Kreační mechanika VI: dynamika - pohyb stvoření

666

Templát (Time Template). Jeho pulzní rytmy vysílají časové vlny (Time Waves) do Stvoření, které určují charakter jeho změn, včetně směrů a rychlostí rotací jednotlivých realitních Hologramů (kola v kolech) a jejich ARPS. Zajišťují synchronizaci evolučních cyklů, rytmů expanze a kontrakce. Ontogeneze i fylogeneze je řízena Časovými Zámky na Evolučních Templátech biologických druhů a jedinců. Předlohy jedinců jsou ponořeny do předloh druhu (jako pod-programy v rámci většího programu). Předlohy druhu jsou ukotveny do předloh planety. Planetární předlohy jsou součástí předloh solárních, pak galaktických, vesmírných, kosmických, nad-kosmických, až do Pole EFFI. Vše je se vším propojeno a tvoří jeden celek. Typickým vývojem v rámci expanzního cyklu je embryogeneze (mikrokosmos), kde se biologicky manifestují stále větší a větší části (programy) osobní vývojové předlohy jedince. Ta nese přesné informace o tom, kde a kdy se má zmanifestovat jaký kvark, atom, molekula a buňka, jakou to má mít strukturu a tím i funkci. Expanzní cykly na velkém měřítku (makrokosmos) jsou 4 Jugy. Jsou to 4 fáze Božího Výdechu (ManA-base), kdy v každé fázi je z nitra Junasaje vyfouknuta ven jedna Doména: 1,2,3,4. Jim odpovídající kontrakční cykly (EirA-base) zvané Adaši Návraty (Adashi Returns), kdy se Domény do sebe směrem dovnitř postupně vcucávají ve třech krocích (šipky): 4 → 3 → 2 → 1.

 

Perpetum Mobile

Stvoření funguje jako Perpetum Mobile (věčně se pohybující). KRIST Kód zaručuje trvalou udržitelnost existence. Energie Zdroje se nikam neztrácí, jen mění své formy a vlastnosti. Je zajištěna její vibrační regenerace. Pokud se v našem částicovém světě energie unaví, tak se zase zregeneruje v anti-částicovém světě. Je to podobné jako v naší hrubohmotné fyzice. Vyšší formy energie konají práci a přitom ztrácí svoji kvalitu či jakost. Např. organizovaná expanzivní elektrická energie může pohánět motory a stroje, ale nakonec se zdisipuje na teplo, čímž se stáhne do své pasivní magnetické formy jako chaotický termální pohyb molekul. Tak se to jeví nám, obyvatelům částicového světa. Úplně jinak se to jeví našim dvojníkům v anti-částicovém světě, kde jsou polarity přehozeny. Naše teplo je jejich elektrika a naopak. Co se u nás unaví, to se pro ně nabije a naopak. A takhle se to děje přes všechny úrovně. Odtud všechny polarizované energie jdou zpátky do Zdroje, kde se odznaménkují, aby se zase mohly vrhnout zpět do manifestace a vyjádřit se tím nejpozitivnějším způsobem sebe-realizace, který umí. Pro Partiki částice Vědomí Boha-Zdroje, které tvoří skladebné částečky Prvotních Proudů Životních Sil, to znamená projít skrze Kathara Mřížku (ID refrakční mřížka), nabrat do sebe původní krystovské kreační programy pro tvorbu Hologramu Bytí a promítnout ho do útrob Kosmické Merkaby, do její Tvarové Konstanty, do jejího Radiálního Těla.

 

Časová měřítka (Outer Domain Time Scales)

Nejrychlejší: fázování Partiki částic.
Nejpomalejší: kosmické cykly.
Mezi tím: vše ostatní, včetně lidského dechu.

 

Dynamika Krystalového Těla
Vývoj je umožněn neustálým problikáváním skrze Manifestační Sekvenci. Díky zpětné vazbě mezi vědomím si situace současné (právě promítaný obrázek) a záměru ji změnit (nově vytvořený obrázek) dochází k iluzi běhu času a změn. Dva pohledy na fyzikální realitu Sekvence v případě tvorby Světelného Krystalového Těla ve Vnějších Doménách se označují jako Fáze (Phase) a jako Stáže (Stage, stupně, etapy, apod.)

 

Manifestační sekvence: 5 Fází

1 Transcendentní Plamenná těla, Prvotní proudy,
2 Počáteční Kathara mřížka, Štíty,
3 Prostřední Krystalové Tělo, Lotos, Merkaba, DNA, Axiom,
4 Pre-externalizační Radiální Tělo, Hova těla, Etherická předloha,
5 Externalizační Čakry, Atomická pole.

 

Manifestační sekvence: 8 Stáží

1 Kathara, Štíty, Rod a Staff, Rušej špendlíky, Lotosové oblouky,
2 Rušej špejle ve Staff válci, propojení Štítů skrze Uzly,
3 Expanze špejlí, vnější Krystalové Tělo, Miodicko-Diodická mřížka,
4 Kontrakce špejlí, Transharmonické víry, Merkabické spirály,
5 Štítové hodiny, Vektorové kódy a víry, Projekční linie a Tile dlaždice,
6 Lotosféra: Krystalové Světelně-Zvukové Holografické Tělo, Axiom a Meridián linie,
7 Lotosféry: Refrakční čočka, Etherická předloha, Deflexní pole a linie, KRM,
8 Lotosféra: oživení Lotosu, Srdce + Dech, Heliotalika.
Více informací o tomto tématu je např. ve skriptu Kathara 2-3 Foundations.

 

Dynamika Raša Těla

Stručně je shrnuta dynamika tvorby Raša Těla vnitřních Domén Kosmu v rámci Yunasai, též zvaná
First Creation Mechanics (původní názvy).
I. Pre-Partiki Creation Cycle.
II. NaVANa a NU-VA-Na Partiki Birth Cycles.
III. SEDa Ecousha-TA Cycle.
IV. Lightborn Cycle.
V. Starborn Cycle. (Viz schematický Obrázek níže)
VI. Lifeborn Cycle.
Pre-Bang, Little Bang, Middle Bang, vznik ParTEKEi Templátu a ParTEKEi Těla, 5-ti
Elementálních (živlových) Plání, Pránického Semene (Prana Seed), Těla Rasha-AmorA, zrození
ParTEKEi Dark-matter Těl Rasha.
VII. God Born Cycle.
Big-Bang (prvotní vývojová fáze kosmu, před kterou prý již nic není, o které dnes spekulují naši
hmotaři), zrození Krystal Reisha-AmorA 7 Suns Hub a Těla Eukatharaista.
VIII. Krist Born Cycle.
Silent Bang, Still Point. Vznik 4 Domén během 4 Eckashi Expanzních Cyklů (4 Jugy). Expanze do
Krystar ReishA Sun of God Body born of Krist. Příprava na vratné Adashi Návraty.

Vývoj bytostí skrze Domény, vyvinutí se do jejich maximální vibračně-expanzní formy, provedení akrece maxima frekvencí do svých předloh, atomická transfigurace do formy věčného života: PaTa-
Ur eternal atoms, transfigurativní ascence pro transmigrační vstup do cyklů Adaši Návratů.

Evoluční cykly

Pro představu je uvedeno několik časových vývojových cyklů, které existují pro všechny celky
Stvoření (Time Scale of Eyanic Calendar), vyjádřeno v jednotkách délek pozemských roků (názvy
původní). Více informací o časových vývojových cyklech je např. ve Voyagers II. a textu Secrets of
the Yugas.
Planetární cykly
1 Time Vector = 738
1 Time Continuum = 4 426 (6 Time Vectors)
1 Euiago (SAC) = 26 556 (6 Time Continua)
1 Eyugha (Juga) = 159 336 (6 Euiago)
1 Eyana = 1 274 688 let.

Délka 1 Jugy pro různé celky: planeta = 159 336, solár = 1 912 032, galaxie = 22 944 384, meta-galaxie = 275 332 608, vesmír = 3 303 991 296, Ecka (1 monadická juga) = 39 647 895 552 let.

Raša Tělo, fáze V. Starborn Cycle. Zrození a expanze

Světelného Těla iterací Kathrara Mřížky po Kristovské Spirále. Tento cyklus má 15 Dní Boží Tvorby. Zde vzniká Yunasai jako semenný Atom pro Vnitřní Domény.

 

Falešné Jugy

Současné planetární nauky prezentují různé verze výkladu Jugy. Zde jen o jednom aspektu. Dnes nejsme na přirozeném konci 4. Jugy, tj. posledního Ekaši Cyklu Jugy Božího Výdechu, zvané KalE Eyugha, jak se často mylně tvrdí. Jsme někde v jejím prostředku. Důvodem je těžké poškození našich kosmů. Jsme navázáni na devoluční časové cykly, které vedou do pádu. Pokud by náš vývoj pokračoval, tak skončíme v černých děrách. Proces Fail Safe startuje předčasný návrat do zpětných Adaši Cyklů z nedokončené Jugy, což je silně nestandardní situace, normálně se do 1. Adaši vstupuje po řádně dokončené 4. Juze. Je to jako kdyby řidič zařadil zpátečku, když auto jede směrem k propasti (či fíra pustí kontra-páru, když se jeho vlak řítí proti zdi). Obrazně řečeno, Strážci a Dravci se spolu perou o ručičku na jugových hodinách. Dravci ji tlačí pořád dopředu, aby Juga pokračovala a my šli do pádu. Strážci ji naopak drží na místě, abychom v chybném vývoji pokračovat nemohli a přitom připravují oslí můstek, který by nám umožnil evolučně přeskočit z půlky Jugy přímo na startovní čáru 1. Adaši. Ten můstek sluje Krystalový Most, což je obrovský kosmický koridor, který propojuje časové cykly Externího Stvoření, skrze Dhajaty Pláně, do ascenčně-inscenčních cyklů Interního Stvoření. Skrze tento koridor k nám přitéká energetická lavina plazmových frekvencí zvaná Krystalová Řeka. Ten koridor také obsahuje energetické průchody, skrze které je možno po řece 'proplout' do nových nepoškozených vývojových cyklů. Krystalový Most (Crystal Bridge) je malá část většího projektu Duhový Most (Rainbow Bridge) a je odvětven na naši Zemi. Krystalová Řeka (Crystal River) nese pouze malou část energie Duhového Mostu a po svém apgrejdu se spektrálně rozšíří a obohatí na Řeku Duhovou (Rainbow River).

sac 

Vznik Stvoření

Jak dlouho tady vlastně jsme? To závisí na tom, kdo má právě monopol na tento byznys. Např. v našem evropském kulturním regionu, katolické církevní odhady kladou počátek vzniku Stvoření do období 5500-4000 BC. Na tom se shodnou různé (i vnitřně konkurenční) školy, pracující na výzkumu datace bible. Zajímavý pohled na matematickou časovou strukturu písma podává např. L. Moučka v knize Nachaš. Jsou zde i konkrétnější data, např. někteří tradiconalističtí katolíci používají rok 5199 BC, který je vzat z katolických martyrologií. V anglicky mluvícím světě je jedním z nejznámějším novodobých dat odhad arcibiskupa Jamese Usshera (1581-1656), který podle Juliánského kalendáře navrhl datum Stvoření na sobotu 23. října 4004 BC (datum Stvoření umístil, z důvodu přesného času, na dobu soumrak předcházející navržené neděli). Těmto údajům dnes věří asi 40% americké populace: je to k smíchu nebo k pláči?

 

Různé historické kultury mají svá data pro chvíli Stvoření Světa. Existuje mnoho různých historických kalendářů, založených právě na těchto datech. Dále jsou uvedeny některé příklady předkládaných dat stvoření, včetně dat zjištěných pomocí vědeckých postupů (Wikipedie).

 

Katolická církev: 5500-4000 BC,
Mayská civilizace: 11. nebo 13. srpen, 3114 BC,
Judaismus: 22. září nebo 29. března 3760 BC,
Teorie Velkého Třesku (stáří vesmíru): 11-20 miliard let,
Radiometrické datování stáří Země: 4.55 miliard let,
Puranický hinduismus: před 77 760 miliardami let.

 

Stáří Stvoření: nedatováno, pojem čas zde nemá smyslu, neustále cykluje, je zde hierarchie vývojových cyklů, tvoření kosmů a vesmírů ven a zase zpátky, dle rytmu Božího Dechu,
Náš Vesmír: asi 950 miliard let,
Naše galaxie: Mléčná Dráha je odtržený a devolvující kus galaxie Andromeda M31,
Náš solár: 550 MYA po pádu Tary,
Naše Země: 550 MYA,
Lidstvo na Taře (HU2): 560-550 MYA,

Lidstvo na paralelní PKA Zemi (HU1): 250-25 MYA,
Lidstvo na naší PCM Zemi (HU1): od 25 MYA, 2x zcela zničeno globálními válkami,
Osídlení I: 25 - 5.5 MYA (zničeno Elektrickými válkami),
Osídlení II: 3.7 - 0.848 MYA (zničeno: Tisíciletými válkami),
Osídlení III: 798000 - 75000 BC příprava podmínek, 75000 BC - dodnes, dnešní lidstvo jehož jsme
součástí (má být zničeno globálním Džihádem a WW3),
Velká Pyramida + Sfinga v Gize: postaveno 46 459 BC,
Velká Pyramida: 1. oprava 10 500, 2. oprava 9000 BC.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení