca
systém je vložen do Ekaši, která má také svoji vlastní identitu. Čtyři Ekaši jsou vloženy do Ekaši-A,
která je rámuje, ale má svou identitu (všechno to jsou živoucí vědomé Bytosti). Podobně je to i v
úrovních nad Yunasaiem. Šest Yunasaiů je zarámováno do jednoho Kosmického Klastru, což je
nová úroveň s vlastní identitou. Dva Kosmické Klastry spoluvytváří jeden Kosmos. Dvanáct
Kosmosů je vloženo do útrob úrovně KosMAya, což je celkem 144 Yunasaiů.

Úrovní KosMAya končí tzv. Externí Stvoření, ve kterém mohou vnikat problémy a může dojít k
jeho poškození. Hranice pádu části Stvoření byla Bohem stanovena v úrovni Ecka, tj. totální
destrukce formou černé díry a fragmentace vědomí. Vyšší úrovně již takto padat nemohou. Např.
celá Ekaša již padnout nemůže. Avšak její vnitřek, což je 1 Ecka + 2 Veca padnout mohou. Z Ekaši
pak zbyde jen ten rám, tedy úroveň její vlastní identity a Ekašická realitní pole, ale ve svých
útrobách již má prázdno, či lépe má tam černé díry. Taková Ekaša je pak velmi oslabená, je
nemocná. To je také případ Ekaši jménem WEsalA, která má oba dva Veca kvadranty silně
poškozené. Jeden kvadrant (PCM) je padlý až do úrovně Dim D-11 a obsahuje černou díru
Wesedak obývanou převážně dravčími rasami Anunnaků. Druhý kvadrant (PKA) je padlý až do
úrovně Dim D-10 a obsahuje černou díru Wesedrak obývanou převážně rasami Drakoniánců a
padlý matrix YHWH obývaný Jehoviánci. Hůře je na tom naše duální Ekaša na Adora straně,
nazývaná Bourgha Matrix, kde je to padlé totálně včetně Ecka úrovně. Tam došlo k maximu
možného reverzu, hůř už být nemůže. Odtud také plynou naše velké problémy spojené s nájezdy
Bourgha ras do našich vesmírů, neboť prolomily bariéru oddělující Etora a Adora stranu. Mají u nás
historické akvizice, i na naší planetě. Pokud je tímto způsobem poškozeno mnoho Ecka-Veca
soustav, tak tím trpí i jejich nadřazené celky a musí se léčit. Poškozený Ecka-Veca systém lze
vyléčit pomocí Kosmického Resetu (Druhý Příchod Kosmického Krysta). Je však třeba, aby ještě
nebyl úplně shnilý a měl dostatečné množství kristovského kódování ve svých předlohách, aby se
do nich mohly ukotvit spásné proudy z vyšších úrovní (energeticky řečeno, aby ho bylo za co
chytit). Tomu se Dravci snaží zabránit a proto toto přirozené kódování ničí: reverzují a gumují
svými energiemi. Co je schopné opravy se chytne do energetického podběráku a provede se Reset.
Z originálních instalačních cédéček uložených v Yunasai se pomocí Reuche Pilířů nahraje KRIST
Kód do Ecka-Veca předloh a jede se dál na Ascenční vlně (usazení do krystovských vývojových
cyklů). Co není schopné opravy tak podběrákem propadne na nízko vibrující Descenční vlnu a sune
se to pomalu k totálnímu pádu a zmaru, až to skončí jako černá díra (suverénní pád) nebo si to
Dravci stáhnou do svých děr jako kořist (ne-suverénní pád). V našem padajícím Ecka-Veca systému
byl Kosmický Reset úspěšně nastartován v r. 2003. Dne 27. května 2003 (magnetický pík Hethalon)
se po dlouhých přípravách (otevírání Radiálních Těl Božských Světů Schodů do Nebe pomocí
Plamenných Kódů) odehrál obrovský energetický proces: došlo k sestupu kotevního 13. Reuche
Pilíře (tzv. Plamen Amoraea) z úrovně Yunasai a jeho ukotvení do planetárního štítu Země. Kolem
půlnoci (23:11 hod) nastalo energetické období zvané Velké Ticho (Great Silence), které se také
nazývá Druhý Příchod Kosmického Krista. Tento moment je jeden z nejposvátnějších v naší
historii (v rámci našeho Vesmíru, který je starý asi 950 miliard let, k tomuto spásnému procesu
došlo možná jen jednou předtím). Došlo také k oddělení ascenčních a descenčních planetárních
předloh, takže 2 verze Země se začaly pomalu separovat a jet po různých vývojových cestách. Proto
se této noci také říká Noc Dvou Měsíců (Night of Two Moons), což je pozorovatelný ID
energetický jev. 13. Reuche Pilíř byl plně aktivován dne 12. srpna 2003, kdy najel na plný
transmisní výkon (elektrický pík Hetharo).

Zjistilo se, že podobných problémů je mnoho ve velkém množství Yunasaiů v rámci celé naší
NadKosmické úrovně KosMAya. Tedy, že je nemocná a potřebuje léčení. Tato úroveň se léčí
procesem Fail Safe, kdy pomoc musí přijít z nadřazené úrovně KosMYah, kterou začíná tzv. Interní
Stvoření, které je již nepoškoditelné a samozřejmě pádu-prosté. Opět musí proběhnout složité
přípravy a otevřít se energetické bariéry mezi KosMAya (nejvyšší úroveň Externího Stvoření) a
KosMYah (nejnižší úroveň Interního Stvoření). Jsou to např. interfejsová realitní pole zvaná Dajaty

Pláně (Dhayatei Planes). Zatímco Externí světy jsou založeny na substanci Božího Vědomí zvané
Keylona, tak Interní světy jsou vystavěny na substanci zvané Plazma (Plasma). Jsou tam jiné
stavební materiály, ze kterých se vytváří předlohy a těla pro tam bytující věci a také pro všechny
věci, co jsou vibračně nížeji. Jsou to různé typy Plazmových a Před-Plazmových (Pre-Plasma,
Plasm) frekvencí, které posléze vytvoří 5 základních Živlů, ze kterých je upleteno celé Stvoření. V
Interní úrovni máme další sady a vrstvy našich Plazmových Předloh, ke kterým se obracíme o
pomoc během léčení v rámci Fail Safe. Větší část Plazmových Předloh (asi 2/3) je uložena v
bezpečí Interního Stvoření, které je nepoškoditelné. Menší jejich část přesahuje do Externího
Stvoření a je poškozena. Stran strukturního ustrojení Interního Stvoření jsou k dispozici informace o
jeho 3 úrovních: první je KosMYah, nad ní je Pole EFFI, nad ním je Pole Ah-Yah. V Interním
Stvoření pramení gigantický proud krystovských plazmových frekvencí zvaný Krystalová Řeka
(Crystal River), který je základní energií regeneračního procesu Fail Safe.

Úrovně Nad-Kosmické (Pokračování Schodů do Nebe): hierarchie Kosmů - "bubliny v bublinách".
1 Kosmický Matrix (Cosmic Matrix) - vršek Schodů do Nebe (Eukatharaista Tělo, Yunasai).
1 Kosmický Klastr (Cosmic Cluster) má 6 Kosmických Matrixů.
1 Kosmos (Cosmos) má 2 Kosmické Klastry a tedy 12 Kosmických Matrixů.
1 KosMAyah (CosMAyah) má 12 Kosmosů, tedy 144 Kosmických Matrixů.
------------------ ↓ Interní Stvoření ↓ ----------------------------------------------------
1 KosMYah (CosMYah) má 7 KosMAyah, tedy 1008 Kosmických Matrixů.
1 Pole EFFI, má 3 Džatu (sestava Tri-Veca), každé Džatu má 4 Precepty a 1 Pinakl (Tahu), každý
Percept obsahuje 1 KosMYah. Tyto 'bubliny' jsou sférické frekvenční zóny: prolínají se a nevidí se.
Pole Ah-Yah. Pole Vědomí Boha-Zdroje, ∞ oceán - má v sobě maličké tečky: ostrůvky EFFI.

 

KosMAyah

Má ve svém středu 1 jádro Ahyaru (Ah-yah-RhU Core), též zvané Ahyaru Kosmos (Central Ah-
yah-RhU Cosmos) či Věčná Děloha (Eternal Womb), kde je centrální/jádrový Plamen Ahyaru.

KosMYah
Má ve svém středu 1 jádro Kosminyahas (Cos-Min-Yahas ARhAyas Core), kde je 8 Plazmových
Sluncí S1-S8 a kde jsou také Síně Kosminyahas (Halls of Cos-Min-Yahas). V Síních je uložen
Prvotní Klastr 8 Slunečních Buněk a centrální/jádrový Plamen Elaisa (Elaisa Flame). Slunce S8 má
výjimečné postavení: obsahuje v sobě všechna Slunce ostatní a současně je v jejich středu. Říká se
mu také Osmé Skryté Slunce (Hidden 8-th Sun). Jeho Sluneční buňka AReutas obsahuje 8 Ohnivo-
Ledových Plazmových Krystalů Alhumbra Jádrového Stvoření, Semeno Jádrové Věčné Identity
(Krystalový Paměťový Matrix Reuta), Věčný Semenný Atom pro kolektiv vědomí KRYSTAR, z
něhož vzešla všechna realitní pole úrovně KosMYah a do nějž se zase navrátí. Je to Kosmický
Kristovský Semenný Atom Yan-Yan-A a jeho jádro E-Uma-Un, které nese úroveň Vědomí
Krystaru. Plazmové Krystaly obsahují Plazmové Toky s krystovským ochranným faktorem K+1
(nejslabší) až K+8 (nejsilnější) a také kolektivy vědomí 8 Alhumbra Konzilů AMCC, mající
enkrypci a povely pro Plazmové Hostovací Pole Krystalové Řeky, která pramení v jádře KosMYah.

Pole EFFI
Další úrovně Stvoření nad KosMYah je Pole EFFI: tečka v Mysli Boha. Tato úroveň zvaná EFFI
(Eternal Field of the First Inteligence of the God-Source) se skládá ze 3 jednotek Džatu v
geometrické pozici Tri-Veca kódu (Eternal Phase Set Trinity, First Eternal Tri-Veca) a vytváří tak
prvotní archetyp fázovacího generátoru, který se v nižších úrovních opakuje. Jedno Džatu (Ahu-
Stri-yah Jha-TU, Ahustrija-Džatu, zkráceně: "Džatu") se skládá z 5-ti věcí. Má 4 Precepty
(Precepts) a 1 Pinakl (Pinnacle, Ahu-Stri-jhe Ta-Hu, Ahustridže-Tahu, zkráceně: "Tahu"). Každý
Percept v sobě obsahuje jednu KosMYah, která je zabalená do 3 energetických vrstev zvaných
Koronus (Coronus). Kromě toho, že Percept v sobě něco obsahuje, má také vlastní existenci a
identitu. Každý Percept nese jinou energetickou kvalitu a jádrovou enkrypci. Jsou to Před-Plazmové

frekvence zvané Plazm (rozdíl angl. slov Plasma a Plasm). Dohromady se 1 Pinakl + 4 Percepty
kreslí jako kolečka s čísly. Je jich celkem 5 a mají stejnou konfiguraci jako 5 Alhumbra Katedrál
(Katedrály jsou jejich malou replikou). Jsou to vysoké předobrazy 5 Základních Živlů, ze kterých je
sestrojeno celé Stvoření. Pinakl je uprostřed a má číslo 1, nese univerzální všeobsahující čistou
Před-Plazmu: Plasm (počeštěle Plazm). Percept nahoře má pořadové č. 2 a nese EndoPlasm. Percept
dole, má pořadové č. 3 a nese TermoPlasm. Percept vlevo má pořadové č. 4 a nese HydroPlasm.
Percept vpravo má pořadové č. 5 a nese EctoPlasm. Prostřední kolečko je Pinakl, má odlišnou
strukturu: nemá v sobě KosMYa, ale něco jiného. Obsahuje soubor 8 zárodečných před-
plazmických buněk, který sluje Arijona (ARi-Yona). Jeho buňky mají podobnou konfiguraci jako
Eiradon klastr. Každá buňka se nazývá Dominion či EtaUr Jednotka Vědomí KHY (Dominion, Eta-
Ur KHY C-Unit: Consciousness Units) a nese jádrovou enkrypci pro Před-plazmové frekvence,
které v sobě obsahují 4 Percepty. KHY buňky nesou části KRIST-Kódu, což je základní tvůrčí
nástroj Zdroje, programovací jazyk, pomocí kterého se vytváří Stvoření. Je jich celkem 24 a každá
nese (1/24) Kódu. Pinakl nese programy pro vznik všech čtyř Perceptů a jejich funkci a proto se
také označuje jako Síně Džatu (Halls of Ahu-Stri-yah Jha-TU). Uprostřed Pinaklu, v jeho samotném
centru se nachází veledůležitá věc: je to EFFI Ryon Krystal (EFFI Rhyon Crystal). Tento krystal je
uložen v komůrce, jeskyňce, jež sluje Ryonová Místnost (Rhyon Crystal Room), což je vysoký
předobraz Tvůrčí Jeskyně. Ryon Krystal v sobě obsahuje originální tvůrčí programy pro stvoření
všeho, co je kolem něj, tedy vše, co obsahuje Pole EFFI. Ryon Krystal také slouží jako paměťový
matrix pro celé Pole EFFI. Ve středu této Ryonové komůrky se nachází bod-průchod, který vede
přímo do Pole Vědomí Boha-Zdroje označované jako Ah-Yah. Bod ten je předobrazem Tvůrčího
Bodu a sluje Crucible Point (crucible = tavicí kelímek, tyglík, nístěj vysoké pece, tedy něco jako
Tavný Bod). V tomto Tavném Bodě se substance Vědomí Zdroje přetavuje na vědomé plazmové
energie. Pole Zdroje Pre-Eta-Ur se vibračně ochladí na Eta-Ur a to se pak přetaví na Před-plazmu
Plasm (Eternal Pre-Substance Plasm). Ta vyplní těla 1 Pinaklu a po vhodném před-živlovém
nakódování vyplní také jeho 4 Percepty. EFFI Pole má 3 Džatu a tedy i 3 Pinakly, v pozici Tri-
Veca. Má tedy celkem 3x8=24 KHY Jednotek, které společně obsahují celý KRIST-Kód. Má také
3x4=12 KosMYah. EFFI Pole tak zastřešuje 12x1008 = 12096 Kosmických Matrixů (Junasajů), kde
každý z nich má ve své Vnější Doméně celé jedny Schody do Nebe, na jejichž spodku je nejnižší
Hustota HU-1, v ní je mnoho vesmírů, každý má mnoho galaxií, ty mají mnoho slunečních systémů
s planetami a jednou z nich je i naše Země. EFFI je malá tečka v Poli Vědomí Boha. Viz Obrázky.

Pole Ah-Yah

Je to Pole Vědomí Boha-Zdroje, též zvané Moře Snů (Sea of Dreams). O jeho vnitřní struktuře
zatím mnoho sděleno nebylo. Snad jen to, že Bůh ve své Božské Mysli sní svůj velký sen o Stvoření
a všem, co v něm je. A to všechno sní své malé sny spolu s Bohem, uvnitř jeho Velkého Snu.

Pole Ah-Yah
(prázdný prostor)

Pole EFFI je malý ostrůvek v oce ánu Ah-Yah
(zárodek Božího Snu o Stv oření)

Ostrůvek EFFI pod lupou:
má 3 Džatu v Tri-Veca sestavě

ostrůvek

1 Džatu má 4 Percepty + 1 Pinakl (Tahu),
každý Percept obsahuje 1 KosMYah

(dva různé pohledy na Džatu)

 

1 KosMYah,
má 7 KosMAyah

1 KosMAyah,
má 144 Yunasajů

kos1

5 Alhumbra Katedrál:
řídí je 8 KHY Center

5 

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení