Panel uživatele

Podmínky pro úspěšnou magickou práci

UPOZORNĚNÍ:

Když dělá kouzlo čaroděj, musí si za něj nechat zaplatit. Platí se nejen kouzlo, ale i čas a umění!!! Proto je taková služba velice drahá. Účinnost našich ingrediencí a postupů vám můžeme garantovat. Za vaše schopnosti se však zaručit nemůžeme a proto je jen na vás, zda vám kouzlo bude fungovat. Veškerá rizika jdou pouze na vaši zodpovědnost!!! Mimo ZÁMOTKU - EXTRA SILNÉHO (https://www.uir-666.cz/p/185/zamotek-extra-silny), FANTOMA - EXTRA SILNÉHO (https://www.uir-666.cz/p/186/fantom-extra-silny), TROJMOCNÉHO KOUZLA - EXTRA SILNÉHO (https://www.uir-666.cz/p/177/trojmocne-kouzlo-extra-silne), KOUZLA NA POSÍLENÍ A UPEVNĚNÍ VZTAHU - EXTRA SILNÉHO (https://www.uir-666.cz/p/175/kouzlo-na-posileni-a-upevneni-vztahu-extra-silne) a KOUZLA NA PŘIVOLÁNÍ LÁSKY - EXTRA SILNÉHO (https://www.uir-666.cz/p/184/kouzlo-na-privolani-lasky-extra-silne) - tato hotová kouzla jsou naprogramovány přímo od nás.

Vyhrazujeme si právo určit komu bude kouzlo prodáno - uděláno a komu nikoliv! 

 

Podmínky pro úspěšnou magickou práci

Neupravujte zaříkání - jinak nebude kouzlo fungovat! A udržte kouzlo v tajnosti, protože když vám někdo bude přát opak, aby se vám přání nesplnilo, tak pak musí kouzlo zbytečně překonávat moc překážek a potom to trvá o hodně déle, než se vyplní! Musíte mít silnou touhu po žádaném výsledku, tento výsledek si vizualizovat a hlavně věřit, že se vaše přání splní (což znamená, si ho představovat jak vše má dopadnout a nevkládat do kouzla negativní myšlenky, že se vaše přání neuskuteční). Soustřeďte se při něm, nedělejte kouzlo mechanicky nebo ledabyle. Pozorně si několikrát pročtěte postup. Podpořte kouzlo úsilím i ve fyzickém světě (což znamená, aby jste např. neseděli doma a nečekali, že magie všechno udělá za vás, musíte i vy kouzlu napomáhat ve fyzickém světě, např. pozváním na večeři, komunikací apod.).

 

KAŽDÁ MAGICKÁ PRÁCE - JE PRÁCE V ASTRÁLU - S ASTRÁLEM!!!


Magik totiž nepůsobí přímo na hmotný svět, ale působí na astrál, kam se výsledky jeho působení promítají do hmotného světa! Magik také může z různých důvodů vstupovat do kontaktu s astrálními bytostmi, astrálně vystupovat ze svého těla a vyvíjet v astrálu celou řadu dalších aktivit...


Magie je tajná věda a je to zároveň velké umění! K jejímu provozování je potřeba mít magické předpoklady nebo projít náročným magickým výcvikem! Je potřeba si vysvětlit, jak vlastně magie funguje: Zkušený magik, který zná zákonitosti magie, ví, kdy magii smí použít a kdy ne. Proto zkušenému magikovi magie funguje vždy a nemusí k tomu používat ani magické pomůcky ani magické ingredience.


Méně zkušený si magickými pomůckami a ingrediencemi pomáhá, aby se jeho magická síla znásobila a jeho magie tak dobře působila. Jestliže však není co násobit, není zde ta magická schopnost, kterou by mohly ingredience a pomůcky zesílit, pak je veškerá snaha marná. Potom taková magie nemůže fungovat!!!


Jedna prastará magická poučka říká: "Když magie nefunguje, není to vina magie, ale chyba operatéra!!!" Pak nezbývá, než magické učení podstoupit nebo se na profesionála obrátit, aby on sám za vás kouzlo udělal. S ochotou se však málokdy setkáte, protože praktické vykonání kouzla, operatéra karmicky zavazuje.

 

A ještě jedna věc se v magii objevuje:


Kdo v minulých životech magii v obraze černém používal, NESMÍ nikdy zkoušet čarovat, dokud se karma z minulosti nerozpustí a nevyčistí. Jeho kouzla by se totiž obrátila proti němu a místo aby si třeba lásku přivolal, milou osobu by od sebe odehnal. A mohlo by to ještě horší následky mít. Proto osoba černou magií zasažená, nesmí magii vůbec používat, ani když je to v obraze bílém. Karmický zákon nelze obejít, nepůsobí chytrost ani lest. Je potřeba nejprve chybu z minulosti odčinit nebo se očistit a teprve pak je možné znovu magickou cestou jít!!!


Z toho je patrné, že chcete-li pro svůj prospěch čarovat, musíte k tomu předpoklady mít a z minulosti čistí být. Můžeme vám pomoci radou, návodem, i účinné ingredience vám k tomu opatřit. Nemůžeme však zaručit, že vaše magická síla bude natolik účinná, aby kouzlo zasáhlo svůj cíl. Zde se projeví vaše schopnosti a vaše nadání.

 

CO ZNAMENÁ KOUZLO


Je magický proces, kdy za pomoci urychlovačů působíme do hmotného světa, aby se projevila naše vůle. Kouzlo může udělat a sestavit osoba v magii školená. Kouzlo může předat dál nebo ho sama uskutečnit. Ten, kdo kouzlo uskuteční, je za něj karmicky zodpovědný!


KDYŽ DĚLÁ KOUZLO ČARODĚJ, MUSÍ SI ZA NĚJ NECHAT ZAPLATIT! PLATÍ SE NEJEN KOUZLO, ALE I ČAS A UMĚNÍ!!! PROTO JE TAKOVÁ SLUŽBA VELICE DRAHÁ!!!


Dotyčný cenou vyjadřuje svoji ochotu a touhu po změně. Není náhodou, že v pohádkách čarodějka žádá vždy to nejcennější, co dotyčný má. Tím má být vyjádřena velká touha a ochota po změně něco obětovat. To nutí člověka k zamyšlení, protože magie není dětská hra a magický proces takto vyvolaný, nelze vzít zpět.

 

DŮLEŽITÉ ZÁSADY PŘI ČAROVÁNÍ:


• Touha nebo potřeba (Musíte mít silnou touhu!)


• Vizualizace žádaného výsledku (Představovat si, jak vše má dopadnout.)


• Soustředění (Nedělat kouzla či rituály mechanicky)


• Citové zaujetí (Musíte partnera milovat.)


• Vědomosti, jak kouzlo či rituál provést a sledovat ho až do konce


• Víra ve výsledek (Nesmíte pochybovat o výsledku)


• Schopnost nechat si kouzlo pro sebe - mlčet (Jakmile budete o kouzlu mluvit či ho někomu ukazovat, kouzlo ztrácí na síle a přestane působit.)


• Podpořit kouzlo či rituál úsilím ve fyzickém světě (Což znamená nesedět doma a nečekat, že to magie udělá všechno za vás!)

 


SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH ZÁSAD PŘI ČAROVÁNÍ:


Jestliže chcete, aby vaše magická práce byla úspěšná, musíte NAJEDNOU dodržovat všechny zde uvedené zásady jako jeden celek! Vždycky musíte mít SILNOU TOUHU, musíte si váš cíl KONKRÉTNĚ VIZUALIZOVAT, musíte být při magické práci MAXIMÁLNĚ SOUSTŘEDĚNÍ, musíte objekt své lásky upřímně milovat, musíte mít jasno, jak kouzlo provést (vždy je lepší se vícekrát zeptat, než ho udělat špatně), dále musíte mít PEVNOU VÍRU VE VÝSLEDEK. Další důležitou zásadou je MLČENÍ, o kouzlu nemluvte, kouzlo nikomu neukazujte, jinak hrozí, že kouzlo přestane zcela nenávratně působit! A poslední důležitá věc, musíte se snažit podpořit kouzlo i ve FYZICKÉM SVĚTĚ a nejenom čekat, až se stane zázrak! VŠECHNO SE VŠÍM SOUVISÍ - proto než se pustíte do jakékoli magické práce, tak se zamyslete nad tím, zda dokážete tyto důležité zásady dodržet!

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

paypal

western union

neteller

DHL

ppl

česká pošta

SAC 2000-2022

SAC

SAC 2000-2022

SAC 2000 - 2022

SAC 2000-2022

SAC 2000-2022

Přihlášení