Panel uživatele

Polarity: elektrická a magnetická

Bůh: kalhoty nebo sukně?

Bůh-Zdroj je zcela mimo lidské rozlišování na pohlaví. Hádky o tom, jestli je to kluk nebo holka,
jsou zcela směšné. Je to podobné, jako kdyby se lidé hádali o to, zdali je celý námi dnes
pozorovatelný vesmír samec nebo samice. Jakoby se hádali, zdali vesmírný zákon zachování
energie je kluk nebo holka. Zdroj je mimo jakoukoli polaritu neboť je Absolutní Jednotou. Avšak,
celé Stvoření je na polaritě založeno. Je zde princip magnetický (přitažlivý, kontraktivní, 'ženský',
EirA-base) a princip elektrický (odpudivý, expanzivní, 'mužský', ManA-base).

Aby se mohlo Stvoření vůbec projevit, musí se z prvotní Jednoty vydělit tyto dvě přirozené polarity.
Musí se v přesných poměrech vzájemně poskládat do přesně vymezených matematicko-
geometrických struktur a vztahů, podle instrukcí tvůrčího programu Boha-Zdroje, kterým je
KRIST-Kód. Tyto dvě polarity (holčičí a klučičí) jsou naprosto rovnocenné a jedna bez druhé
nemůže být. Je to dáno fyzikálními zákony kreační mechaniky: jsou to zákony zachování a
symetrie. Vznik a pohyb jedné vytváří vznik a pohyb druhé. Tyto zákony mají své repliky na všech
úrovních Stvoření, jak nahoře, tak dole. Podobně je tomu i v naší pozemské hmotné úrovni:
pohybem magnetu vzniká pole elektrické a pohybem elektronů vzniká pole magnetické. To
druhotně generované pole se také nazývá Pole Deflexní. A takhle to jde od Zdroje dolů, přes
všechny vibrační úrovně, přes celou hierarchii deflexí, až do těch nejhutnějších hmotných úrovní,
kde se teď nacházíme my. Deflexi si můžeme jednoduše mechanicky představit, jako když
zahradník drží v ruce zalévací hadici, ze která stříká voda. Když se on začne se otáčet doprava,
proud vody z hadice na to reaguje tím, že se ohne doleva. A kdyby na jejím konci stál další malý
zahradník se svou hadicí, tak by se toto schéma replikovalo dál a dál.

 

Co je důležitější: kluk nebo holka?

Z hlediska polarit má Stvoření vrstevnatou (sendvičovou) strukturu. Magnetické (přitažlivé) aspekty
jsou proložené (odpudivými) aspekty elektrickými, aby to všechno drželo pohromadě a bylo
stabilní. Je to logické. Jednota v sobě neobsahuje žádnou strukturu a proto v ní nemůže nic existovat
na manifestované úrovni, jako individuace, jako forma či tvar, které jsou nositelem životních
funkcí. Proto se Jednota musí rozštěpit na polarity, které musí být v přesné rovnováze. Pokud by
převládl aspekt magnetický, vše by se zhroutilo a vcuclo samo do sebe (totální kontrakce). Pokud
by převládl aspekt elektrický, vše by se rozletělo do všech stran a sebe roztrhlo (totální expanze).
Pro vznik stabilních struktur, jako nositelů stabilních funkcí, musí existovat obě polarity v přesných
poměrech, jak je určuje KRIST Kód. Tyto podmínky jsou splněny v nitru Merkab, v jejich
Tvarových Konstantách, kde existují manifestované Hologramy, fyzikální realitní pole. Obě
polarity jsou zcela přirozené a zcela rovnocenné. Obě polarity musí spolupracovat, aby vytvořily
stabilní a funkční struktury. Obě polarity musí respektovat svoji rozdílnost a svoji doplňkovost ve
svých životních rolích. Obě polarity si musí pomáhat a vzájemně se kontrolovat a hlídat a společně
učit, aby to někam neujelo. Ženy musí hlídat muže v jejich expanzivní tendenci, aby byla
konstruktivní a ne destruktivní a jejich síla sloužila nějakému rozumnému účelu. Muži se nesmí
nechat zotročit majetnickými sklony žen a nestát je jejich inventářem a nástroji jejich (z)vůle. Muži
mají ženám naslouchat, nikoli je poslouchat.

 

Co bylo dřív: kluk nebo holka?

Z hlediska tvůrčích priorit, je prvotní princip magnetický (ženský), protože svou svazující silou v
sobě drží celý tvůrčí záměr Zdroje, aby pak mohl řízeně expandovat ven. Jako druhý přichází
princip elektrický (mužský), který provede prvotní expanzi záměru Zdroje. Hranice této expanze
opět určuje princip magnetický, aby se to nepřehnalo. A tak se to opakuje dál a dál.

 

Polarita Stvoření

Je možno klást si otázku po dominantní polaritě všech stvořených věcí. Ta je dána energetickým
kódováním bytosti na hluboké úrovni (polarita jádrové energetické enkrypce v Monadickém Jádře,
směr rotace Monadického Štítu). To se může měnit dle inkarnací. U některých věcí je to někdy lépe
vidět (obyvatelé vesmírů - bytosti) než u jiných (realitní pole - vesmíry, galaxie, planety). Takže
např. naše planeta Země, v jejím současném stavu (který není ten nejpřirozenější), je holčičí,
protože její prvotní polarita je magnetická (její současná jádrová energetická enkrypce nese
magnetický imprint, EirA-base). Podobně, náš současný vesmír je rovněž magnetický. Náš paralelní
vesmír je klučičí, protože jeho bázová (základní) polarita je elektrická (ManA-base). Náš kosmos
(strana Etora), který obsahuje nesčetně vesmírů, v mnoha různých vibračních úrovních, ve formě
jakoby bublin v bublinách, je základem elektrický. Jeho duál, za zrcadlem (strana Adora), je naopak
základem magnetický. Proton jako atomární částice je magnetický, elektron je elektrický a neutron

je androgynní. Neutron v sobě obsahuje obě polarity v neutrální podobě (ManU-base), nese vnitřní
možnost (implicitní potenciál) pro jejich vnější projevení (explicitní aktualizace) směrem do
manifestace: POLARIZACE. A naopak, také umožňuje de-polarizaci projevených forem a jejich
de-manifestaci do původní jednotné světelné formy, což se děje např. v procesu ascence: DE-
POLARIZACE. Schematicky to lze zapsat takto:
Manifestace, polarizace: ManU → EirA + ManA (ven, ex-plikace)
De-Manifestace, De-polarizace: EirA + ManA → ManU. (zpět, im-plikace)
Je to zcela archetypální pohyb Vědomí Zdroje ven a zase zpět dovnitř sebe sama. Ten začíná na té
nejnižší úrovni, kterou je fázování Partiki částic, což jsou nedělitelné atomy vědomí Boha-Zdroje,
ze kterých je vše sestaveno a složeno. Tento princip se pak opakuje a replikuje na všech vyšších
úrovních, na úrovni všech věcí a celků. Všechno neustále problikává, ven a zpět, ven a zpět, stejně
jako se obnovuje obraz na stínítku televize, po které zezadu přejíždí elektronové dělo, rozsvěcí tam
v aktivní vrstvě světelné puntíky a my to zepředu vnímáme jako v čase se měnící obrazy. Stejně tak
funguje Stvoření.

 

Červená a Modrá

Symbolické barvy pro holky (červená) a kluky (modrá) a jejich přirozené polarity, které představují,
je možné odvodit z barev našeho planetárního viditelného světelného spektra. Červená barva kmitá
nejpomaleji, má nejnižší frekvenci, tedy nejdelší délku vlny (asi 0.78 mikronu) a symbolicky
představuje pomalost magnetické kontrakce (kvalita EirA). Modrá barva kmitá nejrychleji, má
nejvyšší frekvenci, tedy nejkratší délku vlny (asi 0.38 mikronu) a symbolicky představuje rychlost
elektrické expanze (kvalita ManA). Rovněž merkabické spirály rotují opačně a různě rychle:
magnetická (ženská) je pomalejší než elektrická (mužská).


Podobná symbolika je i v polarizaci politických názorů: červená levice, modrá pravice. Oba aspekty
musí být v rovnováze, aby společnost byla harmonická (přirozená a vyvážená EirA + ManA).
Poškozením aspektů (reverze) a jejich vztahu (extrémní polarizace) vzniká společnost úpadková,
taková, jak ji známe dnes. Gaunerství Pravice se snoubí s Perverzí Levice. Obě varianty jsou dvě
strany téže mince, téhož kontrolního dogmatu na ovládání lidí, které jim dávají iluzi svobodné
volby, která však neexistuje. Svoboda není volba z pár cizích možností, ale tvůrčí akt vzniku a
realizace vlastní vize. Obě party iluzionistů však patří pod jednu firmu: SVS. Modrá. Hyenistická
draveckost agresivní individuality na sebe naváže globálně dobyvačné zotročující asociály směřující
k feudalizaci společnosti pomocí korporatokracie (nepromlčitelné privatizační zločiny, destrukce
státu, oligarchizace a amoralizace společnosti). Červená. Sociální teror lichvářsky štědré Velké
Včelí Matky, která nejlépe ví, co je pro občana dobré a železnou pěstí ho dožene ke štěstí, do svých
falešných korumpujících ochranných sítí stáhne ty slabší, menší ryby, kterých je na světě většina.
Jednak dobře ví, že v uměle vytvořené extrémní konkurenci nemohou obstát a přežít. Druhak, z
důvodů svědomí, již nemohou volit modrý Zákon Džungle jako vývojovou variantu Lidstva v době
SAC-2012. Tím vznikla politická a ideologická totalita, která nemá žádnou alternativu, což bylo
cílem. Proto se dnes strategie NWO ubírá přes extrémní levici (strany sociálně-teroristické), skrze
legislativní znesvéprávnění občana a vygumování jeho identity v zájmu 'univerzálního dobra'. Tyto
neo-rudé zrůdy prohlašují, že občan a dítě jsou majetkem státu (místo toho, že politik je
zaměstnancem občana a plně se mu zodpovídá). Tito nemocní a úchylní lidé odebírají rodinám
jejich děti (OSPOD, Barnevernet) a dávají je cizím lidem na ideologicky korektní pře-vychování:
jen pár let po Hitlerovi (to si nedovolil ani Stalin, ale dnešní skandinávské země ano). Také jimi
zásobují dětské útulky, které je dále náležitě vytěží (týrání, orgány, pedofilie, satanismus).

 

Polarita a Evoluce

Právo ManA. Každá věc má ve svém přirozeném prostředí právo se rozvíjet a expandovat do
maximálního svého pozitivního sebe-vyjádření, tj. aktivovat celý program ve svém evolučním
templátu. Povinnost EirA. Každá věc má povinnost respektovat a neomezovat při své expanzi právo
na vývoj ostatních. Tedy musí být vhodná proporce mezi expanzí a kontrakcí, aby expanze byla, ale

řízená a udržitelná. To zajišťuje Zákon Jednoty, který říká, jak se každý může maximálně rozvinout,
aby přitom ostatním nevadil.

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení