Panel uživatele

Kreační mechanika II: předlohy


Celá ID anatomie dané Věci-Bytosti v jistém smyslu funguje jako její manifestační předloha či
program. Obsahuje v sobě informace o její Identitě, na základě kterých se vytváří složitá konstrukce
energetických polí a útvarů na všech vibračních úrovních, do kterých je ukotvena. Tyto energetické
konstrukty, např. ve formě skalárních vln, pak slouží jako optické prvky v promítačce. Když skrze
ně prochází proudy životních sil, tak se tam různě filtrují, ohýbají, polarizují a míchají. Přitom se ty
proudy zahušťují, až nakonec vytvoří polo-hmotné a hmotné částice, které se promítnou do
prostoru, čímž tam vznikne fyzicky (atomárně) zmanifestovaná věc. Je to jako když světlo prochází
skrze optickou lavici, kde jsou různě poskládány filtry, čočky, mřížky, štěrbiny apod. Když nakonec
dopadne na promítací plátno, vytvoří tam obrázek, který můžeme fyzicky vnímat.

 

Chyby v předlohách

Je jasné, že pokud je chyba v předlohách (v programech) a vytištěný obrázek je defektní (zajíc má
např. ohnuté ucho), tak to, že mu ho tužkou na papíře opravíme (něco vygumujeme a něco
dokreslíme), nic neřeší. Při dalším tisku bude obrázek zase vadný. Je třeba opravit předlohy
(manifestační programy) a ne jejich výsledný produkt. Je třeba léčit příčiny a ne jejich důsledky či
následky. Důsledky se totiž neléčí, to není fyzikálně možné. Důsledky se pouze potlačují. Na tomto

záměrném omylu funguje celá hrubo-hmotná medicína. Nastane organický problém, tzv. ne-moc.
Rozsvítí se červená varovka. Vyšší Já mi dávají najevo, že už toho bylo dost a že jsou připravena
zakročit, pokud nezměním způsob života a kurz svého vývoje. Zajdu si za doktorem a dostanu
pilulku. Kladivo, které rozbije jednu varovnou žárovku, aby se jich zanedlouho rozsvítilo mnohem
víc, což je záměrem. To jsou reverzní programy vložené do současných medikací.

 

Jak léčit předlohy

Léčit předlohy může pouze ten, kdo jim rozumí. Musí znát původní vzory zdraví a vidět jejich
poškozeniny, aby je mohl vyléčit. Do příslušných vibračních úrovní, kde se tyto defekty nacházejí,
vkládá (implantuje) původní energetické enkrypce ve formě obrazů a vizí, které musí dokonale
ovládat. Pracuje se totiž v říši příčin. Pracuje se s obrazy či před-obrazy zdraví, s Božskými Vzory
Zdraví (Divine Imprint for Health). Musí mít souhlas dotčené osoby (člověka + jeho Vyšších Já) a
také své Bytosti (svých Vyšších Já). Zásah do zdraví někoho jiného je velký energetický proces a je
nutno mít svolení. Jinak je to energetické násilí. Léčení se odehrává skrze Boží Milost, kdy to Zdroj
skrze Vyšší Já dovolí. Pak zapůjčí své Stvořitelské Síly danému terapeutovi či léčiteli a umožní, aby
se pacient mohl uzdravit. Aby mu mohly být aktivovány jeho vlastní životní síly a jeho vlastní
napojení na Zdroj mohlo být obnoveno. Je zcela v pořádku, že se pacient i léčitel snaží, ale poslední
slovo má vždy Vyšší Princip. Dávejte si proto pozor na to, do čích rukou se svěříte a jaké 'léčebné
energie' ten váš dobrodinec používá a z jakých pekel si je stáhl či zkanáloval (důrazné varování
před čenelingem!). On vůbec koncept vnějšího lékaře je podivný. Každá Bytost má přímé napojení
na Zdroj a žádného lékaře v zásadě nepotřebuje. Ten pouze supluje chybějící vztah mezi Člověkem
a Bohem a také lidskou nevědomost o své vlastní energetické konstrukci a péči o ni. Pokud se lidé
začnou starat o své zdraví sami, tak se osvobodí od celých legií samozvaných léčitelů, kteří byli
svedeni na scestí svým samaritánským komplexem a škodí sobě i jiným (ne všichni). Současně tím
očistí naši planetu od masy dravčích parazitů, kteří záměrně lidské zdraví ničí skrze falešné názory
a potravinářsko-farmaceutické koncerny.


Dobře naprogramovaná planeta by měla mít veškeré potřebné léčebné prostředky v přírodě. Známá
je léčivá síla rostlin, které obsahují pomoc snad pro všechny neduhy lidské i zvířecí. Tyto možnosti
jsou vloženy do jejich předloh jako energetické enkrypce (programy) a manifestují se jako účinné
chemické látky. Jelikož obsah předloh se promítá do fyzické formy, tak podle vnějších znaků
rostlinné bytosti lze usoudit na její vnitřní léčebný potenciál (celkové vzezření, tvar, barva,
stanoviště, zvyky, způsob života, aj.). Kdo se na rostliny dokáže nacítit (vyladit), může v tomto
energetickém herbáři číst, aniž ho musel mučit fyzikálně-chemickými postupy a rozbory. Na tom je
založena přirozená spagyrická medicina, pěstovaná v rámci hermetických nauk. Někdy je možné
pracovat přímo na úrovni předloh, tedy úrovni energetické, kdy se léčivé programy rostlin přenášejí
přímo do biopolí léčence. Stačí navázat vhodný meditační kontakt a požádat rostlinu o pomoc.
Častěji se to však děje skrze prostředníka, léčitele a pomocí nějakého 'vodivého prostředí'. Např.
voda má úžasné schopnosti do sebe nabrat, uchovat a předat energetické enkrypce. Proto je na ní
vystavěn náš planetární život. Toho se využívá např. v homeopatii, kde není třeba fyzické
přítomnosti léčivých látek, nebo jenom v maličkém množství, aby roztok nakódovaly. Vedle rostlin
mají velké schopnosti také příslušníci říše minerální. Je známá energetická síla kamenů a krystalů
(hornin a minerálů), které navíc fungují jako zahuštěná a zakoncentrovaná voda, protože si umí
udržet svou matematicko-geometrickou strukturu a jí nesené kódy. Hned tak se neroztečou a
neutečou, jejich tvar je trvalejší než tvar vodní či větrný: mají malý dosah ale velkou sílu (tekuté
živly to mají naopak).


Smyslem existence vibrační hierarchie životních polí a forem na planetě je, stejně jako u rozdílných
lidských ras, pochopit vzájemnou jednotu a plnou rovnocennost z hlediska Stvoření. Naučit se
vzájemně respektovat, chovat se k sobě jako rovný k rovnému a spolupracovat na společném
vývoji. Člověk, jako nejvyšší biologický druh na Zemi, má na starosti všechny (vibračně) nižší
životní formy a má za ně také ascenční zodpovědnost. Musí udržovat Chrámový Komplex své
planety v perfektním stavu a energetické průchody plně funkční, aby všechny jeho spolu-bytosti z
(vibračně) nižších říší, světů minerálních, elementálních, rostlinných, zvířecích, mohly dojít

přirozeného vzestupu. Jsou to jen různé aspekty Kosmického Vědomí, které se rozhodlo
manifestovat se v těchto maličkých formách, aby si vyzkoušelo, jaké to je (protože je hravé),
posloužilo planetě k jejímu oživení (udělalo něco užitečného) a dalo člověku možnost učit se
Jednotě (aspekt didaktický). Tyto nižší formy potřebují lidskou dopomoc, aby se dostaly do míst,
kde spočívají jejich Kolektivní Duše. Nemají ještě schopnost být plně Individualizované Identity.
Člověk nemusí studovat jejich ascenční mechanizmus (beztak není z čeho). Děje se to automaticky
skrze pozitivní emoční vazbu. Úplně stačí náš láskyplný přístup a lidské biopole pak dokáže
potřebné spojení zprostředkovat. Takto např. pomáhá člověk rostlinám a ony mu na oplátku
poskytují věci potřebné pro jeho život (materiál svých těl a programy svých předloh). A to je další
cesta léčení nás všech, neb svým konáním a jeho záměry a motivy si programujeme naše předlohy.
Jak dnes myslíme, tak se zítra zmanifestujeme. A všechno, co jsme si vymysleli, si pěkně v reálu
prožijeme.

 

Jak si chránit předlohy

Staří mudrci dobře věděli, že silou vůle a dokonalou znalostí jemno-hmotné anatomie je možné
přímo zasahovat do genetického kódu, opravovat ho a měnit jeho funkci. Kromě toho je možné
svou genetiku ovládat zcela nevinným způsobem, tím (i) jak se chováme: jak myslíme, cítíme,
konáme (naše volba) a (ii) čemu dovolíme, aby do nás zvenčí vstoupilo (vliv okolí). Vše co
dýcháme, pijeme, jíme, smyslově vnímáme, cítíme a prožíváme, jak reagujeme. Veškeré vnější
stimuly a vlivy, co do nás vstupují nás ovlivňují a transformují. Stávají se naší součástí, součástí
našich biopolí, naší anatomie, skrze niž se pak sami promítáme. Všechno to jsou pouze formy
energie nabité určitou enkrypcí: kódováním, programem, záměrem, informací. My jsme také jenom
nějaká forma energie. Je to interakce energií, o které ale vůbec nemáme ponětí. Byliny, potravní
doplňky, homeopatika, apod. jsou velice silné skalární technologie, které pracují přímo s Prvotními
Proudy Životních Sil a Energiemi Elementů (Tvůrčích Živlů). Voda je úžasná bytost, která do sebe
dokáže nabrat a v sobě podržet velké kvantum programů a záznamů. Dá se snadno lecčíms
nakódovat. Do svých předloh umí nasát léčebné programy různých preparátů, viz homeopatie. Ale
také je možno ji nakódovat reverzně. Označení živá voda a mrtvá voda odrážejí tuto fyzikální
realitu.


Energetické procesy na úrovni předloh probíhají velice jemně, nepozorovatelně, že se to ani nezdá.
Právě proto tyto velice efektivní postupy oficiální dravčí věda neuznává, zesměšňuje je a vytrvale je
potírá. Má z nich tak velký strach, že je dokonce zakazuje zákonem. Démoni se už tak moc bojí
zdravého a silného Krystovského Člověka (tělesné zdraví, funkční imunita, silný nervový systém,
pevný charakter, hluboká víra ve skutečného Boha), že mu zákonem zakazují i bylinky a doplňky
stravy. Asi se tady opravdu něco děje. Chraňme si tedy svoje předlohy před vším, co je poškozuje.
A to jak zevnitř tak zvenčí. Zevnitř jsou to naše chybné názory, postoje, emoce, vnitřní stavy a
reakce. Zvenčí je to téměř vše, v čem žijeme, co se fyzicky manifestuje v našem reverzovaném
planetárním hologramu. Zkusme se vyvázat z tohoto démonického matrixu naší poškozené
planetární reality a začněme ho společně zevnitř rozkládat svou čistotou a prací na sobě.

 

Předlohy pro Manifestaci a Vývoj

Předlohy jsou skalární programy pro (i) manifestace a (ii) vývoj všech věcí. Můžeme si představit,
že manifestace odpovídá současné struktuře dané věci v daném okamžiku, tedy v daném bodě jejího
časového vývoje, promítne se do hmoty právě tak, jak teď vypadá. Vývoj představuje změnu věci
při jejím putování Hologramem Bytí a proto se pokaždé promítá trochu jinak. S tím souvisí pojmy
Manifestační Předloha a Evoluční Předloha (či Templát). Můžeme si představit, že Evoluční
předloha je ten největší program pro existenci a vývoj dané věci, který obsahuje všechny možnosti
jejích proměn a ascence. Manifestační předloha pak je pouze malý podprogram, který umožňuje
fyzický projev jejího aktuálního stavu, tedy pouze ta část Evoluční předlohy, kde se ta věc právě
nachází, kam se na své cestě právě dobrala. Pokud věc zvládne určité vývojové (= výukové) lekce v
rámci nějaké malé omezené části Evoluční předlohy (projde správně v Bludišti Bytí po kvalitní

cestě evolučního horizontu mající vysokou krystovskou hodnotu), tak kvalitou svého konání navýší
své vlastní vibrace a tím se jí otevřou energetické pečetní zámky v její ID anatomii a získá přístup k
větší části své Evoluční předlohy, která je její součástí. Tím dostane k dispozici více schopností, sil
a možností, jak je realizovat. Pokud to opět zvládne, tak její evoluční potenciál expanduje dál.
Milníky na cestě malých kvantitativních změn jsou změny kvalitativní, kdy dojde k výrazným
událostem (akrece potřebného kritického množství frekvencí do předloh aktivuje různá centra či
zámky). Kromě přirozeného samo-vývoje je možné vnějšími zásahy vývoj urychlit či zbrzdit. Vyšší
Já se snaží náš osobní vývoj maximálně urychlit a různě nám v tom pomáhají, protože za něj s námi
mají spolu-zodpovědnost. Strážcovské Rasy dělají totéž a snaží se urychlit vývoj celých jim
svěřených ras a druhů a vesmírných regionů a proto provádí akcelerační zásahy do jejich
Evolučních Templátů (vibrační a evoluční apgrejd). Jak se tedy chovat, aby nám to šlo rychle?
Neustále být ve vibračně kvalitním stavu, nejen při večerní chvilce meditace. Jak zmínil Ladislav
Klíma, 'Bůh nebo prase: toť alternativa dneška' (celý den jako prase a večer hodinku jako světec).

 

Předlohy a Vyšší Já

S vývojovým aspektem předloh souvisí pojem Vyšší Já. Jeden pohled je statický, z hlediska
vibrační struktury mé Bytosti, kdy tato moje Já jsou různé části či lépe aspekty mé vlastní ID
Identity ukotvené v jiných (vyšších) vibračních úrovních (HU2,3,4,5): jsou to moje Těla Hustotní
(Duše, NadDuše, Avatar, Riši). Je to analogické s Těly Dimenzními, kdy moje Hustotní Tělo v HU1
(část mé Identity zvaná Inkarnát) obsahuje 3 různé vibrační aspekty: Tělo atomické v D1, Tělo
emoční v D2, Tělo mentální v D3, která dohromady dávají jeden integrovaný životaschopný celek,
já, malý český člověk, jak právě dneska vypadám. Druhý pohled je dynamický, z hlediska
vibračního vývoje mé Bytosti, kdy tato moje Já jsou moje různé budoucí formy, verze, do kterých
se časem vyvinu a vyascenduji. Jsou to moje Starší Já. Je to podobné, jako kdyby se malé dítě
dívalo po časové koleji svého budoucího růstu a vývoje a jeho různé etapy si nějak rozškatulkovalo
a pojmenovalo, např. jako se etapizuje postnatální vývoj člověka, který se dělí do 12 stádií:
novorozenecké období (0-28 dnů), kojenecké období (29 dnů-1 rok), batolecí období (1-3 roky),
předškolní věk (3-6 let), mladší školní věk (6-10 let), starší školní věk (11-14 let), dorostové období
(14-18 let), dospělost (18-30 let), zralost (30-45 let), střední věk (45-60 let), stáří (60-75 let), vysoké
stáří (nad 75 let), kmetský věk (nad 90 let). Akorát že tady se ty etapy poměřují pozemským časem,
ale v ascenčním vývoji se měří dosaženou vibrační úrovní. Tedy na naše Vyšší Já se můžeme
podívat jako na naše Starší Já. Jsem to tedy pořád jenom Já a nikdo cizí. Tato moje Starší Já již
prošla vývojem, který já mám teprve před sebou a získala příslušné zkušenosti. A proto mi mohou
poradit. Proto se komunikačně a energeticky napojujeme na naše Vyšší-Starší Já, pro pomoc,
ochranu, učení, vedení, léčení, sdílíme s nimi radost i strast, jsou to naši starší a zkušenější
kamarádi, naši milující rodiče. Nauka začínala technikou Maharická Pečeť, která nás propojuje s
naším Vyšším Já z HU4, což je Kristovský Avatar (používala se k tomu D12 Maharická
frekvence). V dalším se vytvořil Tří-Plamenný Frekvenční Most k našemu Rišimu v HU5 a
následně i zapečetěná chráněná komunikační linka s touto naší Rišiovskou Identitou.

 

Všechno má svoje předlohy

Všechno manifestované má svoje předlohy, energetické předobrazy, kreační programy pro svou
manifestaci a vývoj. Všechno, co si je nějak podobné na úrovni manifestace (reálné fyzické
existence), si je také podobné na úrovni předloh: je si to programově blízké, sdílí společné části
předloh. Jsou také předlohy skupinové, týmové či kolektivní. Lidé, kteří jsou spolu v kontaktu,
vytváří společný energetický štít (jedna forma předloh). Čím je kontakt delší a intenzivnější, tím je
společný štít silnější. Existence společného štítu vytváří energetickou bázi společné identity. Osobní
štíty jsou částečně zapojeny do štítu společného, až se někdy ztrácí osobní identita a převládá
identita kolektivní, či vzájemná podobnost zúčastněných, kteří zpočátku byli více rozdílní (dlouho
spolu-žijící manželé). Známé jsou štíty příslušnosti žáků k dané školní třídě, které trvají a aktivují
se třídními srazy (trvalé vazby, old school tie). Podobně setkání lidí, co spolu byli na vojně, prošli
společným kurzem, něco sdíleli, něco spolu zažili, apod. Tyto kolektivní štíty se tvoří zdola nahoru

(↑). Tím, že manifestovaní lidé jsou spolu, tak překryvem jejich biopolí (naše vnější aurická pole
pro D-13,14,15 sahají přes celý vesmír a vyplňují ho) a interakcí jejich osobních předloh, vzniká
nová předloha kolektivní. Jsou však také kolektivní štíty již dopředu hotové a skrze ně
manifestovaní lidé (či cokoli jiného) mají společné znaky, mají něco společného (rody, národy).
Tyto štíty fungují shora dolů (↓).


* Nejsnazším příkladem je dítě, které si nabírá část předloh svých rodičů a proto je s nimi v něčem
podobné. Sdílí část jejich genetických templátů a část si přináší svojí vlastní, což jsou programy
jeho vlastní identity obsažené v jeho úrovni Duše. Je to směr ↓ (vliv genetický). Fyzická podobnost
je obsažena v kódující DNA (ne-Junk) a nefyzické aspekty (tj. všechny ostatní) jsou v nekódující
DNA (Junk DNA), kde je třeba vzít v potaz všech 12 vláken lidské DNA na úrovni energetické.
Intenzivním soužitím pak vzniká i společný štít rodinný, tedy směr ↑ (vliv prostředí). Tento vliv je
ne-genetický (znaky získané, nikoli zděděné) a má 2 složky. První je vliv vnějšího prostředí, tedy
okolí, které jedince ovlivňuje, je to vliv jiných lidí a kontextu. Druhý je vliv vnitřního prostředí
jedince, kvalita jeho vnitřního světa, tedy jeho způsob chování, rozhodování a věci vytvořené jeho
svobodnou vůlí a volbou. Oba vlivy, vnější i vnitřní, formátují jeho ID anatomii a získané prožitky,
zkušenosti a paměti se zapisují do osobních štítů. Podle dominance vlivů může převážit buď vliv
genetický nebo ne-genetický. To je uděláno schválně, aby člověk byl flexibilní věc a podle svého
konání se sám mohl (v jistém rámci) proměňovat a vyvíjet, což je úžasná možnost. Rozhoduje se
dle své svobodné vůle a sám na sobě prožívá důsledky své volby, čímž se učí (je to auto-didakt).


* To platí i pro kolektivy. Pokud se genetický aspekt důkladně podporuje vlivem prostředí, tak se
předlohy posilují a vydrží dlouho funkční. Typickým příkladem je elitní hebrejská rasa (národ),
která sice žije rozptýleně po celém světě, což je pro udržení celistvosti rasového štítu obrovský
hendikep, ale tak úporně drží své původní hodnoty a tradice, jazyk a učení, zvyky a chování, že
dokázala uchovat svoji rasovou identitu (= funkční rasový štít, rasové předlohy) po mnoho století.
To dokládá schopnost člověka ovlivňovat své předlohy svým chováním nejen na úrovni osobní, ale
také na úrovni kolektivní. Je jasné, že rasová genetika se musí zachovat v naprosté čistotě, není
možno se pářit s příslušníky jiných ras a národů a vše cizorodé se musí rychle odmísit, což je v
tradičním judaizmu tvrdě vyžadováno. Tato přirozená strategie zachování vlastní identity (právo
jedince i národa na sebeurčení) je v dnešní zvrácené době klasifikována jako: rasismus,
nacionalizmus a xenofóbie, což je trestné. Přitom je to zcela pragmatická svobodná volba, pomocí
které se geneticky chrání a udržují všechny Strážcovské Rasy, aby si svůj genom neznečistily ničím
cizorodým a mohly plnit své mise. Takovou rasou Hebrejci kdysi byli (Voyagers II, hesla: Hibiru,
Hebrew). Stejně tak, jako se policejní útvar nesmí znečistit infiltrací zločinců, tak se na vyšší úrovni
nesmí znečistit policejní předlohy genomem Dravců (opak je dnes pravdou). Cílem Dravců je
všechny úrovně předloh zlikvidovat, aby mezi Pastýřem (SVS) a jeho Ovcemi (bio-roboti) již nic
nestálo, kromě operativního interfejsu (NWO). Dalším cílem je, aby se krystovské kódování lidstva
co nejvíce naředilo a zkontaminovalo pomocí nucených globálních hybridizačních kampaní. A aby
se hybridní produkty automaticky infikovaly ideologiemi smrti (viz islámský zákon Šaría: muslim
se může oženit s nemuslimkou a jejich děti jsou automaticky muslimové).


* Dalšími příklady jsou vyšší celky, kde je jedinců více, jako jsou rody, národnosti, národy, etnika,
rasy, biologické druhy, vesmírné genetické linie a také jejich produkty jako je kultura, civilizace,
tradice, hodnoty, náboženství, duchovní školy, apod. Všechny tyto útvary mají své kolektivní štíty,
skrze které se jejich jedinci inkarnují a jejichž programy si z nich přitom do svých osobních předloh
nabírají a kopírují. To jim také dává kvalitu zvanou 'kolektivní charakter'. Např. každý národ má
svoje specifické předlohy, které ho činí jedinečným. Je možné definovat sadu všech možných
relevantních znaků, které popisují a určují 'národní charakter'. Různé národy se v hodnotách těchto
parametrů liší a proto je možné je vzájemně poměřovat a porovnávat. V mnoha-rozměrném n-
parametrickém prostoru těchto znaků má každý národ svoji niku (domeček, kde bydlí). Tedy
takovou sestavu hodnot těchto parametrů, které ho určují a charakterizují. Každý národ by se tam
dal geometricky zobrazit jedním bodem (bod v Rn) či polohovým vektorem mířícím do středu niky.
Její rozsah pak ukazuje variaci a rozptyl parametrů kolem středu (velikost domečku). Snadno se

tedy dá určit podobnost různých národů jako jejich geometrická blízkost v tomto prostoru (National
Location Hyperspace).


* Podobně je možno formalizovat a kvantifikovat různé abstraktní koncepty podobnosti a
rozdílnosti, ať je to lidská typologie (kartézské osy s mírou příslušnosti k danému typu), lingvistika
(sémantický diferenciál) či míry vzájemné rozpustnosti chemických látek (Hansenovy koeficienty).
Pomocí toho je pak možné odhadnout pravděpodobnost (blízkost nik, míra překryvu nik) pro
možnost či nemožnost mírového soužití různých národů vedle sebe. Také lze odhadnout ty oblasti,
kde problémy patrně nebudou (větší blízkost v daném směru) a kde nejspíš budou vznikat (menší
blízkost). Velký rozdíl v nějakém parametru nemusí vždy mít konfliktní vliv, může být i neutrální,
např. typu: 'jsou v tomhle sice úplně jiní, ale mě je to jedno'. Tím lze také odhadnout podobnost
různých národních předloh, neboť předlohy a manifestace jsou dvě strany téže mince. Tyto
podobnostní prostory (Proximity Spaces) je možné konstruovat pro všechny kolektivní úrovně, od
vhodnosti dvou partnerů pro manželství (obv. se dělá pomocí horoskopů, aj. nástrojů), přes
personalistiku v zaměstnání, přijetí členů do společností, až po rasovou podobnost.

* Bylo by zajímavé vidět takový Racial (In-)Compatibility Hyperspace a v něm rozmístění
současných lidských ras a také porovnání jimi vytvořených kultur, civilizací, náboženství, ideologií,
obsahujících hodnotové žebříčky svých původců. A dát tato data do souvislosti se vztahy a soužitím
různých ras v historickém kontextu. A udělat prognózy, jak by asi taková soužití mohla vypadat v
budoucnu. A podle toho udělat uspořádání světa, aby se zabránilo střetu civilizací, neboť konec
dějin se nekoná (to byl opravdu hloupý nápad) a poslední člověk je pouze předzvěst a příslib
příchodu Nad-Člověka: plně realizované Krystovské Bytosti, jakou je např. J12. Tím by se
zabránilo smrti Západu a tím i nás všech. Otevřela by se možnost pokračovat v rozvoji regionálních
kultur a jejich mírové spolupráce, jak tomu bylo u původních Lidských Kmenů, aby se po dlouhé
době pádu zase mohl konat Vzestup Člověka. Pokud to neuděláme, tak přijde Pod-Člověk, démon
na slovo vzatý a vykoná pravý opak. On už tady ale je, je všude kolem nás, ale je nám bráněno ho
vidět, abychom se mu nemohli bránit. Ďábel je vždy pár kroků před Andělem. Nemusí totiž
respektovat žádná pravidla a proto jeho cesta je rychlejší. Proto také Zlo svou dokonalostí a
rychlostí účinku mnoho lidí fascinuje. Mít tak silné nástroje, které během pár vteřin porazí strom,
který rostl sto let. Vteřina člověka proti sto rokům Přírody: To jsem silák, co? (postoj těžce
nemocné bytosti). Ničení jako adrenalinový sport. Stromem to začíná, civilizací a planetou to končí.

* Je fyzikálním faktem, že vyšší kolektivní úrovně mají různé znaky, protože mají různé předlohy.
Pokud jsou stejné předlohy, jsou stejné i jejich (= skrze ně) manifestované formy (vztah program-
tiskárna-obrázek). Na úrovni národní to cítí každý jeho příslušník, vnímá svou Národní Identitu
(humor je toho dobrým barometrem). Tématika národní odlišnosti je pěkně zpracovaná např. v
knižní sérii Xenofobův Národnostní Průvodce (The Xenophobe's Guides, Oval Books). Existence
těchto přirozených a žádoucích národních a rasových odlišností je však ze strany SVS tvrdě
potlačována a kriminalizována, protože jim brání v zavedení NWO. Je třeba všechny rozdíly
vymazat a udělat z lidstva jednu jednolitou a unifikovaně myslící a cítící otrockou služebnou rasu,
bez vlastní identity - ta jí bude implantována, pro ET Dravčí nájezdníky. Proto jsou pojmy jako
rasizmus a xenofóbie tak silně zneužity. Dnešní politika a její nástroj sociologie ve své zvrhlosti
tvrdí, že lidské rasy neexistují, ale jedním dechem dodávají, že poukazovat na rasové rozdíly je
trestné. Pokud by rasy neexistovaly, tak by mezi nimi nemohly být žádné rozdíly. Této triviální
úvahy je dnes schopen i jedinec mdlého úsudku. Zítra však již nebude, díky protažením nových
generací skrze perverzní vzdělávací systém, který je cíleně odnaučuje myslet a implantuje je
dogmaty. Není žádoucí, aby bioroboti mysleli a navíc individuálně a svobodně a pídili se po
příčinách věcí. Jedinou otázku, co je dovoleno položit, je JAK? Je to popisná úroveň poznání, jak
věci jsou. Správné odpovědi jsou již Systémem dopředu dány. Pasivní mechanické biflování, cvičí
paměť pro ukládání a udržování kontrolních dogmat pro sebe-programování a předávání dál, což je
žádoucí. Otázka PROČ? je nežádoucí, protože je nebezpečná. Je to kauzální úroveň poznání, cvičí
rozum a intelekt, aktivní tvůrčí forma práce s informacemi a kontextem, může vést ke zpochybnění
dogmat-axiomů, což je zlé. Když se změní axiom, tak se předefinuje celý logický systém a jeho
hodnoty, což může vést k prolomení matrixu, to však není dovoleno.

* Efekt Sté Opice. Důsledkem existence Kolektivních Předloh je i Efekt Sté Opice. Jde o to, že
pokud se v nějaké skupině kryté společným štítem nahromadí kritické množství frekvencí určité
kvality, tak jimi nesené informace jsou dostupné pro celý kolektiv (osobní štíty jsou ponořeny do
štítů kolektivních a předávají jim své obsahy). Pokud si dostatečně velká skupina opic (symbolicky:
100 opic) osvojí nějakou novou dovednost, tak se skrze společný štít dostane ke všem dalším
opicím, které ji nikdy netrénovaly. Je to jako free-ware/share-ware volně stažitelný z kolektivního
opičího serveru. Tak funguje i kolektivní Lidský Štít. Analogem opic je současný a nezávislý
vědecký objev téže věci různými badateli na různých místech světa. Pokud se do našeho společného
Štítu, skrze kritické množství zmanipulovaných mas, dostanou negativní programy, tak začnou
působit na celé lidstvo (takhle se zadělává na nesmyslné války, pro které není žádný pádný politický
důvod). Proto je tak důležitá ideologie, propaganda a kontrola mysli, k čemuž klíčem je vlastnictví
médií a omezení svobody projevu jak výchovou (auto-cenzura) tak umlčovacími zákony (jedna
varianta zákonů odzbrojovacích). Stejně tak působí programy pozitivní, které se do Štítu implantují
duchovní prací jedinců i kolektivů (osobní energetická práce, skupinové meditace s jasným
záměrem). To vše má obrovskou sílu, myšlenky jsou mocné skalární technologie, která programují
manifestační předlohy. Myšlenky (názory, postoje, ideje, vize) generují Skalární Morfogenetická
Pole (struktury Partiki Mřížek), která, byv vložena do Planetárních Štítů, se prostě musí jednou
zmanifestovat v Planetárním Realitním Hologramu, pokud dosáhnou kritického náboje. Je to čistá
fyzika (tedy žádná 'pavěda'): Skalární Štítová Mechanika. Meditující týmy pokročilých mnichů v
horských jeskyních opravdu mohou zabránit globálním katastrofám. Proto byla Nauka o Předlohách
Lidstvu odebrána, aby lidé vůbec nevěděli, jak obrovskou tvůrčí silou vládnou. Namísto aktivní
projekce našich kristovských vizí za účelem spolu-tvorby společného Planetárního Hologramu,
jsme nuceni do sebe pasivně přijímat manipulativní reverzní programy k jeho destrukci. Myslíte si,
že kdyby hnutí New Age nesloužilo dravčím účelům, že by tady mohlo řadu desetiletí v klidu
existovat a proliferovat? Ovládá desítky miliónů hledajících obětí, slušně navibrovaných čistých
naivních bytostí, které zneužívá jako bio-vodiče pro své prasácké frekvence, ke gumování zbytků
Krystovských Kódů v jejich osobních a planetárních předlohách. Tohle žádné vládě nevadí, protože
je to chráněno SVS. Zkuste si však založit praxi či kliniku posilující přirozenou imunitu, pracující s
homeopatií a tradiční východní medicínou (Indie, Čína). Okamžitě jste v konfliktu se zákonem a
zničí vás mediálně (Bludné Balvany vto), finančně, trestně. Zvrácený stát okamžitě pozná, kdo chce
lidem opravdu pomáhat a tvrdě zakročí. Zato Paní Kačenka, která kosí lidi po stovkách
metatronickou frekvencí BEASTu (Modrý Meč AA Michaela), ta požívá generózní imunity a
popularity.

 

Boj o předlohy

Veškeré neviditelné energetické boje jsou o předlohách. Veškeré viditelné hmotné boje (lidské
války) jsou o planetárních předlohách. O ovládnutí geografických regionů, kde jsou důležitá
energetická centra Chrámového Komplexu Země, portály a brány. O získání energetických klíčů a
přístupových kódů k nim, které jsou vloženy do lidské genetiky tamních obyvatel. O likvidaci
Lidské strážcovské rasy. Kam jsou nasměrovány předlohy, tam skrze ně tečou energie Zdroje a tam
se také manifestují biologické formy. Dravci kradou předlohy krystovských životních polí a
nasměrovávají je jako energovody do svých padlých vesmírů. Předlohy mají 2 energetické hodnoty:
statickou a dynamickou. Statická hodnota je dána samotnou strukturou a konstrukcí předloh, což
jsou energetické útvary vystavěné z čisté energie Zdroje: cena jejich materiálu. Dynamická hodnota
je dána funkcí předloh, kterou mohou vykonávat, stahovat energie Zdroje a manifestovat své
obsahy: cena jejich užitečnosti. Různé příklady jsou zřejmé. Cena telefonního drátu a hodnota
telefonního spojení. Cena železa kolejnice a hodnota možnosti po ní cestovat. Cena plátna obrazu a
jeho umělecká hodnota. Cena biomasy narozeného dítěte a jeho hodnota jako člověka či avatara.


1. Dynamika. Prvním krokem je pomocí reverzů ohýbat předlohy od Zdroje do Černých děr, až kam
to lze, dokud neprasknou. Je to jako když se ohýbá okapová roura ze střechy, pořád skrze ni něco
teče. Celkový průtok je stále menší, ale podíl do Děr je stále větší. Takhle se dlouhodobě vycucávají
předlohy našich vesmírů a jejich manifestovaná realitní a životní pole.

2. Statika. Druhým krokem je, že když se to moc ohne, tak se to ulomí a předlohy se od Zdroje
odpojí. Teď už skrze ně nic neteče a začne se požírat jejich potrubí. Např. energetická výživná
hodnota předloh a manifestovaného obsahu (tj. biomasy zabitého zvířete) našeho Veca systému,
který byl stahován do černých děr WeseDaku a WeseDraku pomocí BEASTu, by jim zajistila
existenci na mnoho miliard let pozemského času. Jsme tedy tučné sousto.


Všechna velká náboženství jsou velké Dravčí podvody, jejichž cílem je po tisíce let soustavně
masově reverzovat planetární a lidské předlohy (zejm. posledních asi 20 tis. let po pádu Atlantidy).
Křesťané mají své metatronické chrámy napájené pomocí BEASTu. Muslimové mají své mešity a
minarety navázané na podstatně silnější technologie (Time Rip, Threshold aj.), centrálně
distribuované skrze Mekku. New Age to má skoro všechno. Modrý Plamen ArciDémona Michaela
je nosná frekvence BEASTu, D-13-Reverz. Fialový Paprsek Nanebevzatých Mistrů (Descended
Masters) je část reverzovaného spektra původního D-15 Fialového/Ametystového Plamene pole
Keerasha. Merkaba Drunvala Melchizedeka je metatronicky kódovaná a jede na anti-krystovském
spinu. Dále všechny možné léčivé a transformační energie zkanálované od celé galerky místních i
vzdálených padlých ras. Většina lidí, kteří jsou do těchto démonických tenat zachyceni jsou nic
netušící oběti a vůbec neví, o čem to je. Narodili se do regionu ovládaného danou ideologií a byli jí
naprogramováni, bez vědomí si svého zotročení a bez možnosti se osvobodit. Nebo si ji sami našli,
ve víře, že je to čistá cesta k duchovní realizaci.

 

Boj o předlohy 1: Hyperdimenzní Kužel

Pěkným příkladem boje o reverzi předloh je metoda Inter-Dimenzionálního ID Kužele (IDK)
popisovaná na str. 168-9 v knížce "Plejádská světelná terapie" autorky-bohyně Amorah Quan Yin
(Fontána, 2009). Člověk má otevřít své předlohy 'plejádským léčitelům světla a lásky', což jsou
Samjase Luciferiánští Anunnaci z Plejád, hybridní rasa padlých Annu-Serafimů z Lyry-Aveyonu.
Nejlépe v noci, kdy člověk pozbývá vědomé kontroly nad tím, co se s ním děje. Oni na něm
provedou 'delfíní převzorkování mozku'. Delfíní Lidé (Bipedal Dolphin People) je padlá rasa Annu-
Elohim Anyu. V bojích s dalšími dravci (hmyzí linie Serafimů, můří linie Omikronu, plazí linie
Odedikronu) přivedla náš Časový Matrix na pokraj kolapsu v době před cca 570 mil. let. Byla
aktivní při pádu Atlantidy. Bytuje na padlém Siriu-A a Arkturu ve Fantomovém Matrixu našeho
Veca systému. Metoda IDK je prý 'očista' a 'zapojení božské osy'.


Hyperdimenzní Kužel (Hyperdimensional Cone-HDC, IDK) je pokročilá vesmírná dobyvačná
skalární technologie padlých ras Jehoviánských Anunnaků založená na principu externí reverzní
merkaby. Na planetární úrovni byla soustava obřích IDK implantována do planetárních štítů skrze
selenitové a křemenné krystalové matrixy v období rané Atlantidy, aby po své plné aktivaci
plánované na rok 22 326 BC (minulý Hvězdný Aktivační Cyklus, SAC) a přepólování předloh a tím
i el-mag. pole, jim zajistila nadvládu nad Zemí. IDK funguje jako interfejs (rozhraní) mezi naším
živoucím matrixem a naším padlým Fantomovým matrixem, do kterého naše předlohy stahuje. Jak
na úrovni planetární, tak na úrovni osobní. IDK se používá na více způsobů, viz body (i-iii) níže.
(i) IDK dokáže do sebe nasát předlohy a jejich manifestované aspekty a buď je přenést
někam jinam nebo je zničit. První aplikace slouží k přetahování životních polí do Fantomu. Podle
své velikosti a síly, IDK dokáže pojmout osoby, předměty, města či celé kontinenty. IDK je možno
frekvenčně modulovat, aby se dostaly do vibračního pásma naší percepce, kde je vnímáme od
světelných objektů (krásné zářící protáhlé plazmové lodi z živoucího světla) až po plně
zmanifestované fyzické předměty (stříbrné metalické vesmírné lodě nesoucí posádky
Jehoviánských dravců z Fantomu).


(ii) Další aplikace slouží k destrukci a drcení krystovských předloh (mřížek, štítů) a jejich
reverzování, aby se staly kompatibilní s předlohami Fantomu, kam poté bez větší námahy samy
sklouznou. To se také děje při 'plejádském léčení'. Extrémním případem destrukce je imploze
předloh a okamžitá de-manifestace fyzické formy: pokud zmizí předlohy, zmizí i jimi
vyprodukovaná manifestovaná forma. Když se z promítačky vyndá diapozitiv, tak obrázek z plátna
zmizí. Na osobní úrovni tomu odpovídají pozorované případy samo-vznícení či samo-shoření (Self
Combustion). Je to reálný ID fenomén, kdy se IDK naváže na merkabické pole oběti pomocí

fázového zámku (phase-lock) a prudce ho akceleruje, což předlohy nevydrží a rozsypou se.
Bezprizorní kvantum energie zahuštěné do fyzické formy (biologické tělo) se vyzáří ve formě
spektra interdimenzních frekvencí (vypaří se), ze kterého lidé vnímají jen malou část, co jim
připadá jako světlo či oheň. Popsané případy samo-shoření jsou pouze testováním metod IDK
takříkajíc v terénu (v plenéru), zdali jsou parametry externí merkaby řádně nastaveny na současné
parametry lidských biopolí a je možno je v případě potřeby použít na masovou likvidaci
nepřizpůsobivého krystovského obyvatelstva. Základní vyladění a kalibrace IDH probíhá v
laboratořích, kde mají lidského materiálu dost (asi jako lidští vědci mušek octomilek).
(iii) IDK dokáže přijímat, zesilovat a zaměřeně vysílat pulzy ID energií, ve formě
neviditelných sub-sonických polí skalárních vln, které ničí předlohy cílových objektů. IDK fungují
na podobném principu jako tzv. Trumpety (Trumpet Technology). Vytvoří se přesná kopie
skalárního pole předloh oběti, sbalí se do malého uzlíku, projikuje se na cíl, po jeho dosažení se
rozbalí, přilepí se na předlohy, rezonančně ukotví do jejich pulzního rytmu, který pak prudce
zrychlí: skalární pole předloh se okamžitě rozsype a hmotná forma objektu se minimálně rozpadne,
ev. částečně či zcela demanifestuje. Tyto pulzy mají tvar trumpety, kdy se kuželovitě rozšiřují od
zdroje směrem k cíli. Po jeho dosažení expandují do tvaru kužele či rozšířeného ústí trubky
(trychtýře alias nálevky) a shora se na objekt posadí a do sebe ho zabalí či zahalí. Fyzikálně jsou
tyto konstrukty vytvořeny z částic pod-prostorových meionových polí. Jsou to ID částice z D-4
pásma, které oficiální věda nezná. Tyto technologie jsou na Zemi instalovány již po desetitisíce let a
jsou historické záznamy o jejich použití. Např. zničení zdí Jericha, pád babylonské věže, likvidace
dvou krystovských měst - Sodomy a Gomory bylo provedeno tímto způsobem. V Démony psané
bibli je toto jejich zločinné konání podáno obrazně, že 'andělé hrají na trumpety'. Nedávnou známou
aplikací těchto 'andělských trumpet' bylo sestřelení dvou mrakodrapů, dvojčat WTC v New Yorku,
v září 2001. Stejně jako tyto 2 ID antény, tak i další klíčové budovy americké vlády, sloužící témuž
účelu, jsou umístěny na energetických centrech PIN-ových dravčích sítí obalujících planetu
(Phoenix, Phi-Ex, Falcon, Montauk Matrix a mnoho dalších). Pokud je třeba tato centra - ohniskové
body sítí (Spike Sites) z nějakého důvodu překotně aktivovat, tak to může způsobit destrukci na
nich umístěných fyzických antén (budov, staveb). To byl také případ WTC a oblasti poblíž
Pentagonu, která seděla na energetických koridorech skalárních trumpetových sítí. Bylo zřejmé, že
hmotné aspekty budov aktivaci nepřežjí a bylo nutno provést zastírací manévr před veřejností.
Lidem by totiž bylo divné, proč zničehožnic, bez zjevné vnější příčiny, se zřítí mrakodrapy a začali
by do toho šťourat. Dravčí UIR, pod vedením Galaktické Federace Světla, aktivoval Iluminátské
členy SVS, aby skrze vládu USA, kterou vlastní, objednali teroristický útok od svého
spolupracovníka Bin Ladina, jehož sami vycvičili a jehož činnosti sponzorují a kryjí (ve spolupráci
se Saudskou Arábií). Manévr se podařil. Za plného vědomí americké vlády a dalších složek této
planetární chobotnice (bezpečnostní, informační, vojenské, teroristické, aj.). Nikomu nevadí, že
stavební experti tvrdí, že způsob destrukce těch staveb, analyzovaný podle video záznamů, odporuje
našim fyzikálním zákonům, je hračkou je umlčet.


Kromě 'trumpet' andělé také 'hrají na harfy', viz interdimenzní HAARP System s centrem na
Aljašce, který byl důležitým prvkem v aktivaci PIN-sítě Fénix s důsledkem pádu WTC (více o
tomto tématu: kniha Voyagers II, kap. 20, skripta APIN Systems). Další zúčastněnou známou
reverzní PIN-ovou sítí je Had (Serpent), někdy též: Had Zlatý či Bílý, působící např. skrze
selenitovou krystalovou bázi v Chihuahua, Mexiko. Pěkné svědectví o aktivaci této sítě patřící
kolektivům Thoth-Enkhi-Zeta Nibiruánských Anunnaků, podle jejich instrukcí, podal ve své knize
"Had Světla" (Rybka, 2007) prominent New Age Drunvalo Melchizedek. K aktivaci těchto sítí je
někdy třeba povrchové energetické práce, kdy lidská těla slouží jako bio-elektrické vodiče ID
frekvencí, které skrze sebe ukotvují do planetárních předloh, jejichž jsou součástí. Jedná se o přesné
energetické rituály, obv. kolektivní, v dané době na daném místě.

paypal

skrill

western union

neteller

ČLENSTVÍ

V České republice již nové členy nepřijímáme. 

Přihlášení