Struktura interního stvoření

666

Planetární Rasha Tělo Země a Urtha pro Dimenzi D-2: zóny HZ a AZ

Na začátku o čem to všechno je - je o Vnějších Doménách a Schodech do Nebe, které skrze ně šly a nahoře končily v Yunasai, což byl prakticky Bůh-Zdroj. Yunasai v sobě obsahoval Kosmický Matrix (Energetický Matrix, Tělo Boha-Eukatharaista, Kosmický Krist) v němž byly vloženy 15-Dim Časové Matrixy. Pak se to rozšířilo horizontálně, s tím, že Yunasaiem to končí, ale že jsou tam 4 vrstvy - 4 domény, z nichž jsou 3 vnitřní (úrovně Raša). Pak se to rozšířilo vertikálně, s tím, že 4 Domény zůstávají, ale že Yunasaiem to nekončí a nad ním jsou ještě vyšší úrovně: pracovně zvané úrovně Nad-Kosmické. Princip je stejný jako u Schodů do Nebe. Několik menších celků je vloženo a zarámováno do celku většího, nadřazeného. Třeba Ecka-Veca systém je vložen do Ekaši, která má také svoji vlastní identitu. Čtyři Ekaši jsou vloženy do Ekaši-A, která je rámuje, ale má svou identitu (všechno to jsou živoucí vědomé Bytosti). Podobně je to i v úrovních nad Yunasaiem. Šest Yunasaiů je zarámováno do jednoho Kosmického Klastru, což je nová úroveň s vlastní identitou. Dva Kosmické Klastry spoluvytváří jeden Kosmos. Dvanáct Kosmosů je vloženo do útrob úrovně KosMAya, což je celkem 144 Yunasaiů.

Úrovní KosMAya končí tzv. Externí Stvoření, ve kterém mohou vnikat problémy a může dojít k jeho poškození. Hranice pádu části Stvoření byla Bohem stanovena v úrovni Ecka, tj. totální destrukce formou černé díry a fragmentace vědomí. Vyšší úrovně již takto padat nemohou. Např. celá Ekaša již padnout nemůže. Avšak její vnitřek, což je 1 Ecka + 2 Veca padnout mohou. Z Ekaši pak zbyde jen ten rám, tedy úroveň její vlastní identity a Ekašická realitní pole, ale ve svých útrobách již má prázdno, či lépe má tam černé díry. Taková Ekaša je pak velmi oslabená, je nemocná. To je také případ Ekaši jménem WEsalA, která má oba dva Veca kvadranty silně poškozené. Jeden kvadrant (PCM) je padlý až do úrovně Dim D-11 a obsahuje černou díru Wesedak obývanou převážně dravčími rasami Anunnaků. Druhý kvadrant (PKA) je padlý až do úrovně Dim D-10 a obsahuje černou díru Wesedrak obývanou převážně rasami Drakoniánců a padlý matrix YHWH obývaný Jehoviánci. Hůře je na tom naše duální Ekaša na Adora straně, nazývaná Bourgha Matrix, kde je to padlé totálně včetně Ecka úrovně. Tam došlo k maximu možného reverzu, hůř už být nemůže. Odtud také plynou naše velké problémy spojené s nájezdy Bourgha ras do našich vesmírů, neboť prolomily bariéru oddělující Etora a Adora stranu. Mají u nás historické akvizice, i na naší planetě. Pokud je tímto způsobem poškozeno mnoho Ecka-Veca soustav, tak tím trpí i jejich nadřazené celky a musí se léčit. Poškozený Ecka-Veca systém lze vyléčit pomocí Kosmického Resetu (Druhý Příchod Kosmického Krysta). Je však třeba, aby ještě nebyl úplně shnilý a měl dostatečné množství kristovského kódování ve svých předlohách, aby sedo nich mohly ukotvit spásné proudy z vyšších úrovní (energeticky řečeno, aby ho bylo za co chytit). Tomu se Dravci snaží zabránit a proto toto přirozené kódování ničí: reverzují a gumují svými energiemi. Co je schopné opravy se chytne do energetického podběráku a provede se Reset. 

