Stínová anatomie člověka

666

Naše původní 15-Dim anatomie v sobě obsahuje množství poškozenin, deformací a mutací, z nichž některé již byly zmíněny. Existuje však celá jedna její úroveň, která je pomocí implantů uchvácena a zreverzovaná jako jeden celek. Tomuto aspektu se říká Anatomie Stínová, krátce též Stínové Tělo. Její stručný nástin je uveden zde. Více informaci je např. ve skriptu Dance for a v příslušných seminářích (noticka o nočních můrách je v textu Sliders-4, str. 38).

Vznik Stínu

V období 25 500 BC Dravci z černých děr Wesedaku a Fantomu instalovali na planetě Zemi svou PIN-ovou síť NDCG, aby zde ukotvili síť NET, která vytváří tzv. Stínové Pole na úrovni celé planety a všech jejích životních polí a forem. Pomocí NDCG byly předlohy Země připojeny k NET Wesedaku. Vzniklo Stínové Tělo naší planety a všech jejích bytostí. Jeho cílem je dojit z nás životní energie ve frekvenčních pásmech až do úrovně D-11.5 (Oko Metatrona), udržovat nás uvězněné v nejnižší Hustotě HU-1 a reverzovat naše předlohy (technologie BEAST a Modrý Meč), aby byly kompatibilní s jejich a mohli nás stáhnout do svých Černých Děr.

Země byla plně dobyta a ovládnuta BEAST Mašinou Wesedaku v r. 22 326 BC, pomocí koalice dvou předtím soupeřících dravčích ras a kolektivů zvané 'Aliance Lucifera a Archanděla Michaela'. 'Lucifer' je kódové označení pro Nibiruánské Thoth-Enki Anunnaki a jejich příbuzné Plejádské linie Samjase a Beli-Kudyem z našeho padlého Fantomového Matrixu z naší Černé díry (v našem Veca Kvadrantu). 'Archanděl Michael' je kódové označení pro Nephilimské hybridní rasy Necromitonů a Andromies z padlého Wesedak Matrixu ze sousední Černé Díry (v jiném Kvadrantu jiné Ekaši).

NET je jedna součást obrovské vesmírné krystalové technologie BEAST Machine, která byla vytvořena v našem Časovém Matrixu před 570 mil. lety se záměrem ho uchvátit, ovládnout a stáhnout do systému Černé Díry Wesedaku jako energetickou potravu. NET technologie funguje tak, že v Radiálním těle nějaké živoucí entity (vesmír, galaxie, planeta a všechny její životní formy: lidé, živočichové, rostliny, minerály, živlové bytosti) se vytvoří umělé a nepřirozené elektrostatické pole, které uchvátí určité části její přirozené anatomie a překóduje je tak, aby byly kompatibilní s předlohami padlého Fantomového matrixu. Tam se tato uchvácená část stáhne a vytvoří se z ní replika či kopie dané životní formy, založená na reverzovaných anti-kristovských předlohách, Předlohách Stínových. Tato naše zvrácená kopie se nazývá Stínové Tělo, je součástí naší bytosti a identity. Propojuje nás s Fantomem. Tam se do našeho Stínového těla ukotvují speciální Stínové Entity. Důležité je toto. Stínové Tělo je kus naší vlastní anatomie, který nám byl uchvácen a zreverzován. Stínové Entity jsou cizorodé parazitické bytosti, které tento nám ukradený kus nás obsadily a zabydlely se tam. Při léčení Stínu je třeba tyto parazity vyhnat z našeho Stínového Těla a tuto naši Stínovou část, vědomí Stínového Těla, láskyplně očistit, vzít zpět a integrovat. Pozor. Nejde o to ze sebe vyrvat Stínové Tělo a zničit ho. Ono (tato část naší Identity) bylo někým silnějším proti své vůli uneseno a znásilněno a donuceno, aby nám přes 20 tisíc let škodilo. Má z toho výčitky a těžká traumata. Podle toho je třeba se k němu chovat. Energeticky stojí náš Stín za námi, zády k zádům, v levé polovině našeho těla. Cizorodé Stínové Entity jsou zejm. tzv. Stínoví Tanečníci, příslušníci speciálních dravčích ET ras. Jejich úkol je jednak ze svých obětí vysávat životní sílu a druhak podvědomě je kontrolovat, směrovat a řídit k takovému chování, které Dravcům pomůže uchvátit Chrámový Komplex Země a vtáhnout vše do jejich Černé díry Wesedak. NET je součástí BEASTu a proto pracuje s reverzní energií Modrého Meče (Plamenný Meč AA Michaela). Vysílá tento mocný metatronický D-13-Rev proud do planety a jejích životních forem skrze sadu 6 ks Metatronických Implantátů, které jsou uměle vloženy a ukotveny do jejich štítů. Jsou to: 4 Černá Srdce Metatrona, 1 Metatronický Atom Smrti, 1 Oko Metatrona. Aktivace 4 Černých Srdcí způsobí ukotvení energie Modrého Meče do předloh všech životních forem. Její ukotvení spustí rychlý proces reverzování štítů, tj. jejich přepisování metatronickými programy a kódy. Po dosažení kritické hodnoty reverzů (zbyde méně než 30% původního Kristovského kódování) dojde k Monadickému zvratu, štíty a merkabická pole změní směr své rotace a nastane pád do Černé Díry (vesmíru, galaxií, solárních systémů a všech jejich životních polí a forem).

 

Metatronické implanty

Metatronické Implanty jsou vloženy do planetárních a osobních štítů, včetně DNA, na těchto vibračních úrovních:

1 Srdce Merlina D-10.75 HU-4 DNA vlákno 11 implant Lyra-Aveyon
2 Srdce Draka D-7.75 HU-3 DNA vlákno 8 implant Gaia-Orion-Alnitak
3 Srdce Delphi D-4.75 HU-2 DNA vlákno 5 implant Plejády-Alkyon-Tara
4 Srdce Anubise D-1.75 HU-1 DNA vlákno 2 implant Epsilon-Eridanus
5 Pečeť Avalonu D-11.5 HU-4 DNA vlákno 12 Oko Metatrona
6 Pečeť Bestie 666 D-6.5 HU-2 DNA vlákno 6-8 Metatronův Atom Smrti

 

4 Černá Srdce Metatrona

Jsou vždy v pásmu Dn.75 a ovládají étericko-atomické tělo (Dn) a emočně-elementální tělo (Dn+1) v každém HU. Jedná se tedy vždy o podvědomou kontrolu a manipulaci skrze vědomí buněčné, tělesné a živlové. Vůči tomu jsme prakticky bezmocní, neboť ani nevíme, že taková vědomí vůbec existují. Srdce jsou ukotvena do Gru-Al center Kathary na centrálním pilíři, sefiry č. 2,5,8,11, což jsou řídící centra v každé HU, obsahují repliky programů pro obě sousední centra (vyšší/nižší) a řídí jejich činnost. To samé platí pro vlákna DNA předlohy, č. 2,5,8,11. Metatronické implanty 4 Srdcí jsou vytvořeny pomocí dvou invertovaných Ekašických Štítů, které jsou k sobě násilně externě připojeny. Jejich matematické programy byly zmutovány, zredukovány, invertovány a zreverzovány. Tato konstrukce vytváří násilné a nepřirozené propojování dimenzních proudů Prvotních Životních Sil za vzniku kompozitních směsných proudů obrovské smrtící síly.

 

Nejmocnější a nejzvrácenější z nich je paprsek D-13R, zvaný Modrý Meč Smrti Arci-Démona Michaela. Pomocí implantů 4 Srdcí do nás vstupuje a ukotvuje se Modrý Meč, který v našich předlohách začne gumovat kristovské programy. Plná aktivace 4 Srdcí způsobí otevření 4 umělých čaker umístěných v našem aurickém poli pod chodidly, což jsou 4 černé díry, skrze které dojde k odtržení všech 11.5 dimenzí těla a předloh od naší původní Božské Předlohy a jejich vcucnutí do Stínového těla. S ním se propojí a asimilují se do reverzních štítů Stínového Tanečníka. To způsobí nevratný pád do černé díry Wesedaku. Tento proces může trvat několik let (2-5 let), podle životní síly jedince, pokud je vše ponecháno volnému průběhu.

 

1 Pečeť Avalonu (Oko Metatrona)

D-11.5, Sefira 12, DNA vlákno 12. Plná aktivace 23. 3. 2002, Otevření Oka Metatrona = otevření červí díry v energetické zdi oddělující náš Kristovský Vesmír a Démonický vesmír Černé díry Wesedaku, umožňuje napojení naší Země na její reverzní metatronickou repliku, jež sluje Arimathaea a bytuje ve Wesedaku. Arimathaea je Stínové Tělo naší planety Země ve Wesedaku. Otevřením tohoto průchodu je možno stahovat manifestační templáty Země a všech jejích životních forem do Wesedaku. Je zřejmé, že čí templát tam je stažen, tak se tam také bude biologicky manifestovat a to při první inkarnační příležitosti.

 

1 Pečeť Bestie 666 (Metatronův Atom Smrti)

(Apollyonův Atom, Templářská axionová pečeť, Semeno Smrti, Signum Bestie 666) D-6.5, mezi Sefirou 6-7 (AzurA bod), DNA vlákno 6-7, Fire Code-6. Plná aktivace 27. 5. 2003. Tento implant aktivuje poslední (1/3) výkonu všech 4 Srdcí (bijí na plný výkon), čímž se do všech planetárních a osobních předloh plně ukotvuje a aktivuje paprsek Modrého Meče. Tento implant není vložen přímo do žádného DNA vlákna, ale mezi ně, do klíčové lokality naší anatomie: Azur-A centra. V DNA předloze je vložen do FC-6, což je přirozený Ohnivý Kód č. 6, který je vsazen mezi DNA vlákna č. 6 a 7, tedy mezi Sefiry č. 6 a 7. Právě tam se nachází Azur-A, středobod našeho bytí a místo přímého propojení se Zdrojem-Bohem. Je tam náš Božský Semenný Atom obsahující naši Božskou Předlohu a veškeré naše Kristovské kódování. Je to naše Monadické Jádro, určující naše el-mag. ustrojení. Je to naše přímé spojení s Ecka Jádry Božských Světů. Je to místo, kde se do nás ukotvuje Plamen Amoraea - Kosmický Oheň Věčného Krista, Živoucí Plamen Nesmrtelného Božího Vědomí a předává nám jeho kvality. Je to centrum, kde se nachází naše Stříbrná Svatyně (Eiros Plamen) a Trůn Síly (Azuritový Plamen). Azur-A se nachází v oblasti brzlíku (thymus), kde je také 8. čakra a 8. Sefira, které programují dimenzi D-8. Právě skrze centrální úroveň D-8 se do nás poprvé ukotvují Prvotní Proudy Životních Sil, které se pak rozlévají nahoru a dolů, do dimenzí vyšších D9-15 a nižších D1-7 (15 Paprsků Emanace Eckashi). Cílem Metatronova Semenného Atomu Smrti je zablokovat funkci našeho přirozeného Božského Semenného Atomu a spustit v nás invertované existenční programy. Aktivací této Pečeti Bestie se aktivují všechna 4 Srdce na plný výkon a aktivuje se také BEAST Mašina (Probuzení Bestie). BEAST začíná vysílat paprsek Modrého Meče, ukotvuje ho do předloh planety a životních forem, ten vstupuje skrze interfejsy 4 Srdcí dovnitř do naší anatomie a koná tam své bezbožné dílo.

 

BEAST Machine (Bestie-666)

BEAST (Blank State Technology) je extrémně pokročilá Metatronická reverzní štítová implantová technologie založená na ukotvení invertovaných implantů do štítových předloh. Byla vyvinuta společným úsilím padlých ras z naší černé díry (Fantom) a sousední černé díry (Wesedak), před asi 570 miliony let. Je založena na vysoké Strážcovské technologii Kosmické Čočky, která byla ukradena a zneužita. Původní Čočka sloužila k regeneraci předloh padlých ras a jejich vesmírů, pomáhala z nich odstraňovat reverzní programy a vysílala do nich kristovsky kódované proudy Prvotních Životních Sil. Pokud se však invertuje a spustí na zpětný chod, tak do předloh reverzní programy sama vkládá a to velmi účinně a prakticky nevratně a vysílá silné smrtící energetické proudy. BEAST v nás vytvořila nepřirozené NET-biopole, způsobila mutace DNA a vytvořila Stínová těla, ukotvila do nich reverzní přívažkové štíty Stínových Elementálů a Figmentů a osadila je Stínovými Tanečníky. Po plné aktivaci Metatronických implantů dochází pomocí BEAST k ukotvení frekvencí Modrého Meče do předloh a biopole a během krátké doby (pár let, 2-5) k totálnímu reverzu všech předloh, Monadickému zvratu a pádu do Černé díry. Metatronické Štítové Implanty vznikly distorzemi způsobenými pomocí BEAST Mašiny ve štítových předlohách vesmíru, galaxie a planety a pronikly do naší osobní 15-D anatomie ve všech aspektech (Kathara mřížka, DNA předloha, čakry, aurická pole aj.) a kontaminovaly ji až do pásma D-11.5. Označení '6-6-6' vyjadřuje fakt, že Dravci dobyli, ovládli a zreverzovali Hvězdné brány v pásmu D-6, pomocí kterých mají přístup do živoucích polí našeho Vesmíru. Jedná se o tyto 3 USG-6: náš Živoucí matrix, náš Fantomový matrix, sousední Wesedak matrix. Na ně navazují další průchody (vesmírná USG-6R Sirius A, Galaktická GSG-6 Jupiter, planetární PSG-6 Moskva). Rovněž z pásma D-6 ukradli proudy životních sil a použili je na výrobu Modrého Meče.

sac 

Modrý Meč (D-13 R)

Je to plně zreverzovaná frekvence odpovídající vibrační úrovni D-13, kde se nachází Kristovský Eckatický Modrý Plamen ze Světelného Pole Stvořitelských Sil Keerasha (HU-5, D-13). Kristovská HU-5 je úroveň vědomí Riši, což jsou Stvořitelé Vesmírů (Breneau Rishi - 3 Řády). Z jejich emanací vznikají další dvě Světelná pole, polarické (D-14 Zlatý Plamen) a triadické (D-15 Fialový Plamen). Z této úrovně také vychází 15 Paprsků Ekaši, které vytváří hmotné Manifestované Světy (HU1-4) a dávají život všem dimenzním pásmům. Pokud se toto podaří zreverzovat, tak vznikne něco jako zmizík na knihu života. Dá se tím vygumovat cokoli stvořeného. Vstup Modrého Meče do kristovských anatomií všech úrovní (vesmír, galaxie, planety, životní formy) se otevírá pomocí vsazení speciálních Metatronických Štítových Implantů z Wesedaku. Pomocí Modrého Meče se zabíjí kristovské vesmíry. Tento reverzní proud vznikl ukradením a překódováním D-6 frekvence z našeho Fantomu a D-7 frekvence z Wesedaku. Je to umělý zcela nepřirozený proud foto-radionického světla vytvořený pomocí zneužití keylontické nauky. Je to energie barvy metalicky elektrizující modré či modravé, chladná a ostrá jak čepel skutečného meče, vypadá jako elektrický oblouk statického mrtvého světla.

 

Implanty a DNA

Energetická struktura vláken naší DNA Božské Předlohy. Máme 12 DNA vláken. Mezi nimi je 12 přirozených bloků (Ohnivé Kódy - Fire Codes, FC). Každé DNA vlákno má 3 typy kódů a 12 vibračních úrovní:


1 vlákno - 3 typy kódů: základní kódy, urychlovací kódy, vektorové kódy
12 spodních tónů, sada základní, mag. PCM
12 horních tónů, sada akcelerační, el. PKA /paralelní/
12 rezonančních tónů, vzniká depolarizací dvou předešlých sad.

Ohnivý Kód je přirozená el-mag. bariéra mezi sousedními DNA vlákny, brání jejich spojení, ukotvuje nás do hustot a dimenzí. Ascenční prací (= zvyšováním vibrací) se tato bariéra přirozeně rozpouští (Ohnivé Kódy se aktivují), DNA vlákna se začínají propojovat, dimenzní a hustotní zámky otevírat, vědomí expanduje a propojuje se s Vyššími Já. Tento proces odpovídá aktivaci
Hvězdných Krystalových Pečetí v našem biopoli, které nás drží v přirozeném fázovém uzamčení do různých vibračních úrovní (FC řídí funkci Pečetí). Metatronické implanty (6 ks) se ukotvují do vláken DNA.

 

Jehoviánské implanty

Jehoviánské J-Pečetě (7 ks) jsou další reverzní implanty. Vkládají se mezi vlákna DNA, přímo do FC a blokují jejich činnost. Protože Jehoviánci ovládli USG č. 7, získali k nám přístup skrze toto frekvenční pásmo. J-Pečetě jsou proto umístěny podél 7-mé Axiom linie. Jsou ukotveny do Hvězdných Krystalových Pečetí, které otevírají ascenční zámky pro průchod mezi Dimenzemi a Hustotami. Vnáší do nich reverzní programy pomocí J-technologie Hyperdimenzních Kuželů, které drtí kristovské štíty a invertují jejich programy.

Konkurenční Dravčí rasy

Jehova - padlý avatar z D-11, Drakoniánci, černá díra Wesedrak, HDC, Kopí Osudu.
Metatron - padlý avatar z D-13, Anunnaki, černá díra Wesedak, BEAST, Modrý Meč.

 

Implanty a biopole

 

Ukotveným Metatronickým Implantům do těla a biopole se říká Vtělená Bestie 666:


1 Srdce Merlina, šišinka mozková, čakra 11, aurická vrstva 11
2 Srdce Draka, srdce, čakra+aura 8, Monadické Jádrové Tělo
3 Srdce Delphi, D-4.75, břicho vlevo, čakra+aura 5
4 Srdce Anubise, E-Umbi pod pupkem, čakra+aura 2
Pečeť Avalonu, Sefira-12, čakra 10+12, aura 12
Pečeť Bestie 666, Azur-A thymus.

 

Aktivace implantů

Podle zákonů ID fyziky je nutno respektovat přesné energetické časy pro aktivaci různých systémů, jak přirozených tak nepřirozených. Chronologie aktivace Metatronických Implantů je zde:


Částečná aktivace na 2/3 výkonu

1. Srdce - Stín Merlina, 22 326 BC
2. Srdce - Stín Draka, 9 558 BC
3. Srdce - Stín Delphi, 3470 BC
4. Srdce - Stín Anubise, 23. 3. 2002.

Plná aktivace na plný výkon (full beating)
Rok 2002-2003: 4. Srdce + Pečeť Avalonu + Pečeť Bestie + BEAST + Modrý meč.
Pečeť Avalonu-Oko Metatrona (23. 3. 2002), otevře červí díru z Wesedaku k nám, aktivace 4. Srdce
na 2/3 výkonu.

Pečeť Bestie (27. 5. 2003), aktivuje 4 Srdce na plný výkon, aktivuje BEAST a ten ukotvuje Modrý
Meč do našich předloh.
Pečeť Avalonu, plná aktivace 23.3. 2002
Nastartování aktivačního procesu BEAST (Pečeť Bestie): 24.7. 2002
Plná aktivace BEAST dosažena: 12.5. 2003
Pečeť Bestie: plná aktivace 27. 5. 2003
Plná aktivace 4 Srdcí dosažena: 27.5. 2003
Ukotvení Modrého meče do planetárních a osobních předloh a těl: 27.5. 2003

Datum 27.5. 2003 je klíčové. Došlo k vystupňování reverzů Dravci na maximální výkon. Reakcí byl zásah Strážců a jejich rozdělení Hologramu Evolučního Horizontu na 2 odlišné cesty pro naše životní pole a formy: Descenční Vlna (převaha reverzních kódů v předlohách, více než 69%), Ascenční Vlna (dostatek kristovského kódování, více než 31%). Bylo to součástí záchranného procesu Kosmický Reset, též zvaný Druhý Příchod Kosmického Krista. Znamená to, že do našich poškozených vesmírů uvnitř Časového Matrixu (úroveň vesmírná) přijdou frekvence z nadřazené úrovně Energetického Matrixu (úroveň kosmická) a začnou to tady pucovat. Fyzikálně jde o spuštění 12+1 Kosmických Reuche Pilířů z úrovně Eukatharaista Těla skrze aktivované průchody v Radiálních Tělech Božských Světů až do pásma Veca Kvadrantů a re-set jejich poničených předloh. Radiální Těla se otevírají odspoda pomocí Plamenných Kódů, což jsou skutečné Klíče k Nebeským Branám. Používají se 12-tkové kódy, tedy ty nejvyšší ze sady 12 ks pro každou úroveň (Hlavní Kódy, Master Codes). Jako první se otevírá Centrální Zámek v AzurA bodě základního Ecka štítu pomocí Klíče Veca-12, jež sluje Or-Im-ManU. viz. obr. (skutečné) Klíče od Nebeských Bran.

klíče od nebeských bran

Pilíře se postupně ukotvují do základních štítů všech entit v padajícím systému, které mají schopnost je přijmout, tedy mají dostatek krIstovského kódování, aby s nimi byly kompatibilní, jak na Makro tak Mikro úrovni (planetární i osobní). Popořadě se aktivují od 1 do 12 a resetují Dimenzní předlohy Veca světů od D1 po D12. To jim umožní zůstat na Ascenční Vlně a vyhnout se pádu. Kosmický Krist znamená, že Pilíře obsahují původní programy KRIST Kódu, pomocí kterých tyto světy byly původně stvořeny - tzv. První Příchod. Druhý Příchod znamená, že když bylo Prvotní Stvoření chybami v evoluci nadměrně poškozeno, tak sem Pilíře s KRIST Kódem musely přijít znova, aby tyto chyby opravily. Takže se v žádném případě nejedná o Paní Kačenku z Liberce, ale o kolosální vesmírně-kosmické resuscitační procesy celé naší Ecka-Veca soustavy. Paní Kačenka je pouze navázaná na reverzní pole Jařmového Pentagonálního Matrixu, které se v branži nazývá Falešná Síť Kristova Vědomí, což je produkt dravčích PIN-ových sítí. Tyto škodlivé frekvence skrze sebe nechává proudit a slouží jako bio-elektrický vodič energií BEASTu a Modrého Meče pro destrukci svoji a všech, na které působí a celého planetárního prostředí. Tím přispívá k poškozování Chrámového Komplexu Země a brání příchodu Krista.

 

Stínové Entity

  • Stínoví Tanečníci (Shadow Dancers). Jsou to vysoce inteligentní, intelektuálně sofistikované padlé dravčí rasy z úrovní vědomí existující v pásmu D-11.5 reverzních dimenzních polí systému Černé díry Wesedaku, kteří se před dávnou dobou svobodně rozhodli odpojit se od Zdroje a přijmout do sebe Metatronický kód reverzního matrixu. Jsou též zvaní Padlí/Temní/Černí Avataři nebo Černí Rytíři Wesedaku. Tyto speciální rasy byly vytvořeny před 150 miliardami let, kdy jejich Veca systém patřící do jiného Eckasha-A Spektra (č. 2) padl a stal se černou dírou. Obsazují Stínová Těla napadených bytostí, vysávají je, způsobují jejich reverz a stažení do černých děr.

 

  • Stínoví Elementáli (Elemental Attachments). Jsou to Reverzní Živlové Přívažky. Jedná se o jemnohmotné živlové duchovní bytosti pocházející z planetárních živlových životních polí umístěných v padlém Fantomovém matrixu. Jsou násilně vtaženy a ukotveny do těl a biopolí příslušníků živoucích vesmírů (jako např. ten náš): do lidí, živočichů, rostlin, minerálů a elementálů. Děje se tak skrze Stínovou a Metatronickou implantovou technologii Wesedaku. Tyto přívažky nepatří do biologie kristovských polí a jsou pro ně zcela cizorodé. Naše biologické formy jsou pro ně vězením a pastí, kam nepatří a kde se nemohou přirozeně vyvíjet. Jejich uměle zreverzované předlohy jsou násilně napojeny na naše uměle zreverzované předlohy ve formě Stínových Těl. Tyto, proti své vůli parazitické bytosti se živí naší životní energií, kterou vysávají z našich živoucích i stínových těl a způsobují progresivní poškozování a erozi našich štítů a DNA předlohy, hromadění miasmů a distorzí a silně urychlují rozklad našich Hova těl a Radiálních těl. Je to v zásadě totální paralýza celé naší ID anatomie, prováděná zevnitř, do nás nasazenými parazity a to pomocí naší vlastní energie. Tyto elementální přívažky v nás jsou dále energeticky vysávány rasami Fantomu a Wesedaku pomocí BEASTu. Jsou použity jako jemnohmotné zmutované a zreverzované energetické enzymy či viry, vsazené do našich předloh, které nás sžírají a stravují zevnitř, za účelem vysátí a reverze.

 

  • Stínové Figmenty (Shadow Figments). Jsou to Reverzní Smyšlenkové Přívažky. Jedná se o autonomní jemnohmotné duchovní bytosti ve formě myšlenkových forem. Vznikají v dimenzních pásmech jak živých, tak padlých matrixů. Jsou to produkty mentální činnosti fragmentů identit, např. jejich myšlenkové formy, mentální konstrukty, utkvělé představy, projikované záměry, umanutí, posedlosti, živoucí paprsky el-mag. projekcí, atd. Tyto přívažky se nachází v různých vibračních úrovních, zejm. v atomicko-éterických, emočně-živlových a mentálních tělech a také ve Stínových tělech všech životních polí planety: lidé, zvířata, rostliny, elementálové. Tyto Figmenty jsou podvědomě vysílány fragmenty vědomí do planetárního jednotného dimenzního pole, atmosféry, materiální báze (hmoty). Vytváří tam neviditelné silové energetické pole chaotických ne-kristovských programů, které existuje jako živoucí pole masových myšlenkových forem, které doslova visí ve vzduchu a může takto trvat po dlouhou dobu (tisíce let). Chaotické programy Figmentů se snadno nalepí na jim podobné chaotické programy našeho Stínového těla (zákon analogie: podobné k podobnému). Naše zreverzované Stínové tělo slouží jako magnet všech chaotických programů ostatních lidí, v jejichž společnosti žijeme. Stačí se projet tramvají či metrem a cítíme se úplně zničení, vysátí a rozlámaní. Naše Stínové tělo do nás automaticky vcucává všechny chaotické energie, kterými jsou naplněni naši spolucestující, kteří jsou již dlouhodobě a systematicky a masově zpracováváni a poškozováni. Tyto parazitické Figmenty z nás trvale vysávají životní energii z úrovní D-1,2,3 a udržují se tím naživu, jako jinak ne-životaschopné vampirické energetické formy chaotických energií. Lze se jich zbavit pouze tím, že uvolníme jejich energetické ukotvení do našich štítů skrze naše Stínové tělo. Tyto Figmenty jsou vytvářeny tím, že kristovské štíty všech bytostí v daném vibračním pásmu jsou záměrně fragmentovány pomocí reverzních Metatronických technologií, které vytvářejí Stínové tělo. Úloha Figmentů je stejná jako role Elementálů: vykrádat naši životní energii a reverzovat naše předlohy. Oba dva typy parazitů jsou plně projevené a manifestované krmící trubice, skrze které neustále protéká životní síla z našeho biologického těla do našeho Stínového těla a odtud dále přímo do Wesedaku. Totéž se děje na úrovni celé planety, galaxie a vesmíru. Toto energetické dojení probíhá zejm. na úrovni atomické a emoční D1,2. Po odstranění našich Metatronických poškozenin se přívažkové štíty těchto parazitických zátěží v naší anatomii přirozeně rozpustí a jejich jednotky vědomí se navrátí do dimenzních polí, kam přirozeně patří a odkud pošly. Tím jsme vzájemně osvobozeni a můžeme naplnit svůj evoluční úkol, každý podle své vibrační příslušnosti a rozhodovací preference.

 

Stín a projekční mobilita

Mimotělní zážitky (OOB - Out of Body Experiences), jakožto následek projekce D3 mentálního těla, D4 astrálního těla, D5 těla duše, jsou přirozené zkušenosti, které doprovázejí náš biospirituální vývoj. Nastávají automaticky, když dojde k přirozené aktivaci DNA vláken č. 4,5,6. Původní Andělské lidstvo mělo plnou snovou luciditu (vědomé snění), kdy své vědomí projikovalo do těch vibračních pásem, kam ještě nedokázalo přenést svou biologickou formu, aby tyto lokality poznávalo, setkávalo se tam s jejich obyvateli, se svými Vyššími Já, s duchovními esencemi svých blízkých, aby vědělo kam přijdou po průchodu Branou Smrti (Bardo přechod), aby se tam dobře vyznalo a orientovalo a vědělo jak se tam správně chovat. Současný lidský spánek jako mrtvolný stav ztráty vědomí je zcela neslučitelný se statutem Kristovské Bytosti. Mnoho démonických praktik vyžaduje stav spánku, tj. stav totální bezmoci a úplného otevření energetického systému, ještě posíleného záměrem, že se plně oddám pochybným andělům a kosmickým léčitelům, navíc podpořeným vhodně nakódovanou hudbou a mluveným slovem (meditační produkty New Age). Existence Stínové Mutace ochromuje naše projekční schopnosti od r. 25 500 BC. Způsobuje nepřirozený stav projekce skrze Stínové Tělo díky zachycení našeho vědomí do pole NET. Naše projikované D3 vědomí je přeneseno (uneseno) do zreverzované předlohy Stínového Těla a jeho reverzního Radiálního těla. Tam je uměle rozštěpeno na dvě části:

1) Jeho 1/3 zůstává zamrzlá ve vyšších frekvenčních pásmech D3 mentální roviny a není schopna přirozené snové expanze do vyšších vibračních úrovní za účelem získávání ID zkušeností a načerpání vysokých frekvencí. Místo toho v D3 prožívá snová dramata chaotických programů existujících na D2 emoční úrovni, která jsou vytvořena částmi vědomí sub-personálních (pod-osobnostních) fragmentů, potlačenými obsahy emočního těla, obsahy podvědomé mysli a elementálních (živlových) říší, což tvoří snový prostor. Druhak prožívá snové holografické projekce záměrně vysílané do našich mentálních těl Dravčími rasami z Černých děr, s cílem energetického dojení a reverzování našich předloh ve snovém stavu, kdy jsme v podstatě ve stavu bez-vědomí a nemáme nad sebou žádnou vládu a moc. Když začne aktivace 4. vlákna DNA, začnou se do toho všeho také přimíchávat části reinkarnačních údajů.

2) Jeho 2/3 expandují do nepřirozeného pole NET vloženého do našich Radiálních těl, do Stínového Těla. S ním projdou skrze HU-1 meziprostor (Void Barrier) na naší straně, pod nepřirozeným úhlem ARPS a objeví se v reciprokém HU-1 meziprostoru na straně Fantomového matrixu, jako naše vědomí nasáté do Stínového Těla. Tam je naše Stínové tělo dočasně spojeno s nějakou tamní démonickou entitou, která do sebe nahraje matematickou předlohu DNA našeho Stínového těla a vytvoří jeho repliku zvanou Fantomové Tělo. Pomocí tohoto Fantomového těla pak prožíváme různá dramata v realitních polích Fantomového matrixu a oblasti jeho HU-1 meziprostoru. Tyto scénáře často obsahují vynalézavé a zdařilé inscenace za účelem manipulace Stínových Já. Zakoušené a prožívané D-3 Fantomové reality a holografické projekce, které jsou často záměrně vytvořené a sofistikovaně nakódované, se stávají součástí těla Fantomového a tím i Stínového a tím i nás a jsou matematicky zakódovány do jejich DNA předloh jako paměťové otisky nesoucí reverzní programy. Vše, co se jakkoli prožije, je registrováno pamětí a uloženo do předloh a stává se naší součástí. Přenáší se to po energetické linii spojených Těl: Fantom → Stín → my. Po návratu našeho Stínu z vynuceného snového výletu (únosu) zpět do našeho fyzického těla, před jeho probuzením, se tyto nachytané reverzní programy přepíší z předlohy DNA Stínu do předlohy naší fyzikálně chemické DNA. Na konci snového stavu se opět spojí 2 části našeho rozštěpeného D3 mentálu. Při tom, jak se spojuje čerstvě reverzně nakódované vědomí Stínu (část 2/3) přišedší z Fantomu, s přirozenou částí (1/3) zamrzlou v D-3 nesoucí programy tamních prožitků, dochází k zajímavým jevům. Tím, že každá část mentálního těla v sobě nese zcela jiné snové zážitky, tedy jiné kódování, tak při jejich opětovném nuceném spojení a přepisu jejich rozdílných a nekompatibilních programů do naší DNA vzniká stav silného napětí v DNA předloze. Ten se promítá do našeho fyziologického stavu specifickým způsobem, jako chemicko-hormonální odezva v celé neuro-biologické soustavě. Tato odezva způsobuje jev zvaný REM (Rapid Eye Motion). Je to rychlý pohyb očí spáče a s tím spojené změny ve struktuře mozkových vln. Jakmile se D3 mentálnímu tělu podaří syntetizovat tyto oba neslučitelné proudy vědomí a integrovat je do jedné DNA předlohy, tak fáze REM ustane, vědomí začíná kontrahovat a zaměřovat své ohnisko na fyzické tělo, aby došlo k probuzení.

Při tomto projekčním schizmatu také dochází k dočasnému rozštěpení naší přirozené projekční šňůry, která je fyzickou manifestací projikovaného vědomí v rámci naší anatomie. Při tomto typu základních nízko-prahových projekcí (D3 → D4, tj. HU1 → HU2) se jedná o aktivaci HU-1 Hustotního Zámku mezi sefirou č. 3 a 4 na D3 Kathara mřížce v centru E-Umbi (pod
pupkem). Při jiných typech projekcí se aktivují odpovídající centra a Zámky v dalších tzv. Plamenných Centrech (AzurA, brzlík, pro HU2 → HU3, Rajna, šišinka, HU3 → HU4). Z centra E-Umbi vychází šňůra přirozené stříbrno-zlato-modravé frekvence a je rozštěpena do dvou pramenů:

1) Jedno vlákno (nese 1/3 vědomí) obsahuje přirozené napojení na D12 stříbřité Reion pole našeho přirozeného Radiálního těla, kde je umístěna naše Božská předloha. Toto vlákno je uměle vypnuto a deaktivováno, čímž je znemožněna projekce do vyšších úrovní a vědomí zamrzne v D3.

2) Druhé vlákno (nese 2/3 vědomí) je aktivní a obsahuje zreverzované tmavo-stříbrné frekvence D11 Trionového pole a tmavo-safírovo-modré frekvence D10 Meajhé pole Radiálního těla. Tato nepřirozená polarizace funguje jako energetická výhybka a způsobuje, že druhé vlákno se odkloní od prvního a unese 2/3 vědomí do Stínového těla a skrze něj dál, do realitních polí Fantomového Matrixu. Tato unesená část vědomí je stále propojena s naší biologickou formou a jejím emočním
tělem. To umožňuje, aby se všechny tam do nás vložené holografické inserty umělé paměti a reverzní programy zabudovaly do naší DNA předlohy a potom přepsaly do našeho těla.

 

Vše je ještě Dravci pojištěno tak, že pokud by došlo k odpojení nežádoucí projekční šňůry vedoucí do Fantomu v HU-1 Zámku, kde je nastavena reverzní polarizace, abychom se osvobodili, tak naše fyzické tělo zemře a mentální tělo se rozštěpí na 2 části (takových jistících rozbušek je v naší anatomii mnoho, jsme jimi prošpikovaní jako minové pole, průchod skrze některé energetické bariéry je opravdu o život a bez pomoci zvenčí to nejde). Zde se mentál dělí takto:

1) Jeho 2/3 zůstanou ve Stínovém těle a plně padnou do Černé díry Fantomového matrixu.

2) Jeho 1/3 zůstane uvězněna ve vyšších vibračních pod-pásmech D-3 mentální roviny jako duch, který není schopen do své předlohy nabrat dostatečné množství frekvencí (energie vhodného složení) potřebných k tomu, aby došlo k expanzi Radiálního těla a následně k přirozenému Bardo procesu (průchod stavem smrti), kdy vědomí opustí D-3 vibrační pásmo a vzestoupí výše, do D-4 astrálních rovin (ev. i vyšších). Tito duchové si nedokáží pamatovat a uvědomit události, které nastaly kolem Stínového těla. Jako svou realitu prožívají obsahy vyšších pásem D-2 elementálně-emocionální roviny a svoje vlastní podvědomé mentálně-emoční holografické projekce. Často si vůbec neuvědomují, že jejich fyzické tělo zemřelo. Podvědomě vytváří projekce svých vlastních bývalých životních realit, prostředí kde žili a příběhů, které se staly. Často se svým vědomím připojí na D-3 mentální pole svých blízkých či milovaných, nebo se energeticky napojí na místa, ke kterým měli v životě nějaký citový vztah a vazbu, protože neví, co mají dělat a kam jinam mají jít. Také v sobě neustále hledají řešení svých životních situací, které zanechali během svého života nevyřešené.

Často zde pomohou příslušníci Strážcovských ras, kteří mají vědomí ukotvené do D-4 úrovně a pracují tam jako tzv. Průvodci. Vytvoří pro ztraceného ducha frekvenční most mezi D3 a D4 pásmy, aby mohl expandovat své vědomí do svého původního Radiálního těla a přenést ho do svého přirozeného D4 Astrálního těla. Avšak předtím, než duch ascenduje ven z realitních polí HU1, musí se reinkarnovat zpět do stejné planetární situace, ve které jako duch vznikl, aby si vzal zpět chybějící součásti své vlastní identity: Stínové tělo a 2/3 svých původních předloh a štítů a jejich energetické kvantum. Je obvykle daleko úspěšnější a mnohem snazší vyléčit své Stínové tělo a integrovat ho do sebe, pokud je naše fyzické tělo při životě. Pouze v případě velice silného biologického či psychologického poškození těla může být vhodnější cesta reinkarnace. Toto evoluční rozhodnutí však patří do jurisdikce našich Vyšších Já, která mají za náš vývoj stejnou zodpovědnost, jako lidští rodiče za své nezletilé děti.

S narůstající vibrací Země se masově zvyšuje astrální mobilita lidstva. Mnoho lidí se briskně dostává do Fantomu. Pokud se jim začíná aktivovat 4. vlákno DNA, tak si tyto zážitky budou pamatovat a budou s nimi pracovat v jejich bdělých vědomích. Pokud ve 4. vlákně DNA zůstanou distorze, tak snové zážitky našeho Stínu v D-3 úrovni Fantomového matrixu budeme mylně a chybně interpretovat jako naši astrální projekci do kristovských rovin úrovně D-4. Pokud započne aktivace 5. vlákna DNA, které obsahuje dominantní reverzní fantomovské kódování, tak náš Stín se bude skutečně projikovat do D-4 astrální úrovně, ale ve Fantomovém matrixu, aniž by si toho byl vědom. Lidé mající menší míru distorzí na 4. DNA vlákně mají také menší Stín. Jakmile započne přirozená aktivace očištěného 4. vlákna DNA, začne se měnit struktura našich snů. Nejprve se objeví schopnost pamatovat si a vybavovat si lineární snové sekvence. Je to znamení, že naše přirozené D-3 Ego začíná být schopno upínat svou pozornost do D-4 astrálních úrovní, místo toho, aby ztratilo vědomí sama sebe díky rozštěpu, upadlo do spánku (bezvědomí) a probudilo se někde bůhvíkde ve snovém stavu, bez jakéhokoli povědomí o tom, co se s ním děje a bez možnosti jakékoliv kontroly nad tímto procesem. Mentální tělo zde začíná expandovat do HU-1 Radiálního těla, do jeho Trion-Meajhe-Reion polí. Jako další fáze přichází schopnost lucidního snění, kdy jsme si vědomi toho, že sníme a můžeme do průběhu svého snu vědomě zasahovat a ovlivňovat jeho vývoj (typické znamení této fáze je ve snu jasně vidět svoje ruce). Další fáze je schopnost simultánního lucidního snění, kdy sníme současně dva či více snů a naše vědomí funguje jako paralelní procesor: obhospodařuje tyto sny současně. Další fáze je schopnost vnořeného snění, kdy sníme sen ve snu. Když máme sen a i v něm můžeme usnout a snít. To je dobré znamení, protože se aktivuje naše ID mobilita a vědomí současně expanduje přes více frekvenčních pásem. Dále přichází schopnost projekce vědomí do Mentální úrovně D-3. Zde nastupuje školení ze strany našich Vyšších Já, která nás učí, jak to tam funguje a jak se tam pohybovat a chovat. Dále dojde k propojení D-3 Mentálního těla a tří vrstev HU-1 Radiálního těla a vznikne Vozítko Astrálního Těla. To nás vynese do D-4, což nám umožní přímý průzkum D-3 mentálních rovin, teď již vnímaných jako fyzicky reálných (tuhých). Myšlenkové struktury ve formě tam bytujících Morfogenetických Polí, jak planetárních, tak osobních, tam budou hmatatelné, jako generátory nakódované energie, které vyzařují své programy do reality HU-1. Někdy se to nazývá práce v Říši Příčin, ale pouze pro tyto úrovně. Jakmile započne přirozená aktivace očištěného 5. vlákna DNA, Astrální tělo expanduje do D-5 pásma a bude vnímat D-4 astrální úrovně jako fyzicky reálné (tuhé). Naše Ego-Vyšší Já začne mít schopnost vědomé kontroly nad svou vlastní astrální projekcí přímo z bdělého (ne-spánkového) stavu. Když dojde k probuzení našeho D-4 Astrálního těla a ono získá svoji D-5 mobilitu a také nezávislost, často se stává, že reaguje na myšlenky D-3 Ega samostatně a po svém. Uchopuje tyto myšlenky a uvádí je do činnosti v D-4 říši příčin, aniž by to D-3 Ego vědělo. Tato svévole právě probuzeného bujného Astrálního těla může být ujařmena tím, že Ego bude plně probuzené a rozvinuté přes celé spektrum D-3 mentálu a bude angažované v aktivitách na této úrovni.

Noční můry (Nightmares). Je to proces energetického ukotvení jistých obsahů do vědomého upamatování se a jejich aktivace v osobní DNA předloze a vědomí Ego-identity Já. Tyto obsahy jsou: (I) části našeho vlastního mentálního těla, (II) naší podvědomé mysli, (III) materiál ze současných inkarnací našich mnohých paralelních já (1728 simultánních Já v různých vývojových cyklech HU-1), (iv) paměťové záznamy aktivit probíhajících v různých oblastech chaoticky strukturovaných realitních polí na úrovni planetární a galaktické. Za těmito oblastmi chaotických frekvencí se nachází sféry míruplných uklidňujících a povznášejících aktivit. Jsou to např. vibrační pásma Kristovských Aurora Kontinuí. Jsou zde cvičební techniky, které nám umožní odstranit z naší ID anatomie nepřirozené bio-filtry (el-mag výhybky a přesměrovávače), skrze něž se naše DNA napojuje na Sféry Chaosu. Jejich poškozené obsahy pak vstupují do našich snových stavů, paměťových záznamů při probouzení se a do osobního hologramu. Po tomto vyléčení budeme postupně nabývat schopnost vědomé paměti a účasti v aktivitách běžících v mnoha kristovských životních polích (i ve snu budeme moci vědomě pracovat s částí vědomí které máme k dispozici).

sac 

Bdělé snění

Když je D3 mentální tělo ve stavu bdění zaměstnáno svou imaginativní hrou (denní snění, fantazírování), tak je ve stavu výrazné tvůrčí činnosti. Toto denní snění je velice podobné snovým stavům původního nezmutovaného Lidstva. Jedná se o D3 holografické přemýšlení, kde je schopnost zažívat právě vytvářené myšlenkové formy a to přímo v jejich audio-vizuální formě. Tato schopnost přímé kreativní imaginace (tvůrčí představivost) je dána postupnou aktivací 4. vlákna DNA, kdy dochází k uvolnění přirozeného zámku D-3 mentálního těla. Uvolněním této pečetě, mentální tělo začne navyšovat své frekvence a začne postupně expandovat do vrstev Radiálního těla: vnitřních polí Eiros a Meajhe, Trion pole a konečně do Reion pole (vnější předloha RB). Během této expanze dochází k tomu, že myšlenky a ideje podržované ve vědomí mentálního těla (D3) se okamžitě proměňují na formu audio a video holografických překladů (vrstvy RB). Jako by mentální tělo promítalo své ideové obsahy na plátno radiálního těla, přitom tento biograf pozoruje a zakouší různé reakce. Vše toto se ukládá v Radiálním těle jako paměťový otisk, který se pak nahrává do DNA předlohy a zůstává tam jako program pro následnou fyzickou manifestaci. Realitu tvoříme promítáním obsahů naší vlastní DNA předlohy skrze naši vlastní manifestační sekvenci. Myšlenkové formy, které jsou často a opakovaně vyvolávány a silně energizovány se spolu shlukují. Až nabydou kritickou sílu, tak se prostřednictvím DNA fyzicky zmanifestují: promítnou se do našeho hologramu tak, aby se naší percepci jevily jako reálné či hmatatelné.

Aktivací zdravého 4. vlákna se Ego naučí dle své vůle zaměřit své vědomí do jiných vibračních úrovní a přitom zůstat zaostřeno na běžnou D-3 realitu. Dojde k postupnému otevírání inkarnační paměti, k interakci s ostatními současnými vyjádřeními našeho já (spolu-inkarnáti, inkar-mates), k započetí komunikace s ostatními živými formami z jiných časo-prostorových vektorů. Potřeba spánku poklesne. Zdánlivá bariéra oddělující Ego od dalších aspektů vědomí naší identity v jiných vibračních pásmech se začne rozpouštět.

Aktivací 4. a 5. vlákna dojde k expanzi našeho vědomí do té míry, že si začneme uvědomovat, že celá naše 3-dim realita, celý náš Svět, není nic jiného, než společný masový veřejný snový prostor, neustále vytvářený holografickou projekcí Radiálního těla. Tento stav přímého vědění, jakožto stavu trvalého Pronikavého Vhledu, se zove Bdělý Sen. Takto probuzené Ego bude touto společnou snovou realitou procházet s plným vědomím jejího skutečného stavu - virtualita, bude si vědomo své tvůrčí síly přispět do tohoto snu dle svého rozhodnutí a tím ho pozměnit. Bude jako herec na jevišti, který si je plně vědom toho, že hraje roli sama sebe v nějakém velkém divadle. Ego začne rozpoznávat komunikaci od svých Vyšších Já ve formě různých synchronicit, zpráv ve formě symbolů, různých náhod, apod. Pak bude schopno tyto jevy nejen registrovat, ale také porozumět jejich zprávě, obsahu, vnitřnímu poselství. Pozná, že celý projevený svět, tak jak ho vnímá, je jedna velká otevřená Holografická Kniha, kde úplně vše má pro něj nějaký význam, smysl a poselství. Pochopí, proč se to vlastně děje, co mu to má říct, jakou lekci mu to má udělit, co se má naučit a jak to vše souvisí a osudy jeho současných spolu-inkarnátů umístěných v jiných časových vektorech.

Jak toto pochopí a zvládne, může svou přímou spolu-tvorbou přispívat k evoluci společného hologramu žádoucím směrem, dle doporučení Zákona Jednoty.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení