Co se stane s lidským tělem ve vesmíru?

Některé filmy ukazují katastrofické scénáře, kdy se člověk ocitne bez skafandru (nebo v poškozeném skafandru) v pustém vesmíru. Co se ale skutečně s lidským tělem v kosmu stane a jak dlouho to člověk vydrží? 

Největším problémem je nedostatek kyslíku spojený s velice nízkým tlakem. V kosmu je téměř nulový tlak. Z důvodu dekomprese dochází k rychlému odpaření vody z dutiny ústní, vyschnutí sliznic a povrchu očí. Ještě větším problémem než povrchová voda je při rychlé změně tlaku tělesný plyn. Vzduch totiž rozpíná. Největší chybou astronauta bez skafandru je proto zadržení dechu. Roztažení vzduch držený v plicích totiž způsobí jejich protržení. Následkem je rychlá smrt. 

Co se týče plynu, je nejnebezpečnější vzduch v plicích. V ostatních orgánech tolik škody nenadělá. Při dekompresi může dojít ke zvětšení objemu střev, což způsobí zhoršené dýchání nebo omezení srdeční činnosti. Podobně jeako možné protržení ušního bubínku. Tyto potíže ale nejsou život ohrožující. 

Kromě dekomprese vzduchu v plicích je největším problémem nedostatek kyslíku. Kvůli rychlé změně tlaku člověk nemůže zadržovat dech, nejlepší je proto pomalu vydechovat. Vzduch tak ale člověku dojde velice brzy. Podle expertů má kosmonaut, který se ocitne ve vesmíru bez skafandru, asi 10 vteřin na to, aby se zorientoval a pokusil se o záchranu. Po 10 až 15 vteřinách totiž člověk z důvodu nedostatku vzduchu ztratí vědomí, brzy mu přestane bít srdce a nastává smrt. 

Problém pro kosmonauta může být i teplota a to jak příliš nízká, tak příliš vysoká. Teplota vesmíru je asi 3 kelviny, což se rovná přibližně - 270 stupňů. Jelikož je ale v kosmu vakuum, které je velice dobrým izolačním materiálem, tělo chladne velice pomalu. Nejdříve teplotu pocítí vlhké sliznice, např. dýchací cesty. Jestliže by astronaut ztroskotal v místě, kde na něj přímo dopadají sluneční paprsky, bude se naopak prát s vysokou teplotou. Kdyby byl schopný vydržet bez kyslíku několik minut, pravděpodobně by pobyt ve vesmíru odnesl popáleninami. Záření ale není nebezpečné jen kvůli vysoké teplotě. Ze Slunce také proudí ultrafialové paprsky. Celý vesmír je navíc protkaný kosmickou radiací. 

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

paypalzpůsob dopravy UIR 666kouzla láskykouzla lásky supportsupport

exorcismus

sac dragons

kathara healing

UIR 666 VIP CARD

SAC 2000 - 2022magie sac

SAC 2000-2022

Přihlášení