Z originálních instalačních cédéček uložených v Yunasai se pomocí Reuche Pilířů nahraje KRIST Kód do Ecka-Veca předloh a jede se dál na Ascenční vlně (usazení do krystovských vývojových cyklů). Co není schopné opravy tak podběrákem propadne na nízko vibrující Descenční vlnu a sune se to pomalu k totálnímu pádu a zmaru, až to skončí jako černá díra (suverénní pád) nebo si to Dravci stáhnou do svých děr jako kořist (ne-suverénní pád). V našem padajícím Ecka-Veca systému byl Kosmický Reset úspěšně nastartován v r. 2003. Dne 27. května 2003 (magnetický pík Hethalon) se po dlouhých přípravách (otevírání Radiálních Těl Božských Světů Schodů do Nebe pomocí Plamenných Kódů) odehrál obrovský energetický proces: došlo k sestupu kotevního 13. Reuche Pilíře (tzv. Plamen Amoraea) z úrovně Yunasai a jeho ukotvení do planetárního štítu Země. Kolem půlnoci (23:11 hod) nastalo energetické období zvané Velké Ticho (Great Silence), které se také nazývá Druhý Příchod Kosmického Krista. Tento moment je jeden z nejposvátnějších v naší historii (v rámci našeho Vesmíru, který je starý asi 950 miliard let, k tomuto spásnému procesu,došlo možná jen jednou předtím). Došlo také k oddělení ascenčních a descenčních planetárních,předloh, takže 2 verze Země se začaly pomalu separovat a jet po různých vývojových cestách. Proto se této noci také říká Noc Dvou Měsíců (Night of Two Moons), což je pozorovatelný ID energetický jev. 13. Reuche Pilíř byl plně aktivován dne 12. srpna 2003, kdy najel na plný transmisní výkon (elektrický pík Hetharo).

Zjistilo se, že podobných problémů je mnoho ve velkém množství Yunasaiů v rámci celé naší NadKosmické úrovně KosMAya. Tedy, že je nemocná a potřebuje léčení. Tato úroveň se léčí procesem Fail Safe, kdy pomoc musí přijít z nadřazené úrovně KosMYah, kterou začíná tzv. Interní Stvoření, které je již nepoškoditelné a samozřejmě pádu-prosté. Opět musí proběhnout složité přípravy a otevřít se energetické bariéry mezi KosMAya (nejvyšší úroveň Externího Stvoření) a KosMYah (nejnižší úroveň Interního Stvoření). Jsou to např. interfejsová realitní pole zvaná Dajaty Pláně (Dhayatei Planes). Zatímco Externí světy jsou založeny na substanci Božího Vědomí zvané Keylona, tak Interní světy jsou vystavěny na substanci zvané Plazma (Plasma). Jsou tam jiné stavební materiály, ze kterých se vytváří předlohy a těla pro tam bytující věci a také pro všechny věci, co jsou vibračně nížeji. Jsou to různé typy Plazmových a Před-Plazmových (Pre-Plasma, Plasm) frekvencí, které posléze vytvoří 5 základních Živlů, ze kterých je upleteno celé Stvoření. V Interní úrovni máme další sady a vrstvy našich Plazmových Předloh, ke kterým se obracíme o pomoc během léčení v rámci Fail Safe. Větší část Plazmových Předloh (asi 2/3) je uložena v bezpečí Interního Stvoření, které je nepoškoditelné. Menší jejich část přesahuje do Externího Stvoření a je poškozena. Stran strukturního ustrojení Interního Stvoření jsou k dispozici informace o jeho 3 úrovních: první je KosMYah, nad ní je Pole EFFI, nad ním je Pole Ah-Yah. V Interním Stvoření pramení gigantický proud kristovských plazmových frekvencí zvaný Krystalová Řeka (Crystal River), který je základní energií regeneračního procesu Fail Safe.

Úrovně Nad-Kosmické (Pokračování Schodů do Nebe): hierarchie Kosmů - "bubliny v bublinách".
1 Kosmický Matrix (Cosmic Matrix) - vršek Schodů do Nebe (Eukatharaista Tělo, Yunasai).
1 Kosmický Klastr (Cosmic Cluster) má 6 Kosmických Matrixů.
1 Kosmos (Cosmos) má 2 Kosmické Klastry a tedy 12 Kosmických Matrixů.
1 KosMAyah (CosMAyah) má 12 Kosmosů, tedy 144 Kosmických Matrixů.
------------------ ↓ Interní Stvoření ↓ ----------------------------------------------------
1 KosMYah (CosMYah) má 7 KosMAyah, tedy 1008 Kosmických Matrixů.
1 Pole EFFI, má 3 Džatu (sestava Tri-Veca), každé Džatu má 4 Precepty a 1 Pinakl (Tahu), každý
Percept obsahuje 1 KosMYah. Tyto 'bubliny' jsou sférické frekvenční zóny: prolínají se a nevidí se.
Pole Ah-Yah. Pole Vědomí Boha-Zdroje, ∞ oceán - má v sobě maličké tečky: ostrůvky EFFI.

 

KosMAyah

Má ve svém středu 1 jádro Ahyaru (Ah-yah-RhU Core), též zvané Ahyaru Kosmos (Central Ah-yah-RhU Cosmos) či Věčná Děloha (Eternal Womb), kde je centrální/jádrový Plamen Ahyaru.

 

KosMYah

Má ve svém středu 1 jádro Kosminyahas (Cos-Min-Yahas ARhAyas Core), kde je 8 Plazmových Sluncí S1-S8 a kde jsou také Síně Kosminyahas (Halls of Cos-Min-Yahas). V Síních je uložen Prvotní Klastr 8 Slunečních Buněk a centrální/jádrový Plamen Elaisa (Elaisa Flame). Slunce S8 má výjimečné postavení: obsahuje v sobě všechna Slunce ostatní a současně je v jejich středu. Říká se mu také Osmé Skryté Slunce (Hidden 8-th Sun). Jeho Sluneční buňka AReutas obsahuje 8 Ohnivo-Ledových Plazmových Krystalů Alhumbra Jádrového Stvoření, Semeno Jádrové Věčné Identity (Krystalový Paměťový Matrix Reuta), Věčný Semenný Atom pro kolektiv vědomí KRISTAR, z něhož vzešla všechna realitní pole úrovně KosMYah a do nějž se zase navrátí. Je to Kosmický Kristovský Semenný Atom Yan-Yan-A a jeho jádro E-Uma-Un, které nese úroveň Vědomí Krystaru. Plazmové Krystaly obsahují Plazmové Toky s krystovským ochranným faktorem K+1 (nejslabší) až K+8 (nejsilnější) a také kolektivy vědomí 8 Alhumbra Konzilů AMCC, mající enkrypci a povely pro Plazmové Hostovací Pole Krystalové Řeky, která pramení v jádře KosMYah.

sac 

Pole EFFI

Další úrovně Stvoření nad KosMYah je Pole EFFI: tečka v Mysli Boha. Tato úroveň zvaná EFFI (Eternal Field of the First Inteligence of the God-Source) se skládá ze 3 jednotek Džatu v geometrické pozici Tri-Veca kódu (Eternal Phase Set Trinity, First Eternal Tri-Veca) a vytváří tak prvotní archetyp fázovacího generátoru, který se v nižších úrovních opakuje. Jedno Džatu (Ahu-Stri-yah Jha-TU, Ahustrija-Džatu, zkráceně: "Džatu") se skládá z 5-ti věcí. Má 4 Precepty (Precepts) a 1 Pinakl (Pinnacle, Ahu-Stri-jhe Ta-Hu, Ahustridže-Tahu, zkráceně: "Tahu"). Každý Percept v sobě obsahuje jednu KosMYah, která je zabalená do 3 energetických vrstev zvaných Koronus (Coronus). Kromě toho, že Percept v sobě něco obsahuje, má také vlastní existenci a identitu. Každý Percept nese jinou energetickou kvalitu a jádrovou enkrypci. Jsou to Před-Plazmové frekvence zvané Plazm (rozdíl angl. slov Plasma a Plasm). Dohromady se 1 Pinakl + 4 Percepty kreslí jako kolečka s čísly. Je jich celkem 5 a mají stejnou konfiguraci jako 5 Alhumbra Katedrál (Katedrály jsou jejich malou replikou). Jsou to vysoké předobrazy 5 Základních Živlů, ze kterých je sestrojeno celé Stvoření. Pinakl je uprostřed a má číslo 1, nese univerzální všeobsahující čistou Před-Plazmu: Plasm (počeštěle Plazm). Percept nahoře má pořadové č. 2 a nese EndoPlasm. Percept dole, má pořadové č. 3 a nese TermoPlasm. Percept vlevo má pořadové č. 4 a nese HydroPlasm. Percept vpravo má pořadové č. 5 a nese EctoPlasm. Prostřední kolečko je Pinakl, má odlišnou strukturu: nemá v sobě KosMYa, ale něco jiného. Obsahuje soubor 8 zárodečných před-plazmických buněk, který sluje Arijona (ARi-Yona). Jeho buňky mají podobnou konfiguraci jako Eiradon klastr. Každá buňka se nazývá Dominion či EtaUr Jednotka Vědomí KHY (Dominion, Eta-Ur KHY C-Unit: Consciousness Units) a nese jádrovou enkrypci pro Před-plazmové frekvence, které v sobě obsahují 4 Percepty. KHY buňky nesou části KRIST-Kódu, což je základní tvůrčí nástroj Zdroje, programovací jazyk, pomocí kterého se vytváří Stvoření. Je jich celkem 24 a každá nese (1/24) Kódu. Pinakl nese programy pro vznik všech čtyř Perceptů a jejich funkci a proto se také označuje jako Síně Džatu (Halls of Ahu-Stri-yah Jha-TU). Uprostřed Pinaklu, v jeho samotném centru se nachází veledůležitá věc: je to EFFI Ryon Krystal (EFFI Rhyon Crystal). Tento krystal je uložen v komůrce, jeskyňce, jež sluje Ryonová Místnost (Rhyon Crystal Room), což je vysoký předobraz Tvůrčí Jeskyně. Ryon Krystal v sobě obsahuje originální tvůrčí programy pro stvoření všeho, co je kolem něj, tedy vše, co obsahuje Pole EFFI. Ryon Krystal také slouží jako paměťový matrix pro celé Pole EFFI. Ve středu této Ryonové komůrky se nachází bod-průchod, který vede přímo do Pole Vědomí Boha-Zdroje označované jako Ah-Yah. Bod ten je předobrazem Tvůrčího Bodu a sluje Crucible Point (crucible = tavicí kelímek, tyglík, nístěj vysoké pece, tedy něco jako Tavný Bod). V tomto Tavném Bodě se substance Vědomí Zdroje přetavuje na vědomé plazmové energie. Pole Zdroje Pre-Eta-Ur se vibračně ochladí na Eta-Ur a to se pak přetaví na Před-plazmu Plasm (Eternal Pre-Substance Plasm). Ta vyplní těla 1 Pinaklu a po vhodném před-živlovém nakódování vyplní také jeho 4 Percepty. EFFI Pole má 3 Džatu a tedy i 3 Pinakly, v pozici Tri-Veca. Má tedy celkem 3x8=24 KHY Jednotek, které společně obsahují celý KRIST-Kód. Má také 3x4=12 KosMYah. EFFI Pole tak zastřešuje 12x1008 = 12096 Kosmických Matrixů (Junasajů), kde každý z nich má ve své Vnější Doméně celé jedny Schody do Nebe, na jejichž spodku je nejnižší Hustota HU-1, v ní je mnoho vesmírů, každý má mnoho galaxií, ty mají mnoho slunečních systémů s planetami a jednou z nich je i naše Země. EFFI je malá tečka v Poli Vědomí Boha. Viz. obr.

 

Pole Ah-Yah

Je to Pole Vědomí Boha-Zdroje, též zvané Moře Snů (Sea of Dreams). O jeho vnitřní struktuře zatím mnoho sděleno nebylo. Snad jen to, že Bůh ve své Božské Mysli sní svůj velký sen o Stvoření a všem, co v něm je. A to všechno sní své malé sny spolu s Bohem, uvnitř jeho Velkého Snu.

 

Pole Ah-Yah
(prázdný prostor)

 

Pole EFFI je malý ostrůvek v oce ánu Ah-Yah
(zárodek Božího Snu o Stv oření)

 

Ostrůvek EFFI pod lupou:
má 3 Džatu v Tri-Veca sestavě

ostrůvek

1 Džatu má 4 Percepty + 1 Pinakl (Tahu),
každý Percept obsahuje 1 KosMYah

(dva různé pohledy na Džatu)

1 KosMYah,
má 7 KosMAyah

1 KosMAyah,
má 144 Yunasajů

kos1

5 Alhumbra Katedrál:
řídí je 8 KHY Center

5 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení