Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Správce

Správcem Vašich osobních údajů jsou obchodní společnosti WORLD OF MAGIC, llc | 4 Peddlers Row 1064 | Newark | DE 19702 | United States a Daniela Krejčí | IČ: 74555847 | Bílkova 855/19 | 110 00 Praha 1 | +420 778 806 664 | info@uir-666.com | www.uir-666.cz | www.uir-666.com | www.sac2000-2022.com

2. Pojmy, účel a kategorie osobních údajů

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy" či „zákazník"); Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje" či „informace");

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner" či „partner");

Společnosti WORLD OF MAGIC a Daniela Krejčí zpracovávají v rámci kupní smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení") následující osobní údaje kupujících: jméno, příjmení, datum narození, emailovou adresu, telefonní číslo, adresu fakturační a adresu pro doručení. 

Účel zpracování osobních údajů: plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.
Třetí země: Státy mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou především členské země Evropské unie a Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

3. Doba zpracování

V souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a ochranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Fotografie jsou zpracovávány pouze po dobu objednané služby a po řádném ukončení kontroly jsou smazány.

4. Předání osobních údajů třetím stranám

Pokud nebudou společnosti WORLD OF MAGIC, llc a Daniela Krejčí na základě zákona povinni předložit použitá data, nebudou žádné vaše osobní údaje poskytnuty třetím osobám. Společnosti WORLD OF MAGIC, llc a Daniela Krejčí prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimkou jsou: Dopravci a výdejní místa - jsou předávány pouze osobní údaje nutné k doručení zboží, řešení reklamací, nebo vracení zboží. Poskytovatelé hodnotících služeb - jsou předávány pouze osobní údaje, které jsou potřebné k udělení hodnocení. Poskytovatelé platebních bran - jsou předávány pouze osobní údaje, které jsou potřebné k uhrazení objednávky. Další způsoby zpracování osobních údajů zahrnují: Poskytovatele analytických a marketingových nástrojů - jsou předávány pouze osobní údaje potřebné k personalizování nabídky a jejímu správnému zacílení. Poskytovatele softwaru určeného pro mailovou a sms komunikaci - jsou předávány pouze osobní údaje potřebné pro komunikační účely. Sociální sítě – komunikace, pluginy a propojování účtů. Poskytovatele nástrojů pro komunikaci zákaznického servisu – pro efektivní péči o zákazníky a komunikaci. Dodavatele technologií a poskytovatele cloudových služeb. Veřejné, právní nebo finanční orgány – pro účely plnění zákonných povinností. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodním organizacím.

5. Obchodní sdělení

Na Vaši emailovou adresu vám budou společnosti WORLD OF MAGIC, llc a Daniela Krejčí zasílat obchodní sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Pokud se kdykoli rozhodnete, že nemáte zájem přijímat naší e-mailovou komunikaci, postupujte podle odkazu na odhlášení, který najdete v dolní části každého e-mailového zpravodaje. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky.

Nakupujete-li u nás, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném konvenčním marketingu. Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Emailová adresa bude za tímto účelem společnostem WOLRD OF MAGIC, llc a Daniele Krejčí uchována po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

6. Práva subjektů údajů

K vašim údajům můžete kdykoliv přistupovat a opravovat je přihlášením do uživatelského profilu zákazníka. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo:

požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům;
na informace, jaké údaje jsou zpracovávány;
na opravu Vašich osobních údajů;
na výmaz Vašich osobních údajů (pokud není výmaz osobních údajů v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy společnosti WOLRD OF MAGIC, llc a Daniely Krejčí)
na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
V případě pochybností o správném dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mail: info@uir-666.com, nebo můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Cookies

V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných správcem, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek (název e-shopu) a pro účely internetové reklamy správce.

Používáme tři různé typy souborů cookie pro optimalizaci vašeho nakupování online: - Dočasné soubory cookie sledují vaše návštěvy na našich webových stránkách a analyzují různé vzorce využití. Umožňují shromažďovat data pro optimalizaci našich webových stránek personalizací a zdokonalením struktury využití. Tyto soubory cookie se po opuštění naší stránky automaticky odstraní. - Trvalé soubory cookie zůstanou na vašem počítači delší dobu, aby umožnily personalizační a registrační služby pro budoucí návštěvy. Tyto soubory cookie jsou po určitém čase automaticky smazány a uživatel je také kdykoli ručně smazán. - Soubory cookie třetích stran používají naši partneři a poskytují nám informace o vašich zájmech v určitých produktech a stránkách. Nezachovávají žádné osobní údaje, ale místo toho jsou informace uloženy pod neidentifikova­telnými pseudonymy. Tyto cookies jsou uloženy do počítače a po určité době jsou automaticky smazány. Všechny soubory cookie používané tímto serverem jsou používány v souladu se současným zákonem o cookies EU.

Soubory cookie můžete kdykoli smazat; můžete však ztratit veškeré informace, které vám umožňují rychlejší a efektivnější přístup k webu, včetně nastavení personalizace. Zajistěte, aby byl váš internetový prohlížeč aktuální, a obraťte se na nápovědu a pokyny poskytnuté vývojářem internetového prohlížeče, pokud si nejste jisti, jak upravit nastavení ochrany osobních údajů.

Odmítnutí souborů cookies
Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Jsou zpracovávány i údaje o dětech? Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

8. Odkazy

Můžeme zobrazovat obsah odkazující na weby třetích stran. Neneseme odpovědnost za postupy a obsah třetích stran v oblasti osobních údajů ani nad nimi nemáme kontrolu. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, vezměte prosím na vědomí, že tím přestáváte používat prostor správce a na vámi poskytnuté osobní údaje se přestávají vztahovat tyto Zásady. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste zjistili, jakým způsobem shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje. Právo na přístup k osobním údajům. Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

9. Bezpečnost dat
Bezpečnost dat je pro nás velmi důležitá, proto jsme pro ochranu vašich dat zavedli vhodné fyzické, elektronické a manažerské opatření pro zajištění a zabezpečení dat shromážděných prostřednictvím naší webové stránky. Chceme vás přesto upozornit na to, že přenos informací přes internet však není zcela bezpečný a je prováděn na vlastní nebezpečí. 

10. Změny ve zpracovávání osobních údajů
Jakékoliv změny ve zpracování osobních údajů budou k dispozici na této stránce.

11. Kontaktujte nás
V případě jakýchkoli dotazů, či žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@uir-666.com. 

12. Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.

 

Účinnost 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 9. 2023

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení